Oru Sol

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Oru Sol

Author : Scorpion
Added On : 12/16/2007
Viewed 2402 Times

ftpij - Poem

NgRk; thu;ijia tpl Ngrhj nkhsdj;jpw;F
mu;jk; cz;L...
Mdhy; eP Ngrhky; ,We;jw;f;F
cd;idNa cdu nta;j;Jf; nfhs;tha;...
Gupahj Gjpu; xd;iw kdjpy; Rke;J
rpf;fp jtpf;Fk; kdjpy;...
me;j xU nrhy; kwe;jJ tpl;lha;..!

fhyk; fle;J te;j fhl;Nw...
mts; jhkjkhf nrhd;d me;j xU nrhy;iy
nta;j;Jf; nfhz;L ,d;Dk; vj;jid Kiw jhd;
Rw;wp tUtha; vd; "fy;yiwia"
me;j xU nrhy;iy nrhy;y jhkjj;jpjw;f;F
,U xypapy; Jbf;Fk; vd; ,jaj;ij
epWj;jptpl;lha;...!
>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Kaadhal Soham Kavithai Silver 2641
Vilagal Kavithai Palani 2113
Indhira Maranam Kavithai Andda-Arul 2172
Vithi Kavithai vijaymohan 2371
Illaamai Kavithai Manibharathi 1768
Puthusu Kannaa Puthusu Kavithai ts raj 1840
Unmai Unarga Kavithai R. Kanirajan 1894
Thanthayar Dhinam Kavithai P.A.Boopathi 3182
Paradesi Kavithai Kuthub 2228
En vaalvu Kavithai saranyan 1963
Kannadi Kavithai R. Kanirajan 2150
Kuruvikoodu Kavithai Fahath A.Majeed 1833
Kaayam Kavithai GeeVee 1696
Kaathalil Vizhunthen Kavithai living4_friends 1729
Eradi - Otraik Kaal Kavithai ts raj 1697