Tamil Poem - Tamil Kavithai

Thaai Naadu Thirumba Vendukiren

Author : Malargal
Added On : 8/30/2009
Viewed 3058 Times

ftpij - Poem

Jhu Njr tho;tpy;
thd tpy;yhdJ nrhe;jq;fs;

tha;nkhop NgRk; jhapd; Fuiy
fzpg;nghwpAk; if tpuYk; fsthbaJ

gzKk; gjtpAk; gf;fj;jpy; cs;sJ
gz;bif fhy ghrq;fs; ghu;itapy;
kiwe;jJ

Mz;Lfs; gy ,g;gbNa
nry;Ngrp kpd; mQ;ry; vd Nghyp Nt\j;jpy;

ghrj;ij njhiyj;jjpy;
gzk; NrUJ Fg;ig Nghy;

kdk; ntJk;GJ ntf;ifahy;
jha; ehL jpUk;Gk; tiu

jhAk; ehDk; eyKld; tho
,iwtid gpuhj;jpf;fpNwd;
>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Amma Kavithai C.Mohana 15253
Theruvorachiruvargal Kavithai R. Kanirajan 1643
Yaar Pagaivan Kavithai R. Kanirajan 1599
Kathal Kavithai cellisudha 2430
It is my Feelings Kavithai Kingmartine 1979
munna 1 Kavithai mubeen begum 1693
Kuzhanthaigal Kavithai R. Kanirajan 2291
Nee Kavithai Manimagan 2202
Andha Kaalam Thirumbuma Kavithai Vemburajan E. 1108
Smile Kavithai David 3260
Kallaraip Poonga Kavithai ts raj 1925
Thirumanam Kavithai Thainis A 2914
Kangalin Kadhal Kavithai Rajeswari. V 1924
Kandu Pidikkavillai Kavithai Raagam Ramesh Kumar 1688
En Semippu Kavithai Saranyan 6442