Tamil Poem - Tamil Kavithai

Panbin Sigaram...

Author : Shanthi Abe
Added On : 8/1/2009
Viewed 2502 Times

ftpij - Poem

md;G jha;ik nfhz;lJ
md;G nghwhik nfhs;shJ
md;G gyiuAk; kfpo;tpf;Fk;
md;G rfyj;ijAk; jhq;Fk;....

md;G kw;wtiu cau;j;Jk;
md;G ntl;fk; mwpahJ
md;G cwTfisr; Nru;f;Fk;
md;G rfyj;ijAk; rfpf;Fk;....

md;G nkhop mwpahJ
md;G gifawpahJ
md;G ehLfis ,izf;Fk;
md;G gz;Gfspd; rpfuk;....

gygy ghi\f; fw;wwpe;jhYk;
fyfy ntd;Dk; ifkzpahFk;
vd; nghUs; ahTk; md;G ,y;iynad;why; xd;Wkpy;iy ehd;............

>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Ninaivuhal Kavithai hajfir 1796
Valii Kavithai PADMA 1900
Venduthal Kavithai Ashwin Babu 1893
amma Kavithai R.Neelakandan 2857
Kaadhali 2 Kavithai oviya.vijay 1948
mathiyin.. kannin kanavu Kavithai mathi selva 1634
Puyal Kavithai I3aa_I3aa 2515
Puthusu Kannaa Puthusu Kavithai ts raj 1727
Bell Sirippu Kavithai ts raj 1759
En Semippu Kavithai Saranyan 6426
Unmai Kavithai R. Kanirajan 2085
Bayam Kavithai R. Kanirajan 2189
Mathiyin Kathal Ninaivukal Kavithai mathi selva 1686
Maayaii Kavithai Padma 1920
Tholvikku karanam Kavithai R. Kanirajan 1798