Thozhiye Nee Vara

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Thozhiye Nee Vara

Author : Divya Darshini
Added On : 9/25/2011
Viewed 2500 Times

ftpij - Poem

,d;W fhiy
vdf;F Kd;
nrd;W nfhz;bUe;j
cd;id
$tp mioj;Njd;...
eilghijapy; G+j;jpUe;j
G+f;fnsy;yhk;
"vd;id mioj;jPu;fsh?"
vd;wgb
jpUk;gpg; ghu;j;jd!
Mr;rpupaj;jpy;
ciwe;Jtpl;Nld;!
mg;G+f;fNshL
ciuahba gpwF jhd;
njupe;jJ>
New;W
,Nj ghijapy;
NgRk; G+thd eP
ele;J nry;tijg;
ghu;j;j
nrbfnsy;yhk;
,d;W gpwe;j
G+f;fSf;F
cd; ngaiuNa
R+l;btpl;ldthk;!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Natpu Kadhal Kavithai supriya 2520
Sirippu Kavithai Pandiya Kirupan 2953
Muran Kavithai Thanippiravi 2264
Thookkam Kavithai Naughty 2716
mathiyin kathal payanam Kavithai mathi selva 2292
Anbennum Uli Kavithai damu_b2005@yahoo.co.in 2338
Muyarchi Kavithai Thainis A 4150
Pongalthina Kavithai Kavithai R. Kanirajan 2268
Or Abalaiyin Sabatham Kavithai Karthika AK 1926
Kaathal Kavithai Sivaramkumar 2243
Vithi Kavithai vijaymohan 2631
Unarchigal Kavithai UMA KARTHIKEYAN 2513
En Iniyavalukkaaga Kavithai Ammu 1780
Pongal Kavithai Padma 2973
Kuzhanthaigal Thina Kavithai Kavithai R. Kanirajan 6443