Ninaivugal

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Ninaivugal

Author : R. Kanirajan
Added On : 2/15/2011
Viewed 2753 Times

ftpij - Poem

epidTfs;


md;Ng!
filf;fz; tope;NjhLk;
fz;zPNuh
kilf;fz; jpwr;NjhLk;
fhy;tha; ePNuh my;y
cdJ epidTfs;! mit
Mo;fly; ePuhFk;!!

Mk;
cd; kjpKfk; fz;lhy;
kdjpy;
kfpo;r;rpaiy tPRk;!
,y;iyNay;
cg;GePuha; neQ;rpy;
ciwe;J fplf;Fk;!

kdk; cile;jhy;
fz;zPh; ngUFk;!
jz;zPh; ngUfpdhy;
Vhpapd; fiu cilAk;!
Mdhy;
vdJ neQ;rpy;
cdJ epidTfs; ngUFk;nghOJ
Rfkhd Rikfs; ngUFfpd;wJ!!

vdJ neQ;rpy;
cdJ epidTfs;
Rfkhf khWtJk;
Rikahf khWtJk;
md;Ng
cd; ifapy;jhd; cs;sJ!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Aasaigal Kavithai Jehanki 2344
Alagu Rojave Kavithai Scorpion 3008
VELLAI ROJA..... Kavithai Supriya 3038
Iniya indru Kavithai PADMA 2135
Kaaranam Kavithai R. Kanirajan 1909
kaathal pisasu Kavithai military ashok 2253
Pasi Kavithai Silver 2881
Anaithum Sollumadi Un Azhagai Kavithai Kingmartine 1805
Tamil Collections Kavithai Shanthi Abe 2508
Vidiyal Kavithai DS Kuttyma 3066
Unmai Kavithai R. Kanirajan 1938
Kavithai Solla En Manam Illai Kavithai Kingmartine 1985
Maayam Kavithai ts raj 1959
Nee Paadu Kannaa Kavithai ts raj 1864
Natpu Kavithai Gopi Kathir 6910