Ninaivugal

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Ninaivugal

Author : R. Kanirajan
Added On : 2/15/2011
Viewed 3018 Times

ftpij - Poem

epidTfs;


md;Ng!
filf;fz; tope;NjhLk;
fz;zPNuh
kilf;fz; jpwr;NjhLk;
fhy;tha; ePNuh my;y
cdJ epidTfs;! mit
Mo;fly; ePuhFk;!!

Mk;
cd; kjpKfk; fz;lhy;
kdjpy;
kfpo;r;rpaiy tPRk;!
,y;iyNay;
cg;GePuha; neQ;rpy;
ciwe;J fplf;Fk;!

kdk; cile;jhy;
fz;zPh; ngUFk;!
jz;zPh; ngUfpdhy;
Vhpapd; fiu cilAk;!
Mdhy;
vdJ neQ;rpy;
cdJ epidTfs; ngUFk;nghOJ
Rfkhd Rikfs; ngUFfpd;wJ!!

vdJ neQ;rpy;
cdJ epidTfs;
Rfkhf khWtJk;
Rikahf khWtJk;
md;Ng
cd; ifapy;jhd; cs;sJ!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Vali Kavithai Kumbakarnann 2779
Sutrum Boomiyil Kavithai R. Kanirajan 2690
Roja Nee Enakkaaga Kavithai A.L. Selvakumar 2614
Naan Unakkaaga Kavithai Thanippiravi 2240
Mounam Kavithai Mrs.Bharathy 2847
Kavithai Ulagam Kavithai ts raj 3862
Ondrai Kaanborku Kavithai Dr. P. Madhu 2281
Kuladhanam Kavithai Yadhirajan Sharma 2391
Maruthuvam Kavithai THIRABA Sathish 4042
Vadukkal Kavithai Villianur Raja Karunakaran 2367
Amma Kavithai Kvg 14864
Karvam Kollathe Kavithai R. Kanirajan 2178
Maranna Devathai Kavithai cillajenny 2437
Aayul Kavithai Swasthika 3316
Piranthanal Vazhthu Kavithai R. Kanirajan 17281