Nee Neeyaga Iru

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Nee Neeyaga Iru

Author : Thanippiravi
Added On : 12/27/2009
Viewed 2290 Times

ftpij - Poem

G+Nt..........
cid #b nfhs;Sk; MirAk; ,y;iy
cd;dpy; Njd; gUFk; vz;zKk; ,y;iy
cd;id vd; cs;sq;ifapy; itj;J moF ghu;f;fNt Mir
Mdhy;.....
eP thbtpLthNa....
eP thlhky; ,Uf;f vd;Dapu; Nfl;lhYk; jUNtd;
k;`_k;k;k;......
khl;Nld; khl;Nld; ...
gpd;G cid ehd; fhz;gJ vt;thW...?
jtk; GupNtd; flTsplk;....
eP vg;NghJk; G+j;J kdk; tPr
thlh tuk; Nfl;Ngd;....cid ePq;fhky;....cid
jhq;Fk; fhk;ghf cid ghu;j;jpUg;Ngd;.......!!!!
>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Thabaal Thalaigal Kavithai Thanippiravi 1665
Rakshabanthan Kavithai ts raj 1841
Marathi Kavithai Corus 2181
Manasu Kavithai R. Kanirajan 2868
vvvvvvvvv.. I am angry you... Kavithai ts raj 2267
Kelaai Penne Kavithai Karthika AK 3834
Varam Kavithai PADMA 2244
Poovum Paniyum Kavithai Austin 1895
Pookal Kavithai Sathish 3762
Unmai Kavithai R. Kanirajan 1808
Minmini Chellam Kavithai ts raj 2024
Daanam Kavithai kindu 2005
Hahaa.. (erumai..! arumai..! ) Kavithai ts raj 2331
Thanthai Manam Kavithai R. Kanirajan 2592
Unmai Unarga Kavithai R. Kanirajan 1836