Nee Neeyaga Iru

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Nee Neeyaga Iru

Author : Thanippiravi
Added On : 12/27/2009
Viewed 2511 Times

ftpij - Poem

G+Nt..........
cid #b nfhs;Sk; MirAk; ,y;iy
cd;dpy; Njd; gUFk; vz;zKk; ,y;iy
cd;id vd; cs;sq;ifapy; itj;J moF ghu;f;fNt Mir
Mdhy;.....
eP thbtpLthNa....
eP thlhky; ,Uf;f vd;Dapu; Nfl;lhYk; jUNtd;
k;`_k;k;k;......
khl;Nld; khl;Nld; ...
gpd;G cid ehd; fhz;gJ vt;thW...?
jtk; GupNtd; flTsplk;....
eP vg;NghJk; G+j;J kdk; tPr
thlh tuk; Nfl;Ngd;....cid ePq;fhky;....cid
jhq;Fk; fhk;ghf cid ghu;j;jpUg;Ngd;.......!!!!
>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Kalangathe nanba Kavithai nikajo 2384
Kaadhal Kavithai Soulz 2286
Neeyum Naanum Onnu Kavithai R.Shathiswaran 2917
Ethaartham Kavithai R. Kanirajan 1995
Kadan Kavithai R. Kanirajan 2395
Vannakavithai Kavithai R. Kanirajan 3648
Tharkolai Kavithai Mr. Daywalker 2814
Thirumanam Kavithai Isai Arasi 3525
Maranthuvidu Marakaathe Kavithai R. Kanirajan 2691
Life Kavithai Farhan Kariapper 2846
Maatrangal Kavithai siva sargunam 2445
Ithayam Kavithai Alex Sahayaraj 2224
En theyadha nilavu...! Kavithai saranyan 2050
ARUVADAI Kavithai N.A.UMA MAHESWARI 2853
Annan thanggai Kavithai Nathalie 4489