Tamil Poem - Tamil Kavithai

Ea(n) Maatram!?

Author : R. Kanirajan
Added On : 5/11/2011
Viewed 1753 Times

ftpij - Poem

V(d;)khw;wk;!?


vd; kdij khw;wpa
Ve;jpioNa!
cd; kdjpy;
vd;d khw;wk;?
Vd; je;jha; vdf;F
,d;W Vkhw;wk;?

ghh;j;Jg; ghh;j;J
ghh;it Nrhh;e;Njd;!
fhj;Jf; fhj;J vd;
fhy;fs; Nja;e;Njd;!

cd;idf; fhzhky;..
ehd;
ePUf;F thLk; gapuhNdd;!
epj;jpiuapoe;j tpopahNdd;!
jiuapy; Nghl;l kPdhNdd;!
jdpikj; jzypy; tpwfhNdd;!
ghiytdg; gazpahNdd;!
khiyNeur; #hpahNdd;!

md;Ng eP
tpbayhf te;jhy;
ntspr;rk; fhz;Ngd;
ntspr;rj;jpy; vd;
tho;f;ifg; gazj;ij
njhlUNtd;!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Anbu Kavithai Hawwa 3200
Kelaai Penne Kavithai Karthika AK 3656
Maranam Kavithai Manibharathi 2192
Vivaramilla Jeevan Kavithai R. Kanirajan 1712
Vizhi Camera Kavithai Kazhanimanithan 1838
Un Peyar Kavithai Vijaynimi 1744
Karupu penne Kavithai David Thavamani 2042
Nanbargal Kavithai Rasmy 3735
Kudaikul Mazhai Kavithai Anand Saran 2098
Anbulla Gandhi Kavithai Thangamariyappan 5565
Vivasayee Kavithai R. Kanirajan 2188
Aalayam Kavithai ts raj 2400
Waiting To Propose Kavithai rajagopalan 1053
Un Mounam Thakuma..! Kavithai Scorpion 1998
mathiyin.. en manam Kavithai mathi selva 1514