Tamil Poem - Tamil Kavithai

Ea(n) Maatram!?

Author : R. Kanirajan
Added On : 5/11/2011
Viewed 1547 Times

ftpij - Poem

V(d;)khw;wk;!?


vd; kdij khw;wpa
Ve;jpioNa!
cd; kdjpy;
vd;d khw;wk;?
Vd; je;jha; vdf;F
,d;W Vkhw;wk;?

ghh;j;Jg; ghh;j;J
ghh;it Nrhh;e;Njd;!
fhj;Jf; fhj;J vd;
fhy;fs; Nja;e;Njd;!

cd;idf; fhzhky;..
ehd;
ePUf;F thLk; gapuhNdd;!
epj;jpiuapoe;j tpopahNdd;!
jiuapy; Nghl;l kPdhNdd;!
jdpikj; jzypy; tpwfhNdd;!
ghiytdg; gazpahNdd;!
khiyNeur; #hpahNdd;!

md;Ng eP
tpbayhf te;jhy;
ntspr;rk; fhz;Ngd;
ntspr;rj;jpy; vd;
tho;f;ifg; gazj;ij
njhlUNtd;!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

God Kavithai aravinda babu. n 3723
Deepavali Kavithai Silver 3321
Mozhi Kavithai R. Kanirajan 2288
PurinththukkoL thoozhanee! Kavithai Nathalie 1659
Penn Kavithai Uma 764
Unmai Kavithai R. Kanirajan 1926
Beram Kavithai ts raj 1611
Muthal Paarvai Kavithai Lakshmi 2368
Veshangalum Nilaipathillai Kavithai Usha Giridhar 654
Unnidam Mayangukiren Kavithai ts raj 1462
Amma Kavithai Jasal 865
adadaa.. adadaa..! Kavithai ts raj 1433
Thodarum Kavithai Neelam 1468
Unmai Kavithai R. Kanirajan 1728
Azhagu Kavithai Manibharathi 2094