Tamil Poem - Tamil Kavithai

Ea(n) Maatram!?

Author : R. Kanirajan
Added On : 5/11/2011
Viewed 1681 Times

ftpij - Poem

V(d;)khw;wk;!?


vd; kdij khw;wpa
Ve;jpioNa!
cd; kdjpy;
vd;d khw;wk;?
Vd; je;jha; vdf;F
,d;W Vkhw;wk;?

ghh;j;Jg; ghh;j;J
ghh;it Nrhh;e;Njd;!
fhj;Jf; fhj;J vd;
fhy;fs; Nja;e;Njd;!

cd;idf; fhzhky;..
ehd;
ePUf;F thLk; gapuhNdd;!
epj;jpiuapoe;j tpopahNdd;!
jiuapy; Nghl;l kPdhNdd;!
jdpikj; jzypy; tpwfhNdd;!
ghiytdg; gazpahNdd;!
khiyNeur; #hpahNdd;!

md;Ng eP
tpbayhf te;jhy;
ntspr;rk; fhz;Ngd;
ntspr;rj;jpy; vd;
tho;f;ifg; gazj;ij
njhlUNtd;!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Sweet Nothings Kavithai ts raj 1828
Natppu Kavithai Anitha 3953
Kunthavaiyai Thedi Kavithai Digi King 1387
Aids Kavithai varshini 5095
ithayaththin Osai Kavithai ts raj 1617
Kulir Benchugal Kavithai Ramesh Padmanaban 1623
My Love Kavithai yaki.bala 1770
Kaathiruppu Kavithai Yociya.A 1821
Abatham Kavithai R. Kanirajan 1593
Ah Himsai Kavithai R. Kanirajan 1614
Adangamai Kavithai Purushothaman 1746
Enna Seiya Mana Nilaiyai Kavithai GeeVee 1508
Unmai Kavithai R. Kanirajan 1491
Neeyum Naanum Onnu Kavithai R.Shathiswaran 2223
Kavithai Sollavaa?? Kavithai M Rufinas 2128