Thanthai Aiya

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Thanthai Aiya

Author : Manibharathi
Added On : 10/19/2010
Viewed 2766 Times

ftpij - Poem

je;ij - ma;ah

vdJ tho;if ehafd;

mfj;fpy; xLk; FUjpAk; - vd; Kftupapd;
Kd; ghjpAk; cd; cgak;

mtupd; cukhd fuq;fs; nrhy;Yk; Mzpj;jukhf -
ciog;gpd; rpfuk; vd;W

kUj;Jtk; $wpaJ ,jak; jsu;e;jtu; vd;whYk;
- vdf;F njupe;j ,Wf;fkhd cUf;F kdpju;
,tu; kl;Lk; jhd;

mtu; nry;yhj gs;spf;F top fhl;bdhu; md;W

tho;ifia rupahf tho;e;J fhl;b top
fhl;bdhu; ,d;W>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Vaazhkai Kavithai Usha Giridhar 1096
Arabu Naatu Avalam Kavithai Kuthubg 2483
Irandrum Ondraa Kavithai R. Kanirajan 2042
Kallaraip Poonga Kavithai ts raj 2323
mathiyin kavithai Kavithai mathi selva 2040
Kayavan Ivanai Enna Seivathu Kavithai R. Kanirajan 2291
Puthusu Kannaa Puthusu Kavithai ts raj 2015
Kuruvikoodu Kavithai Fahath A.Majeed 2007
Kavithaiyaaga Aval Kavithai R. Kanirajan 2040
Karupu penne Kavithai David Thavamani 2387
Un Peyar Kavithai Ganesh Kanchi 2550
Kaathil Ketathu Kavithai R. Kanirajan 2033
Sarasari Manithan Kavithai R. Kanirajan 3162
vaazhththukkal 2500 Kavithai ts raj 2039
Nallunarvu Kolga Kavithai R. Kanirajan 1969