Thanthai Aiya

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Thanthai Aiya

Author : Manibharathi
Added On : 10/19/2010
Viewed 2568 Times

ftpij - Poem

je;ij - ma;ah

vdJ tho;if ehafd;

mfj;fpy; xLk; FUjpAk; - vd; Kftupapd;
Kd; ghjpAk; cd; cgak;

mtupd; cukhd fuq;fs; nrhy;Yk; Mzpj;jukhf -
ciog;gpd; rpfuk; vd;W

kUj;Jtk; $wpaJ ,jak; jsu;e;jtu; vd;whYk;
- vdf;F njupe;j ,Wf;fkhd cUf;F kdpju;
,tu; kl;Lk; jhd;

mtu; nry;yhj gs;spf;F top fhl;bdhu; md;W

tho;ifia rupahf tho;e;J fhl;b top
fhl;bdhu; ,d;W>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Kaathal thirumanam Kavithai Nathalie 3118
Vali Kavithai R. Kanirajan 2387
Marathi Kavithai Corus 2333
Thendrale Bathil Sol Kavithai R. Kanirajan 2130
Namathu Uravu Kavithai Jehanki 2607
Madhi Sei Maname Kavithai Dr.P.Madhu 1843
mai..mai.. thai.. thai.. Kavithai ts raj 2364
Suyamuyarchiyil Thaan Marumalarchi Kavithai R. Kanirajan 1980
Thathuvam Kavithai R. Kanirajan 2305
Thervu Kavithai R. Kanirajan 2222
Uzhaikkum Varkam Kavithai R. Kanirajan 1985
Mugasthuthi Kavithai R. Kanirajan 2041
Nee .. Naan .. Avan .. Natpu Kavithai ts raj 2227
Suicide !!! Kavithai Sony Jeyaseelan 2545
Mozhigal Kavithai Swasthika 2374