Tamil Poem - Tamil Kavithai

Thanthai Aiya

Author : Manibharathi
Added On : 10/19/2010
Viewed 2065 Times

ftpij - Poem

je;ij - ma;ah

vdJ tho;if ehafd;

mfj;fpy; xLk; FUjpAk; - vd; Kftupapd;
Kd; ghjpAk; cd; cgak;

mtupd; cukhd fuq;fs; nrhy;Yk; Mzpj;jukhf -
ciog;gpd; rpfuk; vd;W

kUj;Jtk; $wpaJ ,jak; jsu;e;jtu; vd;whYk;
- vdf;F njupe;j ,Wf;fkhd cUf;F kdpju;
,tu; kl;Lk; jhd;

mtu; nry;yhj gs;spf;F top fhl;bdhu; md;W

tho;ifia rupahf tho;e;J fhl;b top
fhl;bdhu; ,d;W>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Veveru Thisaigalil Kavithai Piranesam 1433
Kaaranam Kavithai R. Kanirajan 1512
amma Kavithai R.Neelakandan 2671
Kaathalin Nallaasigal! Kavithai ts raj 1440
sERu vENdumaa Kavithai ts raj 1495
Madhaveriyai Vitteri Kavithai Padma Bharadwaj 1472
Uru Kavithai Dr.P.Madhu 1809
Unmai Kavithai R. Kanirajan 1541
Kelvi Gandhi Thaathavidam Kavithai ts raj 2412
Kavithai Kaathal Kavithai ts raj 1779
Maraiyarul Niraiyoli Kavithai Madhu Prabakaran 1437
Thedal Kavithai Bhuvaneswari S 1460
Ethu Thaan Irukirathu Kavithai ts raj 1659
Amma Kavithai Kvg 12465
Unmai Kavithai R. Kanirajan 1863