Thanthai Aiya

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Thanthai Aiya

Author : Manibharathi
Added On : 10/19/2010
Viewed 2834 Times

ftpij - Poem

je;ij - ma;ah

vdJ tho;if ehafd;

mfj;fpy; xLk; FUjpAk; - vd; Kftupapd;
Kd; ghjpAk; cd; cgak;

mtupd; cukhd fuq;fs; nrhy;Yk; Mzpj;jukhf -
ciog;gpd; rpfuk; vd;W

kUj;Jtk; $wpaJ ,jak; jsu;e;jtu; vd;whYk;
- vdf;F njupe;j ,Wf;fkhd cUf;F kdpju;
,tu; kl;Lk; jhd;

mtu; nry;yhj gs;spf;F top fhl;bdhu; md;W

tho;ifia rupahf tho;e;J fhl;b top
fhl;bdhu; ,d;W>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Pookal Kavithai Sathish 4166
A aa e ee Kavithai Shanthi Abe 5076
Nee Irunthirunthal...... Kavithai saranyan 2119
Archanai Kavithai Balameena 2129
Thirudan Kavithai R. Kanirajan 2003
Un Ninaivu Kavithai Kavi 2403
Ainthu Perraal Arasanum Aandi Kavithai Kumbakarnann 2550
Ozhukkam Kavithai R. Kanirajan 5261
Aasai Kavithai Soulspecter 2949
Forgiveness Kavithai Sony Jeyaseelan 3446
KK Kavithai Yaroo 2521
Adimai Kavithai Manibharathi 2051
Karupu penne Kavithai David Thavamani 2454
Ithayam Pesukirathu Kavithai R. Kanirajan 2451
Unnai Nesi Kavithai vivek_pmo 2260