Anbin Vali(mai)

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Anbin Vali(mai)

Author : Malargal
Added On : 8/13/2009
Viewed 4627 Times

ftpij - Poem

md;gpd; typ(ik)

ehd; mwpe;j typ
eP mwpahj typ

cd; md;gpdhy; eida itj;jha;
ehd; eide;Njd; Mde;jkha;
gpd;dhspy; fz;zPupy; eidag;NghtJ mwpahky;

njhlu;G nfhz;l NghJ
Jz;bj;jha;

cd;id tho;j;Jk; NghJ
kTdkha; jz;bj;jha;

nrhy;yhkNy njhiyTf;Fg; Nghdha;
md;gpd; typ kl;Lk; vdf;F tpl;Lr; nrd;wha;

Vd; Nghdha; ehd; mwpNad;
eP Nfhionad;W ehd; mwpNtd;

eP mwpaha; md;gpd; typik
eP mwptha; md;gpd; typik

md;W ehd; ,Ug;Ngdh ,wg;Ngdh
flTs; mwpthu;

md;gpd; typ Nrhfk;
md;gpd; typik Rfk;
>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Swasam Kavithai kumaran 2292
Nee Enbathu Kavithai R. Kanirajan 2473
Kaakai Siraganile Kavithai GeeVee 2063
Rasithen Kavithai Easwari 2441
Pirivinai Kavithai Vidhya Devi 2368
POODAAAA Kavithai THIRABA sathish 2579
mathiyin ninaivukal Kavithai mathi selva 2186
Ulagam Kavithai Viji Kannan 3137
Kelvi Gandhi Thaathavidam Kavithai ts raj 3031
Unmai Kavithai R. Kanirajan 2226
Maatram Kavithai Vijaynimi 2634
Vaazhnthu Paarungal Kavithai Usha Giridhar 1126
Yaar Periyavar Kavithai ts raj 2135
Pagirvu Kavithai R. Kanirajan 2682
Ithayaththil vali Kavithai vivek_pmo 2402