Anbin Vali(mai)

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Anbin Vali(mai)

Author : Malargal
Added On : 8/13/2009
Viewed 4042 Times

ftpij - Poem

md;gpd; typ(ik)

ehd; mwpe;j typ
eP mwpahj typ

cd; md;gpdhy; eida itj;jha;
ehd; eide;Njd; Mde;jkha;
gpd;dhspy; fz;zPupy; eidag;NghtJ mwpahky;

njhlu;G nfhz;l NghJ
Jz;bj;jha;

cd;id tho;j;Jk; NghJ
kTdkha; jz;bj;jha;

nrhy;yhkNy njhiyTf;Fg; Nghdha;
md;gpd; typ kl;Lk; vdf;F tpl;Lr; nrd;wha;

Vd; Nghdha; ehd; mwpNad;
eP Nfhionad;W ehd; mwpNtd;

eP mwpaha; md;gpd; typik
eP mwptha; md;gpd; typik

md;W ehd; ,Ug;Ngdh ,wg;Ngdh
flTs; mwpthu;

md;gpd; typ Nrhfk;
md;gpd; typik Rfk;
>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Kodi Kavithai R. Kanirajan 2004
Kavalai Kavithai R. Kanirajan 2778
Palan Kavithai R. Kanirajan 1948
Thirumanam Kavithai Thainis A 3058
Yarukkaaga Kavithai Wilson 1850
Un Mounam Thakuma..! Kavithai Scorpion 2207
Paithiyakarathanam Kavithai R. Kanirajan 1880
Kaadhal(Nilai) Munnarivuppu Kavithai Kazhanimainthan 1640
Kathalin Arikuri Kavithai R. Kanirajan 2559
Anantha AthirvugaL Kavithai ts raj 2416
Mounam Kavithai Mrs.Bharathy 2144
Nodigalil Kavithai Karthika AK 1748
Ennai Thurathivitta Naasa Vedichatham Kavithai Fahath A.Majeed 1740
Avalthaan amma Kavithai Neelakandan 2246
Arasiyal Kavithai Beggyyy 3269