Tamil Poem - Tamil Kavithai

Waiting To Propose

Author : rajagopalan
Added On : 4/4/2017
Viewed 780 Times

ftpij - Poem

Njahj vd; epyNt
ciwe;jpLk; ehl;fs; vdJ
cd;id ehd; fz;l Neuk;
fiue;NjhLk; ehopif VNdh?

mire;NjhLk; cd; tpopfs;
vd; neQ;ir file;J NghFk;
vd; fhjy; nrhy;y te;jhy;
thu;j;ijfs; njhiye;J NghFk;
Njb jhd; fpilj;j thu;j;ij
Xb jhd; xype;Jf;nfhy;Yk;

kPz;Lk; cd;id ghu;NgNdh
fztpy; fz;L urpg;NgNdh
Neupy; cd;id ehd; fz;lhy;
fz;fs; nrhf;fp NghNtNdh
fhjy; nrhy;yp NghNtNdh

thry; Njb tUthnad;W
fjTfs; %l kWf;fpd;Nwd;
cwNthL Ngrhky; ,uNthL NgrpNdd;
me;j epkplq;fs; vdf;F gpbf;fpwNj >Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Minnal Mugam Kavithai ts raj 1754
Nizhal Kavithai sarayu 1877
Kathaliyei Kavithai HI_TECH_ERUMAAI_MAADU 1816
Natpu Kavithai Uma 2424
Enna Seiya Mana Nilaiyai Kavithai GeeVee 1436
Theendalum Silirthalum Kavithai R. Kanirajan 1447
Vaeli Kavithai Thanippiravi 1537
Kaadhal Vidai Kavithai narma 1856
mathiyin vidiyalkal Kavithai mathi selva 1431
Thaen Kavithai Victor Hugo (Translation-Manimaran) 1840
Idhayachirai Kavithai Bhuvi 1434
Neeril Oru Mugam Kavithai Joshua 860
Megapenne sirikkathe Kavithai madesh 1479
Haikoo myarchigal-2 Kavithai Sendhu 1730
Ithalvali Kavithai Rasmy 1475