Tamil Poem - Tamil Kavithai

Waiting To Propose

Author : rajagopalan
Added On : 4/4/2017
Viewed 900 Times

ftpij - Poem

Njahj vd; epyNt
ciwe;jpLk; ehl;fs; vdJ
cd;id ehd; fz;l Neuk;
fiue;NjhLk; ehopif VNdh?

mire;NjhLk; cd; tpopfs;
vd; neQ;ir file;J NghFk;
vd; fhjy; nrhy;y te;jhy;
thu;j;ijfs; njhiye;J NghFk;
Njb jhd; fpilj;j thu;j;ij
Xb jhd; xype;Jf;nfhy;Yk;

kPz;Lk; cd;id ghu;NgNdh
fztpy; fz;L urpg;NgNdh
Neupy; cd;id ehd; fz;lhy;
fz;fs; nrhf;fp NghNtNdh
fhjy; nrhy;yp NghNtNdh

thry; Njb tUthnad;W
fjTfs; %l kWf;fpd;Nwd;
cwNthL Ngrhky; ,uNthL NgrpNdd;
me;j epkplq;fs; vdf;F gpbf;fpwNj >Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Amma Kavithai Jasal 1141
ARUVADAI Kavithai N.A.UMA MAHESWARI 2020
Nilaa Kavithai Ssridhevi 2256
Pirappu Kavithai Kvg 2018
Singapoor Thamizan Kavithai ramyaa_tirunelveli 1785
Guruvai Vananguvom Kavithai R. Kanirajan 1509
Vinaavin Nayagan Kavithai Sathya 1713
Kaathal kadal Kavithai Dhuruvan 1767
Dhuvesham Kavithai Yadhirajan Sharma 1864
Vazhthukiren Kavithai R. Kanirajan 1662
Kadanthu Vaa Kaanalam Kavithai R. Kanirajan 1656
En Thaaikku Thaayanavan Kavithai mathi selva 1500
Anbu Kavithai Manibharathi 2434
Iravu Nilavu Kavithai Nila thozhi 3833
Aval Neeradaiyil Kavithai Kingmartine 1492