Tamil Poem - Tamil Kavithai

Waiting To Propose

Author : rajagopalan
Added On : 4/4/2017
Viewed 1097 Times

ftpij - Poem

Njahj vd; epyNt
ciwe;jpLk; ehl;fs; vdJ
cd;id ehd; fz;l Neuk;
fiue;NjhLk; ehopif VNdh?

mire;NjhLk; cd; tpopfs;
vd; neQ;ir file;J NghFk;
vd; fhjy; nrhy;y te;jhy;
thu;j;ijfs; njhiye;J NghFk;
Njb jhd; fpilj;j thu;j;ij
Xb jhd; xype;Jf;nfhy;Yk;

kPz;Lk; cd;id ghu;NgNdh
fztpy; fz;L urpg;NgNdh
Neupy; cd;id ehd; fz;lhy;
fz;fs; nrhf;fp NghNtNdh
fhjy; nrhy;yp NghNtNdh

thry; Njb tUthnad;W
fjTfs; %l kWf;fpd;Nwd;
cwNthL Ngrhky; ,uNthL NgrpNdd;
me;j epkplq;fs; vdf;F gpbf;fpwNj >Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Settaiyum Sottaiyum Kavithai Fahath A.Majeed 1639
Iruvarukkum Inimaiyanathu Kavithai Fahath A.Majeed 1617
Magalir Dinam 2013! Kavithai GeeVee 3572
Idhu Mazhaikalam Kavithai ts raj 2325
Thirudan Kavithai Mitran 1023
En Iniyavalukkaaga Kavithai Ammu 1035
Mazhaiyal Varandupona Vivasayi Manasu Kavithai R. Kanirajan 2522
Un kangal.......! Kavithai saranyan 3086
Madham Piditha Madham Kavithai Silver 1795
mai..mai.. thai.. thai.. Kavithai ts raj 2077
Manasu Kavithai Tenkasi_tsunami 2532
Enakkoru Paavai Neethaanae Kavithai Kingmartine 1623
Computer kathal Kavithai Soora_kottai_singa_kutty 2737
Kaathal Seitha Athisayam Kavithai Divya 967
Peyarin Kavithai Kavithai Jawad Zeynel 1892