Tamil Poem - Tamil Kavithai

Waiting To Propose

Author : rajagopalan
Added On : 4/4/2017
Viewed 1052 Times

ftpij - Poem

Njahj vd; epyNt
ciwe;jpLk; ehl;fs; vdJ
cd;id ehd; fz;l Neuk;
fiue;NjhLk; ehopif VNdh?

mire;NjhLk; cd; tpopfs;
vd; neQ;ir file;J NghFk;
vd; fhjy; nrhy;y te;jhy;
thu;j;ijfs; njhiye;J NghFk;
Njb jhd; fpilj;j thu;j;ij
Xb jhd; xype;Jf;nfhy;Yk;

kPz;Lk; cd;id ghu;NgNdh
fztpy; fz;L urpg;NgNdh
Neupy; cd;id ehd; fz;lhy;
fz;fs; nrhf;fp NghNtNdh
fhjy; nrhy;yp NghNtNdh

thry; Njb tUthnad;W
fjTfs; %l kWf;fpd;Nwd;
cwNthL Ngrhky; ,uNthL NgrpNdd;
me;j epkplq;fs; vdf;F gpbf;fpwNj >Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Un Ninaivugal Mattumthaan Kavithai Kodai 1758
Idhaya thirudan Kavithai Jennu kharthi 2196
Haikoo Kavithai oviya.vijay 4273
Iyatkaiyaith tholaiththuvittom Kavithai M Rufinas 1657
Adimai Kavithai Manibharathi 1638
Panithuliyum Kanneerthuliyum Kavithai Kingmartine 1585
Sirippu Kavithai ts raj 2631
Kaathiruppu Kavithai Yociya.A 1893
Un Mugam Kavithai Vijaynimi 2075
Lanjam Kavithai Beggyyy 2897
Avan Sonna Varthai Kavithai Kingmartine 1734
Kanavu Rajyam Kavithai G B 1864
Kaathalin Kavithai Kavithai ts raj 1632
Naai Kutti Kavithai ts raj 3222
Oru Yezhaiyin Kaadhal Kavithai Digi King 1691