Tamil Poem - Tamil Kavithai

Waiting To Propose

Author : rajagopalan
Added On : 4/4/2017
Viewed 429 Times

ftpij - Poem

Njahj vd; epyNt
ciwe;jpLk; ehl;fs; vdJ
cd;id ehd; fz;l Neuk;
fiue;NjhLk; ehopif VNdh?

mire;NjhLk; cd; tpopfs;
vd; neQ;ir file;J NghFk;
vd; fhjy; nrhy;y te;jhy;
thu;j;ijfs; njhiye;J NghFk;
Njb jhd; fpilj;j thu;j;ij
Xb jhd; xype;Jf;nfhy;Yk;

kPz;Lk; cd;id ghu;NgNdh
fztpy; fz;L urpg;NgNdh
Neupy; cd;id ehd; fz;lhy;
fz;fs; nrhf;fp NghNtNdh
fhjy; nrhy;yp NghNtNdh

thry; Njb tUthnad;W
fjTfs; %l kWf;fpd;Nwd;
cwNthL Ngrhky; ,uNthL NgrpNdd;
me;j epkplq;fs; vdf;F gpbf;fpwNj >Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Kaadhal Seraisalai Kavithai Shutupsachin 1822
Aasiriyar Dinam Kavithai R. Kanirajan 17734
Vidiyal Kavithai Yadhirajan Sharma 2041
Ninaivil Thudikkum Iruthayam!!! Kavithai Dj.vinkut 1643
Vettrumaiyil Ottrumai - வேற்றுமையில் ஒற்றுமை Kavithai Karuna 619
Irudhayam Enge Kavithai silent dolphy 1288
Natpuravu Kavithai R. Kanirajan 1690
Unnidam Saranam Kavithai ts raj 1234
Pasi Kavithai Kumbakarnann 1626
Thannambikkai Kavithai Pradeep kannan 6692
Manamirunthal Kavithai Kavikyuil 3338
Sinthikka Thodangivittargal Kavithai R. Kanirajan 1339
Manaivi Kavithai R. Kanirajan 1513
Muthal Paarvai Kavithai Lakshmi 2197
True Love Kavithai Malaysia girl 4168