Sattavirodha Aalthulai

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Sattavirodha Aalthulai

Author : Boopathi
Added On : 7/11/2012
Viewed 1926 Times

ftpij - Poem

rl;ltpNuhjkhf Mo;Jis fpzW ntl;LfpwJ rpy Nga;fs!;
kiwe;Jnfhs;sj; jhd; me;j Fopfs; vd;W epidj;J kbfpwJ
Nra;fs!;
jz;zPu; gQ;rk; jhd; cd; rhTf;F fhuzk; fhl;l!
vdJ fz;fspd; Xuk; cs;s ePu; ngUf;if ehd; fhl;l!!
FbAq;fs; Mo;Jis fpzW ntl;Lk; Nga;fNs
rpwpJ cg;G fupf;Fk;!
Mdhy; nghUg;Gk; kdpj NeaKk; ngUFk!;

jdp kdpjdplk; kdpj Neak; ,y;iy vd;whYk; ,e;j cyif
mopj;jpLNthk;.......>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Kaadhal Kavithai Soulz 2163
Iraiyarul Vendum Kavithai Deeparaja 2275
Kaathalin Kavithai Kavithai ts raj 1867
Vilambaram Kavithai Yadhirajan Sharma 3076
Nila Kavithai Nandhini.R 3337
Vaanaththu arasan..! Kavithai ts raj 2123
Ennai Thurathivitta Naasa Vedichatham Kavithai Fahath A.Majeed 1790
Somberi Kavithai R. Kanirajan 2370
Ninaivil Thudikkum Iruthayam!!! Kavithai Dj.vinkut 2243
Maranam Kavithai Devi priya 2517
Nizhalai Thirudum Mazhalai Kavithai Kingmartine 1994
Kaathal Seitha Athisayam Kavithai Divya 1447
My Love Kavithai yaki.bala 2094
Rasithen Kavithai Easwari 2169
Salippu Kavithai R. Kanirajan 2083