Tamil Poem - Tamil Kavithai

Sattavirodha Aalthulai

Author : Boopathi
Added On : 7/11/2012
Viewed 1654 Times

ftpij - Poem

rl;ltpNuhjkhf Mo;Jis fpzW ntl;LfpwJ rpy Nga;fs!;
kiwe;Jnfhs;sj; jhd; me;j Fopfs; vd;W epidj;J kbfpwJ
Nra;fs!;
jz;zPu; gQ;rk; jhd; cd; rhTf;F fhuzk; fhl;l!
vdJ fz;fspd; Xuk; cs;s ePu; ngUf;if ehd; fhl;l!!
FbAq;fs; Mo;Jis fpzW ntl;Lk; Nga;fNs
rpwpJ cg;G fupf;Fk;!
Mdhy; nghUg;Gk; kdpj NeaKk; ngUFk!;

jdp kdpjdplk; kdpj Neak; ,y;iy vd;whYk; ,e;j cyif
mopj;jpLNthk;.......>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Manikka Maatten Kavithai Shalini 1744
Kadhalar Thinathirkai Kavithai Darvin 1549
Kaliyil Ravanan Kavithai Dhravidan 2256
Thaerthal Kaala Sinthanai Kavithai R. Kanirajan 1621
Punitham Kaanalam Kavithai R. Kanirajan 1930
Ottrumai Kavithai Indumathi 4288
PIRIVU Kavithai Bagavathy 2343
Iravum Pagalum Kavithai R. Kanirajan 1743
Thodarum Kavithai Neelam 1589
Sombalai Kizhitheri Kavithai R. Kanirajan 1538
Natpu Kavithai ts raj 4549
Mathiyin Kanavu Kavithai mathi selva 1709
Aasaii Aasaiyai Kavithai Karthika AK 2738
Maunam Kavithai Saranyan 1903
Power Cut Kavithai Thanippiravi 2237