Tamil Poem - Tamil Kavithai

PurinththukkoL thoozhanee!

Author : Nathalie
Added On : 2/26/2007
Viewed 1768 Times

ftpij - Poem

Gupe;Jf;nfhs; NjhoNd!

NjhoNd! cd;id ek;gp te;jts;
cd; MWjYf;fhf Vq;Ffpwhs;
eP ntspNa nry;fpwha; Ntiyf;fhf
mts; Jd;gg;gLfpwhs; tPl;LNtiyahy;
cd;idg; Nghy; mtSk; xU gpwtp
Mdhy; mts; ,y;iy xU Jwtp
cd; tPl;lhu; cdf;F nrhj;J
Mdhy; mtNsh cd; kPJ gpj;J
cdf;fhf mts; jUfpwhs; thupR
cd; tPl;lhuplk; mtSf;F nra; rpghupR
kidtp nrhy;Ny ke;jpuk;...Mdhy;
mjpy; ,y;iy je;jpuk;
cd; kidtpia Gupe;Jf;nfhs;
,J tiu ,Ue;j mwpahikia tpyf;fpf;nfhs;!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Natpu Kavithai Priya 3135
Kadavul Kavithai Praveen Kumar 2140
Azhagu Kavithai Vimal 1857
Bathil Kavithai R. Kanirajan 1660
AZHAGU Kavithai NAUGHTY 2850
Uravugal Kavithai Manibharathi 2599
Kadhavu Kavithai Thanippiravi 1605
Naan Virumbum Thookam.... Kavithai Saranyan 2285
Muzhu Nilavu Kavithai KRISH_3 2344
Thannambikkai Kavithai Pradeep kannan 6962
mathiyin visitthira kathal Kavithai mathi selva 1503
Deepavali Kavithai Nivetha 4142
Ninaivin Pulambal Kavithai Madhavan 2000
Thandanai.............! Kavithai Saranyan 1586
AAA...Nathigam Kavithai Supriya 3488