PurinththukkoL thoozhanee!

Tamil Poem - Tamil Kavithai

PurinththukkoL thoozhanee!

Author : Nathalie
Added On : 2/26/2007
Viewed 2296 Times

ftpij - Poem

Gupe;Jf;nfhs; NjhoNd!

NjhoNd! cd;id ek;gp te;jts;
cd; MWjYf;fhf Vq;Ffpwhs;
eP ntspNa nry;fpwha; Ntiyf;fhf
mts; Jd;gg;gLfpwhs; tPl;LNtiyahy;
cd;idg; Nghy; mtSk; xU gpwtp
Mdhy; mts; ,y;iy xU Jwtp
cd; tPl;lhu; cdf;F nrhj;J
Mdhy; mtNsh cd; kPJ gpj;J
cdf;fhf mts; jUfpwhs; thupR
cd; tPl;lhuplk; mtSf;F nra; rpghupR
kidtp nrhy;Ny ke;jpuk;...Mdhy;
mjpy; ,y;iy je;jpuk;
cd; kidtpia Gupe;Jf;nfhs;
,J tiu ,Ue;j mwpahikia tpyf;fpf;nfhs;!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Enge En Maranam Kavithai Mr. Daywalker 3149
NATPIN AZHAGHU !! Kavithai LIVING_4FRIENDS 3618
Friends Kavithai ameer ali sifan 4109
Kaipesiyil Nee Pesiya Kavithai Satish 2202
Pennin Azhagu Kavithai R. Kanirajan 5412
Yosikka Kavithai R. Kanirajan 2048
Pennin Kaathal Manathu Kavithai Thanippiravi 2628
Peyarin Kavithai Kavithai Jawad Zeynel 2339
Nam Karpanai Kulantaigal Kavithai Amirtha 2497
Nalamaana Vazhvu Kavithai Thainis A 3221
kadhal Kavithai thamizhini 2458
Paththuth Thalaip Puchchi Kavithai ts raj 2048
Thookkam Kavithai Naughty 2759
kaathirukkiren Kavithai Nathalie 2537
Neeril Oru Mugam Kavithai Joshua 1955