Aval Paarvai Thantha Saabam

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Aval Paarvai Thantha Saabam

Author : Kingmartine
Added On : 6/11/2011
Viewed 2137 Times

ftpij - Poem

" cd; ghu;it je;j rhgj;jpdhy;
gpuhzthA fhw;W jPu;e;jjb...
cd; nksdk; jPl;ba [hyj;jpdhy;
xU thu;j;ij nrhy;y - vd; capu; frpANj...

kio Jspapy; ce;jd; Kfk; njupANj - mij
Nrkpj;Njd; cs;sq; ifapNy!
ntapy; gl;L jiuapy; epoy; tPo;FKd; - cly;
gl;L cid ep;jKk; jhq;FNtd;!
ahu; jPz;bdhy; Njd; %ONkh?
fhjy; jPz;l jPz;l Njd; tpONkh...?
capUk; capUk; cUfpaNj...
CLUtp ,utpy; fiufpwNj...

md;Ng! eP ehd; Mfpwha;!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Korikkai Kavithai R. Kanirajan 2131
Idhaya Thirudi Kavithai Thanippiravi 2368
Unakaaga Kavithai kumaresan 2210
Thirumana Vazhthu Kavithai R. Kanirajan 23579
Ezhuthu Kavithai Thamil 2311
Vendukol Kavithai R. Kanirajan 1891
Thodarum Kavithai Neelam 2105
Allah! Atha! Kavithai Ismail 2634
Nilai Uyarumpozhuthu Kavithai R. Kanirajan 1973
Vettri Naal Kavithai Naughty 2733
Tholaivu Kavithai Shalini Kumarasamy 2404
Kandu Pidikkavillai Kavithai Raagam Ramesh Kumar 1956
Thiruchendhoor Murugan Kavithai Silver 2245
En Semippu Kavithai Saranyan 6840
A aa e ee Kavithai Shanthi Abe 5053