Tamil Poem - Tamil Kavithai

Aval Paarvai Thantha Saabam

Author : Kingmartine
Added On : 6/11/2011
Viewed 1537 Times

ftpij - Poem

" cd; ghu;it je;j rhgj;jpdhy;
gpuhzthA fhw;W jPu;e;jjb...
cd; nksdk; jPl;ba [hyj;jpdhy;
xU thu;j;ij nrhy;y - vd; capu; frpANj...

kio Jspapy; ce;jd; Kfk; njupANj - mij
Nrkpj;Njd; cs;sq; ifapNy!
ntapy; gl;L jiuapy; epoy; tPo;FKd; - cly;
gl;L cid ep;jKk; jhq;FNtd;!
ahu; jPz;bdhy; Njd; %ONkh?
fhjy; jPz;l jPz;l Njd; tpONkh...?
capUk; capUk; cUfpaNj...
CLUtp ,utpy; fiufpwNj...

md;Ng! eP ehd; Mfpwha;!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Mugasthuthi Kavithai R. Kanirajan 1640
Unmai Kavithai R. Kanirajan 1897
Varuga Kavithai Vettarattai 1801
Roja Nee Enakkaaga Kavithai A.L. Selvakumar 1952
paattu Kavithai ts raj 1529
Yaroo Nee Kavithai Prasha 1593
Thavam Kavithai Tharanimohan 1717
Sirippum Pirappum Kavithai R. Kanirajan 1727
Swaasamaai Kalandavane Kavithai Kvg 1543
Kaakai Siraganile Kavithai GeeVee 1472
Varam Kavithai PADMA 1869
Kalpana Chawlaa Kavithai Nathalie 1582
bOghi Kavithai ts raj 1594
Thiruchendhoor Murugan Kavithai Silver 1679
Kaathal Nilavu Kavithai ts raj 1593