Un Mounam Thakuma..!

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Un Mounam Thakuma..!

Author : Scorpion
Added On : 12/1/2007
Viewed 2257 Times

ftpij - Poem

mofpw;Nf tpe;ijaha; xU kNdhuQ;rpjk;
khu;fj;jpd; Njf rhiyapy; ele;J nry;ifapNy..
mtspd; gpd; moF xU ejpahf..
ehDk; gpd;Nd jaq;fp jaq;fp ele;J nrd;Nwd;
ahu; vd;W Fuy; nfhLf;f
rl;nld;W jpUk;g - mts; $e;jypy;
kyupd; RthrnkDk; njd;wyha;..
vd; Nky; tPrpaJ...

M...`h.... vd;d moF me;j fz;fs;..
khDk; cd;dplk; ahrfk; Nfl;Fk;
rpe;ij kwe;J cdJ Fuy;
Nfl;f Ntz;Lk; vd;W epw;f..
nksdNk vd; jpUnkhop vd;w cd; [hilahy;
vd; kdk; ntk;g nra;Jtpl;lha;.....

>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Tholaivu Kavithai Shalini Kumarasamy 2245
Vizhi Camera Kavithai Kazhanimanithan 2261
Vazhi Kavithai R. Kanirajan 2066
leonardo da vinci Kavithai aravinda babu. n 1990
Panithuliyum Kanneerthuliyum Kavithai Kingmartine 1853
Thirudan Kavithai Mitran 1387
Veveru Thisaigalil Kavithai Piranesam 1890
Anbin Vali(mai) Kavithai Malargal 4160
Kudaikul Mazhai Kavithai Anand Saran 2345
Thannambikkai Kavithai AYYAPPAN.GS 4985
Positive Thinking Kavithai R. Kanirajan 3503
PENN Kavithai V. JEYA PRAKASH 2997
Un Parvaiyin Yekkam Kavithai Kingmartine 2300
Kaathali Kavithai Thanippiravi 1970
Kaadhal Thunbam Kavithai silver 2052