Tamil Poem - Tamil Kavithai

Un Mounam Thakuma..!

Author : Scorpion
Added On : 12/1/2007
Viewed 2017 Times

ftpij - Poem

mofpw;Nf tpe;ijaha; xU kNdhuQ;rpjk;
khu;fj;jpd; Njf rhiyapy; ele;J nry;ifapNy..
mtspd; gpd; moF xU ejpahf..
ehDk; gpd;Nd jaq;fp jaq;fp ele;J nrd;Nwd;
ahu; vd;W Fuy; nfhLf;f
rl;nld;W jpUk;g - mts; $e;jypy;
kyupd; RthrnkDk; njd;wyha;..
vd; Nky; tPrpaJ...

M...`h.... vd;d moF me;j fz;fs;..
khDk; cd;dplk; ahrfk; Nfl;Fk;
rpe;ij kwe;J cdJ Fuy;
Nfl;f Ntz;Lk; vd;W epw;f..
nksdNk vd; jpUnkhop vd;w cd; [hilahy;
vd; kdk; ntk;g nra;Jtpl;lha;.....

>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Thabaal Thalaigal Kavithai Thanippiravi 1530
Rakshabanthan Kavithai ts raj 1711
Thavam Kavithai Tharanimohan 1822
Kaadhal Kaditham Kavithai Thanippiravi 1845
Thambi Oru Nimidam Kavithai R. Kanirajan 1916
Siragugal Kavithai Supriya 2940
unakkaha............ Kavithai madesh 1559
En Iniyavalukkaaga Kavithai Ammu 1019
Oru Naal Kavithai Sathish 1789
Thiruchendhoor Murugan Kavithai Silver 1802
Power Cut Kavithai Thanippiravi 2330
Ilaignane Kavithai BALA 1699
Thaerthal Kaala Sinthanai Kavithai R. Kanirajan 1674
Endrum Unn Vasam Kavithai Scorpion 1753
Arithukol Kavithai R. Kanirajan 2157