Tamil Poem - Tamil Kavithai

Un Mounam Thakuma..!

Author : Scorpion
Added On : 12/1/2007
Viewed 1961 Times

ftpij - Poem

mofpw;Nf tpe;ijaha; xU kNdhuQ;rpjk;
khu;fj;jpd; Njf rhiyapy; ele;J nry;ifapNy..
mtspd; gpd; moF xU ejpahf..
ehDk; gpd;Nd jaq;fp jaq;fp ele;J nrd;Nwd;
ahu; vd;W Fuy; nfhLf;f
rl;nld;W jpUk;g - mts; $e;jypy;
kyupd; RthrnkDk; njd;wyha;..
vd; Nky; tPrpaJ...

M...`h.... vd;d moF me;j fz;fs;..
khDk; cd;dplk; ahrfk; Nfl;Fk;
rpe;ij kwe;J cdJ Fuy;
Nfl;f Ntz;Lk; vd;W epw;f..
nksdNk vd; jpUnkhop vd;w cd; [hilahy;
vd; kdk; ntk;g nra;Jtpl;lha;.....

>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Amma Kavithai cellisudha 2654
Gnanam Valara Kavithai R. Kanirajan 1588
Idhaya Veenai Kavithai Thainis A 1789
Panbin Sigaram... Kavithai Shanthi Abe 2392
Paathukaapu Kavithai Jayahariharan 1655
Muthumai Kavithai R. Kanirajan 2481
Mazhaikkaala Kaaththirppu Kavithai Vijaynimi 1518
Ondrai Kaanborku Kavithai Dr. P. Madhu 1704
Friendship Kavithai Vinodh Kumar 4762
vazhip pOkkan Kavithai ts raj 1690
Love Kavithai cellisudha 2479
Unarchigal Kavithai UMA KARTHIKEYAN 1905
mathiyin vibareetha kathal Kavithai mathi selva 1529
Thirumanam Mudintha Irumanam Kavithai Manibharathi 1964
Unakku Nigar Yaaro Kavithai GeeVee 1076