Pirivu

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Pirivu

Author : easwari
Added On : 5/10/2009
Viewed 3251 Times

ftpij - Poem

njhg;Gs; nfhbapy;
,Ue;J gpupj;j gpd;
cid gpupAk; Kjy; gpupT
,J!

,iyia cjpu;j;J epw;Fk;
kuj;jplk; Nfs;!

mJ nrhy;Yk; gpuptpd;
typia!
kuNk czUk; nghOJ
kfdy;yth eP!
kukhf epw;fpNwd;
cd; epidthy;!
kPz;Lk; tre;j fhyk;
vdf;Fz;L
mJ eP jpUk;Gk; NghJ
vid te;J NrUk;
mJ tiu jdpahf epd;wYk;
jtk; vd;W vz;zpLNtd;
tukhf cid Ntz;b!

>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Thaen Kavithai Victor Hugo (Translation-Manimaran) 2703
Andho Paridhaabham ! Kavithai Digi King 1862
Suttruchoozhal Kavithai K.S. Prabakharan 2261
Alagu Rojave Kavithai Scorpion 3079
Kalvi Kavithai R. Kanirajan 5485
Amaithiyin Osai Kavithai R. Kanirajan 2324
Natpaal Kavithai Dayas 2358
Manathin Toodippu Kavithai vivek_pmo 2015
Kaadhala Kaanala Kavithai supriya 2044
Vayathum Vazhthum Kavithai R. Kanirajan 1981
Poo Magal Kavithai Austin 2603
mathiyin.. en manam Kavithai mathi selva 1909
Indredhai tharuvaai Kavithai Vengadesh 1912
Vaasam Kavithai R. Kanirajan 2334
Ninaivin Pulambal Kavithai Madhavan 2402