Edhu Kavithai

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Edhu Kavithai

Author : R. Kanirajan
Added On : 6/19/2011
Viewed 2550 Times

ftpij - Poem

vJ ftpij....

xU ey;y ftpij

Ngr Ntz;Lk;!
Ngrg;gl Ntz;Lk;!!

tho Ntz;Lk;!
tho;e;J ePbf;f Ntz;Lk;!!

cs;sijr; nrhy;y Ntz;Lk;!
cs;sj;ij nrhy;y Ntz;Lk;!!

Fiwfisf;
Fiwthfr; nrhy;y Ntz;Lk;!
epiwfis
epiwar; nrhy;y ntz;Lk;!!

tho;f;ifiar; nrhy;y Ntz;Lk;!
thOk;Kiw nrhy;y Ntz;Lk;!!

fhjiyr; nrhy;y Ntz;Lk;!
flikiar; nrhy;y Ntz;Lk;!!

ey;yijr; nrhy;y Ntz;Lk;!
ehl;bd; Njitiar; nrhy;y Ntz;Lk;!!

nkhj;jj;jpy;
jPl;lg;gl;l nrhy;Ysp nfhz;L
kdpj kdq;fisr;nrJf;Fk;
rpw;gpahfj; jpfoNtz;Lk;!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Mazhai Kavithai Thirumalai Raj 1483
Muthal Paarvai Kavithai Lakshmi 3471
Yosikka Kavithai R. Kanirajan 2080
Ilakkanam Kavithai R. Kanirajan 3333
Manitham Enge Kavithai Vinoth Kumar R 1915
Madham Piditha Madham Kavithai Silver 2295
Naai Kutti Kavithai ts raj 3815
The King Kavithai R. Kanirajan 2715
Kadhal vali Kavithai Valzhai Vendhan 5324
Maanavargal Kavithai R. Kanirajan 2786
Munne Pinne Kavithai ts raj 2161
Adimai Kavithai Manibharathi 2407
mathiyin aval than en kavithai Kavithai mathi selva 2478
Semippu Kavithai Padma 3261
Pudhir Kavithai R. Kaniarjan 2580