Panithuliyum Kanneerthuliyum

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Panithuliyum Kanneerthuliyum

Author : Kingmartine
Added On : 6/15/2011
Viewed 1888 Times

ftpij - Poem

gdpj;JspAk;> cd; fz;zPu;j;JspAk; xd;wy;y
Mdhy;> ,uz;Lk; ,Uf;Fkplk; xd;Wjhd;...
gdpj;Jsp trpg;gNjh kyu; ,jopy;
fz;zPu;j;Jsp trpg;gNjh - kyu;
Nghd;w cd; tpoptpspk;gpy;...

gdpf;fhw;wpy; thLNkh cd; Nkdp
mij ehDk; ghu;j;jpUg;NgNdh fz;kzp!

thLk; cd; Nkdpapy; - thba
vd; Nkdpahy; jpiu ,LNtd;
jpiuapl;l vd; Nkdpia
rpiwapl;L gpbf;fhNj
eP! rpiwapLk; NghJ - vd;
,jak; vd;id tpLj;J
cdf;F fhtyd; MfpwJ...

mJNt> cdf;F fhjyDk; MfpwJ...!

- vk;.tp.uh[;...!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Vidiyal Kavithai R. Kanirajan 4007
Alukku Kavithai Karu 2576
Yaar Pagaivan Kavithai R. Kanirajan 1815
Maraiyarul Niraiyoli Kavithai Madhu Prabakaran 1888
vazhip pOkkan Kavithai ts raj 2032
Enna Sir Nyayam Kavithai R. Kanirajan 2168
Anbulla Gandhi Kavithai Thangamariyappan 5907
Computer kathal Kavithai Soora_kottai_singa_kutty 3204
Sarasari Manithan Kavithai R. Kanirajan 3056
Pongal Vazhthu Kavithai R. Kanirajan 6445
Avalam Kavithai R. Kanirajan 2143
Ithaya Thozhiye!!! Kavithai shutupsachin 1973
Paravasa Minnal..! Kavithai ts raj 2162
Balam Kavithai R. Kanirajan 2298
Thanimai Kavithai Easwari 4280