Tamil Poem - Tamil Kavithai

Panithuliyum Kanneerthuliyum

Author : Kingmartine
Added On : 6/15/2011
Viewed 1550 Times

ftpij - Poem

gdpj;JspAk;> cd; fz;zPu;j;JspAk; xd;wy;y
Mdhy;> ,uz;Lk; ,Uf;Fkplk; xd;Wjhd;...
gdpj;Jsp trpg;gNjh kyu; ,jopy;
fz;zPu;j;Jsp trpg;gNjh - kyu;
Nghd;w cd; tpoptpspk;gpy;...

gdpf;fhw;wpy; thLNkh cd; Nkdp
mij ehDk; ghu;j;jpUg;NgNdh fz;kzp!

thLk; cd; Nkdpapy; - thba
vd; Nkdpahy; jpiu ,LNtd;
jpiuapl;l vd; Nkdpia
rpiwapl;L gpbf;fhNj
eP! rpiwapLk; NghJ - vd;
,jak; vd;id tpLj;J
cdf;F fhtyd; MfpwJ...

mJNt> cdf;F fhjyDk; MfpwJ...!

- vk;.tp.uh[;...!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Kavithai Sollavaa?? Kavithai M Rufinas 2161
Viralgal Kavithai Raji Kannan 2400
Vittukodu Kavithai Kumbakarnann 1938
Pillai Kavithai Geetha 2441
Kaadhali Kavithai Oviya.vijay 2190
Pongal Kavithai Bella Thomas 1158
Kathal Kavithai Pandy 1896
Moochu Kaatru Kavithai Dinesh 3872
To kvg and digi Kavithai ts raj 1630
Sombalai Kizhitheri Kavithai R. Kanirajan 1546
Vaa Vaa ILainjane Kavithai Kumbakarnann 1738
Arasiyalvathigal Kavithai R. Kanirajan 1615
Manathin Toodippu Kavithai vivek_pmo 1678
Suyanalam Kavithai Deeparaja 2868
Muran Kavithai MULLAINATHAN 1723