Vaazhnthu Paarungal

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Vaazhnthu Paarungal

Author : Usha Giridhar
Added On : 3/10/2016
Viewed 1057 Times

ftpij - Poem

mw;Gjkhd kf;fs; ek;ik Rw;wp
mwpTiu $Wtjpy; kd;du;fs;
mLj;jtd; Jd;gj;j;jpy; ,Uf;f
mauhky; mruhky; cWjpAld; ,Uf;f
Mapuk; cjhuzk; nrhy;Ytu;
kPwp xU f\;lk; jdf;F te;jhy;
,be;J Ngha; mOtjpy; mfhaR+uu;
tho;tpy; cr;rj;ij kl;LNk ghu;j;jtu;fs;
tha; [k;gk; nra;thu; Nghuhl;lj;ij gw;wp
tho;e;J ghUq;fs; gpd; NgRq;fs; >MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Thadumaatram Kavithai PADMA 2242
Aval ninaive Kavithai Thanippiravi 2559
Manathin Toodippu Kavithai vivek_pmo 2066
Yaar Periyavar Kavithai ts raj 2067
Ninaivin Pulambal Kavithai Madhavan 2466
Unarvugal Kavithai nizhal 3128
Kanneer Kavithai R. Kanirajan 2846
Otin Vilai Kavithai mr.daywalker 2172
Kadhal Sogam Kavithai Anu 4325
Unnai Pola Varuma Kavithai Wilson 2087
Keladi Kanmani Kavithai Kvg 2119
Nirvaanam Kavithai ts raj 2206
Unmai Unarga Kavithai R. Kanirajan 2032
Tholvikku karanam Kavithai R. Kanirajan 2116
Ragasiyam Kavithai Kazhanimanithan 2452