Maatrangal

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Maatrangal

Author : siva sargunam
Added On : 4/19/2009
Viewed 2597 Times

ftpij - Poem

khw;wq;fs;....

fhiy gdpj;Jsp
fz;zPuha; khwpaJ
vd;dts; ghjk;
jPz;ltpy;iy vd;W.....

Nrhiyapy; G+f;fs;
Nrhfkha; Njhd;wpd
vd;dts; vLj;J
#bf;nfhs;stpy;iy vd;W.....

fhiyf; fjputDk;
Nkfj;jpiu ,l;Lf;nfhz;lJ
vd;dts; Kfj;ij kl;LNk
Kjypy; fhz Ntz;Lnkd;W....

vd;dtNs...!
cd; tuit vz;zp
Vq;fp jtpg;gJ
,aw;if kl;Lky;y
vd; ,jaKk; $lj;jhd;....!!
>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Kalviyin Magathuvam Kavithai Kanirajan 4708
Agathi Kavithai GeeVee 1564
Karpanai Vasapadum Kavithai Thainis A 2501
Azhagu Kavithai Manibharathi 2783
Vali Kavithai Kanirajan 3086
Ithayaththil vali Kavithai vivek_pmo 2423
2012 nallavazhigal thirakkattum Kavithai R. Kanirajan 2533
Vedham Anaathi Kavithai Dr. P. Madhu 2207
Thaai Kavithai Jayapriya manohar 2514
Irandu Sinthanai Ulla Ore Jeevan Kavithai Kanirajan 2219
Innum Enna Maayai Kavithai Satish 2139
Smile Kavithai David 4169
Prachinaigal Kavithai R. Kanirajan 2212
Vizhunthathu Yaar Kavithai Meenakshi 1954
Yaar Panakaaran Kavithai R. Kanirajan 2319