Maatrangal

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Maatrangal

Author : siva sargunam
Added On : 4/19/2009
Viewed 2250 Times

ftpij - Poem

khw;wq;fs;....

fhiy gdpj;Jsp
fz;zPuha; khwpaJ
vd;dts; ghjk;
jPz;ltpy;iy vd;W.....

Nrhiyapy; G+f;fs;
Nrhfkha; Njhd;wpd
vd;dts; vLj;J
#bf;nfhs;stpy;iy vd;W.....

fhiyf; fjputDk;
Nkfj;jpiu ,l;Lf;nfhz;lJ
vd;dts; Kfj;ij kl;LNk
Kjypy; fhz Ntz;Lnkd;W....

vd;dtNs...!
cd; tuit vz;zp
Vq;fp jtpg;gJ
,aw;if kl;Lky;y
vd; ,jaKk; $lj;jhd;....!!
>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Computer kathal Kavithai Soora_kottai_singa_kutty 3204
Adimai Kavithai Manibharathi 2139
Kelaai Penne Kavithai Karthika AK 3970
Brammana Sivan Kavithai Vimal 2462
Ninaivirukkum Varai Kavithai Thanippiravi 2636
Kuzhanthaigal Thina Kavithai Kavithai R. Kanirajan 6274
Kaathalan Kavithai saranyan 2413
Kadhaliyin Kai Pidiyil Kavithai Sugail Irbas 2822
Unathu Ammavin Alaral Kavithai Kingmartine 2014
Koodu Kavithai Dr. P.Madhu 1878
Madham Piditha Madham Kavithai Silver 2064
Aval Neeradaiyil Kavithai Kingmartine 2067
kadhal Kavithai Pradeep kannan 2593
Kavijnan Aakivittaye!! Kavithai UK 2043
Kudaikul Mazhai Kavithai Anand Saran 2382