Tamil Poem - Tamil Kavithai

Unarvugal

Author : nizhal
Added On : 8/13/2009
Viewed 2405 Times

ftpij - Poem

czu;Tfs; top jhd; cs;sj;ij jpwf;f KbAk; vdpy;
cs;sNk czu;it kiwg;gJ Vd;?
czu;T ngha;ik mwpahJ..
cUtk; ngha;ikaha; czu;tpd;wp NgRtJ Vd;?
cs;sk; nfhz;Ls;s czu;Tfs;
cjLfs; Ngr kWg;gJ Vd;?
cd;id Rw;wpAs;s cUtq;fSf;fhf
cd; czu;Tfis kiwg;gJ Vd; Njhoh?
cUtj;jpd; mofpw;F nfhLf;Fk;
cd; kjp kaq;fpa epiyia tpl
cd; czu;Tfs; kjpg;gJ
cs;sj;jpd; moif jhNd? rup ...
czu;Tfs; ,d;Dk; vQ;rp epw;gJ...
el;gpYk; fhjypYk; jhNd.. Mjyhy; ...
fhjy; nra;tPu;... el;Gld; fhjy; nty;tPu;...>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Thavam Kavithai Tharanimohan 1746
Ettappan Kavithai ts raj 1722
Draupathiyin Soolurai - திரௌபதியின் சூளுரை Kavithai GeeVee 970
Yen Indha Gadhi Unakku Kavithai Chitra 836
Idaivelai Kavithai Fahath A.Majeed 1589
Manasu Kavithai R. Kanirajan 2585
Puruvam Kavithai ts raj 1765
Idhayavasal Kavithai R. Kanirajan 1606
Vidaathu Karupu Kavithai Tricks 1636
Remix of love Kavithai M Rufinas 1709
Abdul Kalam Kavithai Manibharathi 5579
leonardo da vinci Kavithai aravinda babu. n 1630
Natpin Kaathal Kavithai Kumbakarnann 2782
Vendukol Kavithai R. Kanirajan 2771
Muran Kavithai MULLAINATHAN 1683