Tamil Poem - Tamil Kavithai

Unarvugal

Author : nizhal
Added On : 8/13/2009
Viewed 2582 Times

ftpij - Poem

czu;Tfs; top jhd; cs;sj;ij jpwf;f KbAk; vdpy;
cs;sNk czu;it kiwg;gJ Vd;?
czu;T ngha;ik mwpahJ..
cUtk; ngha;ikaha; czu;tpd;wp NgRtJ Vd;?
cs;sk; nfhz;Ls;s czu;Tfs;
cjLfs; Ngr kWg;gJ Vd;?
cd;id Rw;wpAs;s cUtq;fSf;fhf
cd; czu;Tfis kiwg;gJ Vd; Njhoh?
cUtj;jpd; mofpw;F nfhLf;Fk;
cd; kjp kaq;fpa epiyia tpl
cd; czu;Tfs; kjpg;gJ
cs;sj;jpd; moif jhNd? rup ...
czu;Tfs; ,d;Dk; vQ;rp epw;gJ...
el;gpYk; fhjypYk; jhNd.. Mjyhy; ...
fhjy; nra;tPu;... el;Gld; fhjy; nty;tPu;...>



Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Vayakatil oru uzhavan Kavithai Tricks 3238
Yaen Kavithai R. Kanirajan 1770
Muthamm Kavithai Ashwin Babu 2160
Maanavakkuzhaindhagale Kavithai R. Kanirajan 1769
vvvvvvvvv.. I am angry you... Kavithai ts raj 2140
En Semippu Kavithai Saranyan 6442
Aalayam Kavithai ts raj 2474
Nambikkai Kavithai Nathalie 4761
Ondrum Irandum Panmaiyum Inmaiyum Kavithai Dr.P.Madhu 2076
Thaai Kavithai nizhal 2106
Power Cut Kavithai Thanippiravi 2423
Kasapaana Unmaigal Kavithai Nilavan 1847
NILAAA Kavithai supriya 1911
Inikattum.. kanavugal Kavithai ts raj 1749
Naan Yedho Ninaika Kavithai Sa. Saravanan 1603