Tamil Poem - Tamil Kavithai

Unarvugal

Author : nizhal
Added On : 8/13/2009
Viewed 2540 Times

ftpij - Poem

czu;Tfs; top jhd; cs;sj;ij jpwf;f KbAk; vdpy;
cs;sNk czu;it kiwg;gJ Vd;?
czu;T ngha;ik mwpahJ..
cUtk; ngha;ikaha; czu;tpd;wp NgRtJ Vd;?
cs;sk; nfhz;Ls;s czu;Tfs;
cjLfs; Ngr kWg;gJ Vd;?
cd;id Rw;wpAs;s cUtq;fSf;fhf
cd; czu;Tfis kiwg;gJ Vd; Njhoh?
cUtj;jpd; mofpw;F nfhLf;Fk;
cd; kjp kaq;fpa epiyia tpl
cd; czu;Tfs; kjpg;gJ
cs;sj;jpd; moif jhNd? rup ...
czu;Tfs; ,d;Dk; vQ;rp epw;gJ...
el;gpYk; fhjypYk; jhNd.. Mjyhy; ...
fhjy; nra;tPu;... el;Gld; fhjy; nty;tPu;...>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Haikoo myarchigal-1 Kavithai sendhu 2053
Nambikkai Kavithai sarayu 2850
Irudhi yaathirai Kavithai Yadhirajan Sharma 1912
Manaivi Kavithai R. Kanirajan 1827
Nallunarvu Kolga Kavithai R. Kanirajan 1662
Kaathal Ezhuthu Kavithai Ramakirshnan 1754
Otin Vilai Kavithai mr.daywalker 1674
Kaathal Vali Kavithai Jehanki 2198
En Aththaan Kavithai Silver 1691
Thaayumaagiya Thamizhey ! Kavithai Digi King 1541
2012 nallavazhigal thirakkattum Kavithai R. Kanirajan 2095
Ennai Thurathivitta Naasa Vedichatham Kavithai Fahath A.Majeed 1579
Koodu Kavithai Dr. P.Madhu 1610
Nenjil Eeramillathavan Kavithai R. Kanirajan 2842
Name Love Kavithai Shanmugapriya 1985