Naan Kanda Kaatchi

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Naan Kanda Kaatchi

Author : R. Kanirajan
Added On : 6/29/2011
Viewed 1861 Times

ftpij - Poem

ehd; fz;l fhl;rp!mNjh..
tWikr; Rik Fiwf;f
tapw;Wg;grpjhd; ePf;f
Njhspy; kz;ntl;biar; Rke;J mtDk;
,Lg;gpy; Foe;ijiar; Rke;J mtSk;
$ypNtiy nra;a
fhiy NtisapNy
fodp Nehf;fp ele;jdh;!

$lNt nrd;wJ
$g;gplhkNy
ed;wpiar; Rke;JnfhzL
mth;fsJ ehAk;!

Mw;wq;; fiujdpNy
murku epoypNy
MLk; njhl;by; fl;b
Ml;bdhs;
mts; Foe;ij gLj;Jwq;f!

mq;Nf Foe;ijia...
jhyhl;bj; Jq;f itj;jJ
jha;g;ghrk;!
thyhl;bf; fhty; fhj;jJ
ehag;ghrk;!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Oru mull Malaraahirathu Kavithai M Rufinas 1821
Edhu Kavithai Kavithai R. Kanirajan 2092
Nallunarvu Kolga Kavithai R. Kanirajan 1707
Echarikkai Kavithai R. Kanirajan 1824
Idhu waazhum muraimaiyadi paapaa Kavithai Saurabh 1556
Vivasayi Kavithai R. Kanirajan 2901
Nee .. Naan .. Avan .. Natpu Kavithai ts raj 1829
Veveru Thisaigalil Kavithai Piranesam 1675
Maanavakkuzhaindhagale Kavithai R. Kanirajan 1774
Manathai Salavai Seivom Kavithai R. Kanirajan 1751
Kaanumbothenkannukullum Kavithai Gee Vee 1594
Arabu Naatu Avalam Kavithai Kuthubg 2153
Megapenne sirikkathe Kavithai madesh 1675
Kaadhal Kavithai Kavithai Wilson 2008
Maram Kavithai mr.daywalker 2990