Tamil Poem - Tamil Kavithai

Nool (Puthagam)

Author : R. Kanirajan
Added On : 9/20/2010
Viewed 2347 Times

ftpij - Poem

E}y;(Gj;jfk;)

E}y;....
thh;j;ijay;y
thf;fak;!

E}y;...
thh;j;ijfspd; njhFg;gy;y
tho topnrhy;Yk; tFg;G!

E}y;...
mr;rplg;gl;l fhfpjf;fl;L my;y
mwpQh;fspd; fUj;Jf; fy;ntl;L!

E}y;...
capuw;w nghUs; my;y
cd;NdhL rj;jkpy;yhky; ciuahLk;
caph;nka; vOj;Njhtpak;!

E}y;...
jdpik czh;it
jfh;j;njwpAk; gilg;G!

E}y;....
mwpTg;grp jPh;f;Fk;
ml;rag; ghj;jpuk;!

E}y;...
mh;j;jKs;s tho;f;ifapd;
mh;j;jk; nrhy;Yk; mfuhjp!

E}y;....
gbf;fg; gbf;f
mwpT tsUk;
mwpT ts;e;jhy;
MSik tsUk;
MSik tsh;e;jhy;
mfpyk; GfOk; cd;id!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Suicide !!! Kavithai Sony Jeyaseelan 2067
Maatram Kavithai Vijaynimi 1955
Sarasari Manithan Kavithai R. Kanirajan 2601
Pongal Kavithai Bella Thomas 1241
Iravu Kavithai Sharatha 2196
Thodarum Kavithai Neelam 1626
Sadhi Kavithai sella 1761
En Irappu Kavithai abimanyu 2449
Aids Kavithai varshini 5275
Nilavin Naanam Kavithai ts raj 1857
Ethu Kaaranam? Kavithai R. Kanirajan 1613
En Thaaikku Thaayanavan Kavithai mathi selva 1557
Naan Unakkaaga Kavithai Thanippiravi 1728
Yaathumaagi Kavithai Dhuruvan 1724
Ilaignane Kavithai Kartik 2713