Tamil Poem - Tamil Kavithai

Nool (Puthagam)

Author : R. Kanirajan
Added On : 9/20/2010
Viewed 2270 Times

ftpij - Poem

E}y;(Gj;jfk;)

E}y;....
thh;j;ijay;y
thf;fak;!

E}y;...
thh;j;ijfspd; njhFg;gy;y
tho topnrhy;Yk; tFg;G!

E}y;...
mr;rplg;gl;l fhfpjf;fl;L my;y
mwpQh;fspd; fUj;Jf; fy;ntl;L!

E}y;...
capuw;w nghUs; my;y
cd;NdhL rj;jkpy;yhky; ciuahLk;
caph;nka; vOj;Njhtpak;!

E}y;...
jdpik czh;it
jfh;j;njwpAk; gilg;G!

E}y;....
mwpTg;grp jPh;f;Fk;
ml;rag; ghj;jpuk;!

E}y;...
mh;j;jKs;s tho;f;ifapd;
mh;j;jk; nrhy;Yk; mfuhjp!

E}y;....
gbf;fg; gbf;f
mwpT tsUk;
mwpT ts;e;jhy;
MSik tsUk;
MSik tsh;e;jhy;
mfpyk; GfOk; cd;id!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Muran Kavithai R. Kanirajan 1863
Pongal Kavithai Bella Thomas 1021
Kaathalan Kavithai saranyan 2053
Kanavu Rajyam Kavithai G B 1788
Iniya Kanangal Kavithai ts raj 1703
mai..mai.. thai.. thai.. Kavithai ts raj 1972
Mother Kavithai Niskhan 3848
Mathiyin Kavithai Kavithai mathi selva 1641
Kaadhal Aruvadai Kavithai Kazhanimainthan 1736
Piranthanal Vazhthu Kavithai R. Kanirajan 15027
Kathalum Kurunjeithiyum Kavithai Kovai Satheesh 1687
Unmaiyin Uravugal Kavithai Manibharathi 2809
Aasiriyar Dinam Kavithai R. Kanirajan 18919
I love u kharthi Kavithai Jennu Kharthi 1945
Iyarkai Kavithai Indumathi Thangarasu 7994