Tamil Poem - Tamil Kavithai

Veshangalum Nilaipathillai

Author : Usha Giridhar
Added On : 3/10/2016
Viewed 417 Times

ftpij - Poem

kdk; tpl;L Ngrpdhy; ey;yJ Mapd;
kdjpy; cs;sij vy;yhk; my;y.
kdpju;fs; rhjfkha; Ngrpdhy; Nghw;Wthu;
ghjfkhdhy; Fw;wk; rhl;Ltu;.
ahUf;fhTk; ebg;gjpy; mu;j;jkpy;iy
ngha;ahd Nt\q;fSk; epiyg;gjpy;iy.
xU kio NghJk; rhak; ntSj;j
eupapd; fij jhd; KbT.
vd;Wk; ehk; ehkhf ,Ue;jhYk;
thu;j;ijfspy; ftdk; Ntz;Lk;.
Gupa itf;f epidj;J vj;jdpj;j Kaw;rp
Gupjy; md;wpy; gpuptpw;F xU top!
kdk; tpl;L Ngrpdhy; ey;yJ Mapd;
kdjpy; cs;sij vy;yhk; my;y.
kdpju;fs; rhjfkha; Ngrpdhy; Nghw;Wthu;
ghjfkhdhy; Fw;wk; rhl;Ltu;.
ahUf;fhTk; ebg;gjpy; mu;j;jkpy;iy
ngha;ahd Nt\q;fSk; epiyg;gjpy;iy.
xU kio NghJk; rhak; ntSj;j
eupapd; fij jhd; KbT.
vd;Wk; ehk; ehkhf ,Ue;jhYk;
thu;j;ijfspy; ftdk; Ntz;Lk;.
Gupa itf;f epidj;J vj;jdpj;j Kaw;rp
Gupjy; md;wpy; gpuptpw;F xU top! >Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Ithayam Pesukirathu Kavithai R. Kanirajan 1662
en anbu thozhi Kavithai thozhi from sg 3676
Ennul Nee.................. Kavithai saranyan 1334
Kaayam Kavithai GeeVee 1132
EPADIKU THENDRAL Kavithai supriya 4680
Thookkam Kavithai Naughty 1562
Manikka Maatten Kavithai Shalini 1378
Uyir Kavithai Neelakandan 1767
Karppenum neruppu Kavithai Yadhirajan Sharma 1524
Kaathalil Vizhunthen Kavithai living4_friends 1198
Swasam Kavithai kumaran 1455
Kangalin Kadhal Kavithai Rajeswari. V 1295
Ennavalin Vizhiparvai - என்னவளின் விழிப்பார்வை Kavithai vsasikala 248
Kaadal Kavithai nilavan 2973
Thannambikkai Kavithai Pradeep kannan 6592