Tamil Poem - Tamil Kavithai

Kudimagan

Author : R. Kanirajan
Added On : 8/18/2011
Viewed 1899 Times

ftpij - Poem

"Fb"kfd;!


fhiy Kjy; khiytiu
fd%ilfs; J}f;fpLthd;!
ifapy; fhR te;jTld;
"lh];khf;"nrd;wpLthd;!

tpiyahprp thq;fp
tPl;by; ciy $l;Lk; epiy
czuhky;
jd;dpiy kwe;jpLthd;!
Nghijapy;
js;shb ele;jpLthd;!;

"Fzk;nfLf;Fk; Fbg;gof;fk;"
"Fbiaf; nfLf;Fk; Fbj;jtd; gof;fk;"
nrhy;thf;Ffis kwe;J
tho;tpy;
nry;thf;Ffis ,oe;J epd;whd;!

ey;ynjhU Fbkfdha;
tho topapd;wp
mtzpapy;
"ngUq;Fb"kfdha;
gtzp tUfpd;whd;!
ghtk;
mtDf;F ,Wjpgtzp
,Jjhd;
vd;gij kwe;jhd;!
tPjpapy; tPO;e;J
kbe;jhd;!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

En Kadhal Kavithai silent dolphy 1867
Naam Pesaatha Vaarthaigal Kavithai Amirtha 3071
Unmai Unarga Kavithai R. Kanirajan 1752
Kathal Payanathil Penn Kavithai MadTricks 1846
Anbu Kavithai silent dolphy 2315
Thaai Paasam Kavithai cute_devil 3712
Thanthayar Dhinam Kavithai P.A.Boopathi 3048
Kaathalil Vizhunthen Kavithai living4_friends 1615
Name Love Kavithai Shanmugapriya 1985
Rakshabanthan Kavithai ts raj 1722
Anbu Kavithai Manibharathi 2538
Vinaavin Nayagan Kavithai Sathya 1798
Vazhkaiyil Nee Kavithai R. Kanirajan 1805
Kaathal Kavithai G B 2062
Kaanumbothenkannukullum Kavithai Gee Vee 1551