Kallarai

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Kallarai

Author : silver
Added On : 9/1/2009
Viewed 1983 Times

ftpij - Poem

jhapd; fUtiwapy; fpilj;j
epk;kjpahd epj;jpiu
filrpapy; fpilg;gJ fy;yiuapy; jhd;!

tho;f;if jj;Jtj;ij mofhf vLj;Jiuf;Fk;
gs;sp miw ,e;j fy;yiu
"ek; rhk;gy; $l ekf;nfd;W kpQ;rhJ"

,wg;gpyhtJ ,ize;jpUf;fyhk; vd;W epidj;jhy;
,q;Fk; [hjpia nfhz;L te;J
vd;id vupj;Jk; mtis Gijj;Jk;
gpupj;Jtpl;lhu;fs; ghtpfs;!!!

>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Sooriya Kaathal Kavithai living4_friends 1783
wealth Kavithai ts raj 1942
Anna Kavithai Peace Girl 3999
mathiyin vidiyalkal Kavithai mathi selva 1737
Sahi Kavithai Thanippiravi 2126
Archanai Kavithai Balameena 1731
Punithamana Kaadhal Kavithai Samuel Selvadurai 2465
Pirivu Kavithai easwari 3109
Kobama Illai Saabama Kavithai Shreya 1806
Natppu Kavithai Anitha 4221
Mazhalai Selvam Kavithai silver 2720
Nila Kavithai Nandhini.R 3249
Nenjil Eeramillathavan Kavithai R. Kanirajan 2983
Kaadhal Vidai Kavithai narma 2139
Aval Kavithai Bagavathy 2512