Thadumaatram

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Thadumaatram

Author : PADMA
Added On : 11/17/2007
Viewed 2240 Times

ftpij - Poem

rhk;ghupy; cg;gpy;iy'
rhg;ghlJ Ntftpy;iy'
goq;fNsh Fg;igapy;..
Njhy; cz;Zk; jl;by;.....
fhgpg; nghbahf nfhjpf;FJ kpsFj;J}s;
/gpy;lupy;.... nra;j mepahak; NghJnkd>
Xbtpl;Nld; rikay; miwapypUe;J.....
cd;id ahu; fhy Neuk; ghu;f;fhky;
'cd;id kpfTk; gpbf;FJ' vd fhNjhuk; nrhy;yr;nrhd;dJ!!!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
En Aththaan Kavithai Silver 2096
Aval Paarvai Thantha Saabam Kavithai Kingmartine 2156
Ozhukkam Kavithai R. Kanirajan 5261
Vetkam Kavithai Yadhirajan Sharma 3163
Muttal Kavithai R. Kanirajan 2546
Nagaipu Kavithai Manibharathi 2314
Pudhir Kavithai R. Kaniarjan 2446
Avasthai Kavithai ameer ali sifan 2265
Manikka Maatten Kavithai Shalini 2240
Kaathiruppu 2 Kavithai Yociya.A 2360
Kanavu Kavithai KRISH 2510
Ulagam Kavithai R. Kanirajan 3249
Natpu Kavithai Priya 3639
Anjali Kavithai Umarani 2571
Pasi Kavithai Yadihirajan Sharma 3534