Kadavul

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Kadavul

Author : Praveen Kumar
Added On : 3/31/2012
Viewed 2371 Times

ftpij - Poem

flTnsd;W xUtd; ,Ue;jhy;
mtidf; fy;iy tpl;L vwpNtd;


rhf tplTk; khl;Nld;
capu; gpiof;fTk; tpl khl;Nld;


tWik vd;Dk; ghrf; fapw;iw- mtd;
fOj;jpy; Nghl;L newpg;Ngd;.


Jd;gk; vd;Dk; tp\j;ij -mtDf;F
nfhQ;rk; nfhQ;rkha; nfhLg;Ngd;.


[hjp ntwp vd;Dk; neUg;gpy;
mtid thl;b ehDk; vLg;Ngd;.


eufk; tpl nfhbaJ - eP
gilj;j cyfk; vd;W czu;j;JNtd;>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Thathuvam Kavithai R. Kanirajan 2153
Natpu Kavithai Priya 3344
Unmai Kavithai R. Kanirajan 1707
Neethaan! Kavithai M Rufinas 1920
Vannakavithai Kavithai R. Kanirajan 3412
Prachinaigal Kavithai R. Kanirajan 1677
Happy Christmas Kavithai ts raj 7300
Vellai Pudavai Yen Kavithai R. Kanirajan 1885
Haikoo Kavithai oviya.vijay 4418
Ex kaathalan Kavithai NASAR-AMT 2172
Radham Kavithai Saranyan 2024
Anbe Kavithai Thangam 2516
To kvg and digi Kavithai ts raj 1845
Seeramaippu Kavithai R. Kanirajan 1930
Manjal Manakkum Pookkal (2) Kavithai H D Raj 1095