Kavithai Solla En Manam Illai

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Kavithai Solla En Manam Illai

Author : Kingmartine
Added On : 6/15/2011
Viewed 2001 Times

ftpij - Poem

ftpij nrhy;y vd; kdk; ,y;iy
nrhy;Yk; ftpijNah cd; Nghy; ,y;iy

cd; Nghy; ,y;yhjJ ftpijAk; ,y;iy
G+f;fs; nra;ANk Mde;j njhy;iy

rpiy kaq;Fk; rpw;g ngz;Nz!
vid kaf;Fk; ce;jd; fz;Nz!

ghy; tz;zk; %b ,Uf;Fk; cejd; NkdpNah!?
,utpdpy; xsp tPRk; ,d;g N[hjpNah!?

G+f;fs; rj;jj;jpdhy;
cd; cwf;fk; kuzpf;Fk;
Mdhy;> cd; rpupg;gpdhy; - me;j
kuzNk capu;njOk;

fhu;Nkfq;fs; xd;wha; $b - cd;
moif tuNtw;Fk; - vd; kdNkh
thb cd; tuit vjpu;ghu;f;Fk;

rpe;Jk; cd; Ntu;it Jspfs;
rpw;gpapy; Kj;jhFk; - ngz;Nz!
mwpthNah me;j rpw;gp ehndd;W!

- vk;.tp.uh[;...!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Ninaivugal Kavithai R. Kanirajan 2768
Kaadhal Kavithai Soulz 2178
Ezhai kaathali Kavithai Tenkasi_tsunami 2272
Kaadhal Seraisalai Kavithai Shutupsachin 2391
Iraivanin Kaiyezhuthu Kavithai R. Kanirajan 1960
Vayitrukaaga Kavithai R. Kanirajan 1799
Thozhiye Nee Vara Kavithai Divya Darshini 2330
Amman chapparam Kavithai Ramyaa_tirunelveli 3599
Vali Kavithai Manibharathi 2265
Veedu Kavithai Dr.P.Madhu 3445
Un Parvaiyin Yekkam Kavithai Kingmartine 2312
Perasaikaari Kavithai Vijaynimi 1870
Naalidhazh Kavithai Thainis A 2000
Ithaya Thozhiye!!! Kavithai shutupsachin 1943
Sirantha Kalvimurai Kavithai Kanirajan 2497