Tamil Poem - Tamil Kavithai

Kavithai Solla En Manam Illai

Author : Kingmartine
Added On : 6/15/2011
Viewed 1687 Times

ftpij - Poem

ftpij nrhy;y vd; kdk; ,y;iy
nrhy;Yk; ftpijNah cd; Nghy; ,y;iy

cd; Nghy; ,y;yhjJ ftpijAk; ,y;iy
G+f;fs; nra;ANk Mde;j njhy;iy

rpiy kaq;Fk; rpw;g ngz;Nz!
vid kaf;Fk; ce;jd; fz;Nz!

ghy; tz;zk; %b ,Uf;Fk; cejd; NkdpNah!?
,utpdpy; xsp tPRk; ,d;g N[hjpNah!?

G+f;fs; rj;jj;jpdhy;
cd; cwf;fk; kuzpf;Fk;
Mdhy;> cd; rpupg;gpdhy; - me;j
kuzNk capu;njOk;

fhu;Nkfq;fs; xd;wha; $b - cd;
moif tuNtw;Fk; - vd; kdNkh
thb cd; tuit vjpu;ghu;f;Fk;

rpe;Jk; cd; Ntu;it Jspfs;
rpw;gpapy; Kj;jhFk; - ngz;Nz!
mwpthNah me;j rpw;gp ehndd;W!

- vk;.tp.uh[;...!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Kaadhal Kavithai Kavithai Wilson 1864
Kathal (Vibaram) Purinthukonden Kavithai R. Kanirajan 1508
Ozhukkam Kavithai R. Kanirajan 4606
Aasai Kavithai Kavithalayan 2114
Pennu Unakkul Kavithai R. Kanirajan 1686
Sadhi Kavithai sella 1695
Tamil nadu 1 Chat room Kavithai Raavanan 2670
Nanbargal Kavithai Rasmy 3659
Kanavu Kavithai KRISH 1761
Vidhi Kavithai Yadhirajan Sharma 2021
Nee Ennai Maranthalum Kavithai Abirami 2181
Kalaiyamal Kavithai Jeevan 1606
Irudhayam Enge Kavithai silent dolphy 1554
Gangaikku Pugazh Kavithai ts raj 1748
Annan thanggai Kavithai Nathalie 4021