Tamil Poem - Tamil Kavithai

Kavithai Solla En Manam Illai

Author : Kingmartine
Added On : 6/15/2011
Viewed 1720 Times

ftpij - Poem

ftpij nrhy;y vd; kdk; ,y;iy
nrhy;Yk; ftpijNah cd; Nghy; ,y;iy

cd; Nghy; ,y;yhjJ ftpijAk; ,y;iy
G+f;fs; nra;ANk Mde;j njhy;iy

rpiy kaq;Fk; rpw;g ngz;Nz!
vid kaf;Fk; ce;jd; fz;Nz!

ghy; tz;zk; %b ,Uf;Fk; cejd; NkdpNah!?
,utpdpy; xsp tPRk; ,d;g N[hjpNah!?

G+f;fs; rj;jj;jpdhy;
cd; cwf;fk; kuzpf;Fk;
Mdhy;> cd; rpupg;gpdhy; - me;j
kuzNk capu;njOk;

fhu;Nkfq;fs; xd;wha; $b - cd;
moif tuNtw;Fk; - vd; kdNkh
thb cd; tuit vjpu;ghu;f;Fk;

rpe;Jk; cd; Ntu;it Jspfs;
rpw;gpapy; Kj;jhFk; - ngz;Nz!
mwpthNah me;j rpw;gp ehndd;W!

- vk;.tp.uh[;...!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Yaar Pagaivan Kavithai R. Kanirajan 1512
Bell Sirippu Kavithai ts raj 1685
Complan to boost- varumai Kavithai Supriya 2843
Madhaveriyai Vitteri Kavithai Padma Bharadwaj 1584
Azhagu Kavithai Vimal 1903
Tharagan(r) Kavithai Manibharathi 1520
Pudhir Kavithai R. Kaniarjan 1785
Ithayam Kavithai Alex Sahayaraj 1790
Engum Nee Kavithai Vijaynimi 1867
Maalai Soodum Mana Naal Kavithai ts raj 2691
Yaar Periyavar Kavithai ts raj 1668
mathiyin tamil samuthayam Kavithai mathi selva 2956
Vannakavithai Kavithai R. Kanirajan 3255
Valigal Kavithai Usha Giridhar 825
Veveru Thisaigalil Kavithai Piranesam 1549