Tamil Poem - Tamil Kavithai

Kavithai Solla En Manam Illai

Author : Kingmartine
Added On : 6/15/2011
Viewed 1791 Times

ftpij - Poem

ftpij nrhy;y vd; kdk; ,y;iy
nrhy;Yk; ftpijNah cd; Nghy; ,y;iy

cd; Nghy; ,y;yhjJ ftpijAk; ,y;iy
G+f;fs; nra;ANk Mde;j njhy;iy

rpiy kaq;Fk; rpw;g ngz;Nz!
vid kaf;Fk; ce;jd; fz;Nz!

ghy; tz;zk; %b ,Uf;Fk; cejd; NkdpNah!?
,utpdpy; xsp tPRk; ,d;g N[hjpNah!?

G+f;fs; rj;jj;jpdhy;
cd; cwf;fk; kuzpf;Fk;
Mdhy;> cd; rpupg;gpdhy; - me;j
kuzNk capu;njOk;

fhu;Nkfq;fs; xd;wha; $b - cd;
moif tuNtw;Fk; - vd; kdNkh
thb cd; tuit vjpu;ghu;f;Fk;

rpe;Jk; cd; Ntu;it Jspfs;
rpw;gpapy; Kj;jhFk; - ngz;Nz!
mwpthNah me;j rpw;gp ehndd;W!

- vk;.tp.uh[;...!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

En Manasupadi Nadappen Kavithai R. Kanirajan 1670
Mazhai Kavithai Thirumalai Raj M 1692
Kathaliyei Kavithai HI_TECH_ERUMAAI_MAADU 1995
Punnagai Kavithai Damodaran 2864
Aaha Kavithai ts raj 2015
Naatu Nadappu Kavithai R. Kanirajan 2314
Unakaaga Innum Kavithai Fahath A.Majeed 1655
Maranam Kavithai Manibharathi 2238
Kangalin Kaadu Kavithai Ruthra 2638
Uzhaithu Vaazha Ullathai Theetu Kavithai R. Kanirajan 1967
Bharatha Thaaye Kavithai Devepriya Hariharan 3447
Iyarkai Kavithai R. Kanirajan 7103
Alagu Rojave Kavithai Scorpion 2755
Malligai Kavithai cillajenny 2003
Theenda Mudiyatha - It is my feelings Kavithai Kingmartine 1592