Tamil Poem - Tamil Kavithai

Kavithai Solla En Manam Illai

Author : Kingmartine
Added On : 6/15/2011
Viewed 1649 Times

ftpij - Poem

ftpij nrhy;y vd; kdk; ,y;iy
nrhy;Yk; ftpijNah cd; Nghy; ,y;iy

cd; Nghy; ,y;yhjJ ftpijAk; ,y;iy
G+f;fs; nra;ANk Mde;j njhy;iy

rpiy kaq;Fk; rpw;g ngz;Nz!
vid kaf;Fk; ce;jd; fz;Nz!

ghy; tz;zk; %b ,Uf;Fk; cejd; NkdpNah!?
,utpdpy; xsp tPRk; ,d;g N[hjpNah!?

G+f;fs; rj;jj;jpdhy;
cd; cwf;fk; kuzpf;Fk;
Mdhy;> cd; rpupg;gpdhy; - me;j
kuzNk capu;njOk;

fhu;Nkfq;fs; xd;wha; $b - cd;
moif tuNtw;Fk; - vd; kdNkh
thb cd; tuit vjpu;ghu;f;Fk;

rpe;Jk; cd; Ntu;it Jspfs;
rpw;gpapy; Kj;jhFk; - ngz;Nz!
mwpthNah me;j rpw;gp ehndd;W!

- vk;.tp.uh[;...!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Ethu Thaan Irukirathu Kavithai ts raj 1693
Muthal Paarvai Kavithai Lakshmi 2486
Thaagam Thaniyattum Kavithai Thainis A 1943
Vidhi Kavithai Yadhirajan Sharma 1973
Unmai Kavithai R. Kanirajan 1893
Meditation Kavithai ts raj 1739
Sooniyam Kavithai Dr.P. Madhu 1519
Gnanam Valara Kavithai R. Kanirajan 1533
Peyarin Kavithai Kavithai Jawad Zeynel 1778
Aravanaipu Kavithai Shyamala Ruban 2230
Thavippu Kavithai MUEETH 1502
Maram Kavithai mr.daywalker 2811
Ottrumai Kavithai Indumathi 4218
Innum Enna Maayai Kavithai Satish 1542
Kavithai Kavithai R. Kanirajan 1653