Kavithai Solla En Manam Illai

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Kavithai Solla En Manam Illai

Author : Kingmartine
Added On : 6/15/2011
Viewed 2053 Times

ftpij - Poem

ftpij nrhy;y vd; kdk; ,y;iy
nrhy;Yk; ftpijNah cd; Nghy; ,y;iy

cd; Nghy; ,y;yhjJ ftpijAk; ,y;iy
G+f;fs; nra;ANk Mde;j njhy;iy

rpiy kaq;Fk; rpw;g ngz;Nz!
vid kaf;Fk; ce;jd; fz;Nz!

ghy; tz;zk; %b ,Uf;Fk; cejd; NkdpNah!?
,utpdpy; xsp tPRk; ,d;g N[hjpNah!?

G+f;fs; rj;jj;jpdhy;
cd; cwf;fk; kuzpf;Fk;
Mdhy;> cd; rpupg;gpdhy; - me;j
kuzNk capu;njOk;

fhu;Nkfq;fs; xd;wha; $b - cd;
moif tuNtw;Fk; - vd; kdNkh
thb cd; tuit vjpu;ghu;f;Fk;

rpe;Jk; cd; Ntu;it Jspfs;
rpw;gpapy; Kj;jhFk; - ngz;Nz!
mwpthNah me;j rpw;gp ehndd;W!

- vk;.tp.uh[;...!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
mathiyin.. en manam Kavithai mathi selva 1909
Thanthai Aiya Kavithai Manibharathi 2761
mathiyin kavithai thaakam Kavithai mathi selva 2444
Swasam Kavithai kumaran 2174
kaathirukindren Kavithai Meera 4897
Irudhayam Enge Kavithai silent dolphy 2207
Natpu Kavithai Priya 3574
Thanimai Kavithai Easwari 4331
Kaadhal Manaivi Kavithai nizhal 3647
Puruvam Kavithai ts raj 2214
Unmai Kavithai R. Kanirajan 2004
Yematram Kavithai Prabu Johnboso 2086
Ilakkanam Kavithai R. Kanirajan 3091
Thanthai Kavithai Charan 3527
Waiting To Propose Kavithai rajagopalan 1954