Tamil Poem - Tamil Kavithai

Kaamamum Kaathalum Verillai

Author : Kingmartine
Added On : 6/15/2011
Viewed 1595 Times

ftpij - Poem

ghyhilf;fl;bapy; xspe;jpUf;Fk; ce;jd; Nkdpiaa;
,d;g grpf;nfhz;L gUFNtd; - ve;jd; uhzpNa!

ce;jd; MilNah epytpid kiwf;Fk; Nkfk;
Nkfq;fs; fiya - ehd;
urpg;Ngd; epyit!

Njd; nrhl;Lk; cd; ,jopy;
Njd; vLf;f tUNtdb ehd; ,utpy...

G+f;fs; fbf;Fk; tz;L mjd; ,jNohuk; - cd;
gw;fs; fbf;Fk; vd;W? - vd; fhNjhuk;...

Kf;fdpfspy; vd;db Rit - cd;
,U fdpfSf;F
tz;Lfs; cwq;Fk; NghJ
G+f;fs; NaRNkh me;j nehb - ehd;
gLf;Fk; NghJ $RNkh ce;jd; kb!

fhl;by; epytpd; xspapy; curpf;nfhs;Sk; thiof;Fiyfs;
mJNghy;> vg;NghJ gpd;dpf;nfhs;Sk; ek; fhy;fs;...?

mts; G+Tld; ,izAk; vd; fhk;G
mgNghJ> me;j G+ vOg;Gk; ,d;g rj;jNk!
mJNt fhk Aj;jNk!

- vk;.tp.uh[;...!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Mathiyum Vithiyum Kavithai R. Kanirajan 1696
Kadavulin Kanakku Kavithai R. Kanirajan 1778
Adho Parungal Kavithai R. Kanirajan 2402
Ninaivirukkum Varai Kavithai Thanippiravi 2319
Andha Pakkamum Indha Pakkamum Kavithai R. Kanirajan 1748
Tamil nadu 1 Chat room Kavithai Raavanan 2757
Kaadhal Kavithai Francis 2068
Karunai Kolai Kavithai Savitha Vasudevan 2222
Kayavan Ivanai Enna Seivathu Kavithai R. Kanirajan 2000
Tamil Collections Kavithai Shanthi Abe 2227
Name Love Kavithai Shanmugapriya 1970
Aaru Kavithai R. Kanirajan 3310
Varam Kavithai R. Kanirajan 1850
mathiyin .kavithaiyin karu . Kavithai mathi selva 1487
Uyire Piriyaade.... Kavithai Abirami 1911