It is my Feelings

Tamil Poem - Tamil Kavithai

It is my Feelings

Author : Kingmartine
Added On : 6/11/2011
Viewed 1869 Times

ftpij - Poem

vdf;Fk; Njit xU ghit

fhjy; nra;a kdk; cz;L
Mdhy;> fhjypf;f kdk; ,y;iy...

fhjy; nra;a xU kdk; ,y;iy
Mdhy;> fhjypf;fNt vd; kdk; cs;sJ...

fhjy; nra;a vdf;F Njit xU ghit
mts; vdf;F fpilj;jTld; - mtsplk;
nrhy;YNtd; vd; fhjiy...

ehd; nrhy;YNtd; vd; fhjiy
mts; Vw;f;fhtpl;lhy; - vd;
fhjYf;F kuzkpy;iy...

kuzkpy;iy vd; fhjYf;F
mtSk; ,y;iy vdf;F...

mts; ,y;iyNay; vdf;fhf
Mdhy;> ehd; ,Ug;Ngd; fhjYf;fhf...

ehd; ,Ug;Ngd; fhjYf;fhf
Mdhy;> vd; capNuh mtSf;fhf...

Nfsb vd; capNu! ehd; nrhy;tJ cz;ikjhNd!


- vk;.tp.uh[;...!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Pennu Unakkul Kavithai R. Kanirajan 2056
Manasu Kavithai Tenkasi_tsunami 3128
Munne Pinne Kavithai ts raj 1971
Vaazhvu Enbathu Saabam Kavithai Kingmartine 1898
Penn Kavithai Uma 2154
Alagu Rojave Kavithai Scorpion 3079
Thozhiye Nee Vara Kavithai Divya Darshini 2386
Kavithaiyaaga Aval Kavithai R. Kanirajan 2036
kadhal Kavithai Pradeep kannan 2686
Positive Thinking Kavithai R. Kanirajan 3660
Anbennum Uli Kavithai damu_b2005@yahoo.co.in 2207
Unmai Kavithai R. Kanirajan 2442
Ithu Advaitham Alla Kavithai ts raj 1964
Ondrai Kaanborku Kavithai Dr. P. Madhu 2076
Mazhai Kavithai Silver 9751