It is my Feelings

Tamil Poem - Tamil Kavithai

It is my Feelings

Author : Kingmartine
Added On : 6/11/2011
Viewed 1816 Times

ftpij - Poem

vdf;Fk; Njit xU ghit

fhjy; nra;a kdk; cz;L
Mdhy;> fhjypf;f kdk; ,y;iy...

fhjy; nra;a xU kdk; ,y;iy
Mdhy;> fhjypf;fNt vd; kdk; cs;sJ...

fhjy; nra;a vdf;F Njit xU ghit
mts; vdf;F fpilj;jTld; - mtsplk;
nrhy;YNtd; vd; fhjiy...

ehd; nrhy;YNtd; vd; fhjiy
mts; Vw;f;fhtpl;lhy; - vd;
fhjYf;F kuzkpy;iy...

kuzkpy;iy vd; fhjYf;F
mtSk; ,y;iy vdf;F...

mts; ,y;iyNay; vdf;fhf
Mdhy;> ehd; ,Ug;Ngd; fhjYf;fhf...

ehd; ,Ug;Ngd; fhjYf;fhf
Mdhy;> vd; capNuh mtSf;fhf...

Nfsb vd; capNu! ehd; nrhy;tJ cz;ikjhNd!


- vk;.tp.uh[;...!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Vettri Naal Kavithai Naughty 2550
AAA...Nathigam Kavithai Supriya 3867
UNMAI Kavithai Ponnarasan Thangarajan 2218
Varam Vendum Parasakthi Kavithai Manibharathi 2145
Semmozhiyam Engal Tamil Mozhiyaam Kavithai Chemmozhi 4355
ARUVADAI Kavithai N.A.UMA MAHESWARI 2654
Natpu Kavithai ts raj 4959
Yaen Kavithai R. Kanirajan 2303
Kaathal vairas Kavithai Tenkasi_tsunami 2312
Nanggai Enum Naagam Kavithai Raavanan 1932
Suyam Kavithai Manibharathi 1977
Muyarchi Kavithai Thainis A 3907
anuman - seethai Kavithai ts raj 2009
Pirappu Kavithai Kvg 2351
Ah Himsai Kavithai R. Kanirajan 1915