Tamil Poem - Tamil Kavithai

It is my Feelings

Author : Kingmartine
Added On : 6/11/2011
Viewed 1466 Times

ftpij - Poem

vdf;Fk; Njit xU ghit

fhjy; nra;a kdk; cz;L
Mdhy;> fhjypf;f kdk; ,y;iy...

fhjy; nra;a xU kdk; ,y;iy
Mdhy;> fhjypf;fNt vd; kdk; cs;sJ...

fhjy; nra;a vdf;F Njit xU ghit
mts; vdf;F fpilj;jTld; - mtsplk;
nrhy;YNtd; vd; fhjiy...

ehd; nrhy;YNtd; vd; fhjiy
mts; Vw;f;fhtpl;lhy; - vd;
fhjYf;F kuzkpy;iy...

kuzkpy;iy vd; fhjYf;F
mtSk; ,y;iy vdf;F...

mts; ,y;iyNay; vdf;fhf
Mdhy;> ehd; ,Ug;Ngd; fhjYf;fhf...

ehd; ,Ug;Ngd; fhjYf;fhf
Mdhy;> vd; capNuh mtSf;fhf...

Nfsb vd; capNu! ehd; nrhy;tJ cz;ikjhNd!


- vk;.tp.uh[;...!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Chat Thirukkural Kavithai Nikajo 2502
matiyin ...panam Kavithai mathi selva 2810
Manadhil Pugunthavale Kavithai Scorpion 1616
Abatham Kavithai R. Kanirajan 1580
Nee Enbathu Kavithai R. Kanirajan 1824
Mazhai Mutham Kavithai ts raj 3344
En Pirappu Kavithai Dency 1893
Natpuravu Kavithai R. Kanirajan 1947
Andho Paridhaabham ! Kavithai Digi King 1498
Irandrum Ondraa Kavithai R. Kanirajan 1519
Thaai Paasam Kavithai cute_devil 3584
Kanmaniyae pesu Kavithai Kumbakarnann 1933
Pathini! Kavithai Thanippiravi 1611
Unarchigal Kavithai UMA KARTHIKEYAN 1859
Ainthu Perraal Arasanum Aandi Kavithai Kumbakarnann 2019