Tamil Poem - Tamil Kavithai

It is my Feelings

Author : Kingmartine
Added On : 6/11/2011
Viewed 1527 Times

ftpij - Poem

vdf;Fk; Njit xU ghit

fhjy; nra;a kdk; cz;L
Mdhy;> fhjypf;f kdk; ,y;iy...

fhjy; nra;a xU kdk; ,y;iy
Mdhy;> fhjypf;fNt vd; kdk; cs;sJ...

fhjy; nra;a vdf;F Njit xU ghit
mts; vdf;F fpilj;jTld; - mtsplk;
nrhy;YNtd; vd; fhjiy...

ehd; nrhy;YNtd; vd; fhjiy
mts; Vw;f;fhtpl;lhy; - vd;
fhjYf;F kuzkpy;iy...

kuzkpy;iy vd; fhjYf;F
mtSk; ,y;iy vdf;F...

mts; ,y;iyNay; vdf;fhf
Mdhy;> ehd; ,Ug;Ngd; fhjYf;fhf...

ehd; ,Ug;Ngd; fhjYf;fhf
Mdhy;> vd; capNuh mtSf;fhf...

Nfsb vd; capNu! ehd; nrhy;tJ cz;ikjhNd!


- vk;.tp.uh[;...!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Sarasari Manithan Kavithai R. Kanirajan 2577
Kanneer Kavithai R. Kanirajan 2357
Kaathalin Vaasal Kavithai R. Kanirajan 1669
Nan Namaga Aanathinal Kavithai Valarmathi 847
Kavithaiyin Mahimai Kavithai Hitech_erumai_maadu 1732
UnghaL Thondan Kavithai Kumbakarnann 1622
Uyire Piriyaade.... Kavithai Abirami 1876
Kuraindha Yedai Kavithai Thanippiravi 1547
O Penne!!! Kavithai Raavanan 2104
ithayaththin Osai Kavithai ts raj 1657
Kaathal Seitha Athisayam Kavithai Divya 881
Abdul Kalam Kavithai Manibharathi 5633
Thathuvam Kavithai R. Kanirajan 2545
Yaar Pagaivan Kavithai R. Kanirajan 1523
Vali Kavithai Kumbakarnann 2152