Tamil Poem - Tamil Kavithai

Mathiyin kaathalan maatram

Author : mathi selva
Added On : 1/4/2010
Viewed 1466 Times

ftpij - Poem

fhjypf;Fk; NghJ ftpij gilj;jtNd...
,ijAk; eP ftdpj;J nfhs;...

,y;yhj ctiknay;yhk; fhl;b eP
mtis fhjypf;f nra;jha;..
khiaia czu;e;J nfhz;l NghJ mts;
cd;ghy; tpyfp nrd;whs;..
Kd;G fhjnyDk; ,dpa ftpij gbj;j eP..
,d;W fhjiy tir ghLfpwha;..
Gupe;J nfhs; khw;wk; cd;dplKk; ,Uf;Fk; NghJ
mtisNad; J}w;Wfpwha;..

fhjy; cz;ikjhd;
fhjypg;gtu;fs; cz;ikapy;yhtpl;lhy;
ghtk; fhjy; vd;d nra;Ak;>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Ithayaththil vali Kavithai vivek_pmo 1766
Kalpana Chawlaa Kavithai Nathalie 1638
Varam Vendum Parasakthi Kavithai Manibharathi 1503
Kavithai Kavithai R. Kanirajan 1709
Mounam Kavithai Thanippiravi 2464
Puthaandu 2011 Kavithai R. Kanirajan 2244
Ai Nila Penney Kavithai Digi King 2611
Maunam Kavithai Saranyan 1900
Dhaadiyum Meesayum Kavithai Beggyyy 1629
Ithu Enna Nyayam Kavithai Wilson 1624
Thopil Kodi Paasangal Kavithai MadTricks 1662
Urakkam Tholaipoom Kavithai THIRABA sathish 1710
Iraiyarul Vendum Kavithai Deeparaja 1979
Kathalar Dhinam Kavithai Manikandan 1731
Naan Nandri Solven Kavithai R. Kanirajan 2419