Mathiyin kaathalan maatram

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Mathiyin kaathalan maatram

Author : mathi selva
Added On : 1/4/2010
Viewed 1624 Times

ftpij - Poem

fhjypf;Fk; NghJ ftpij gilj;jtNd...
,ijAk; eP ftdpj;J nfhs;...

,y;yhj ctiknay;yhk; fhl;b eP
mtis fhjypf;f nra;jha;..
khiaia czu;e;J nfhz;l NghJ mts;
cd;ghy; tpyfp nrd;whs;..
Kd;G fhjnyDk; ,dpa ftpij gbj;j eP..
,d;W fhjiy tir ghLfpwha;..
Gupe;J nfhs; khw;wk; cd;dplKk; ,Uf;Fk; NghJ
mtisNad; J}w;Wfpwha;..

fhjy; cz;ikjhd;
fhjypg;gtu;fs; cz;ikapy;yhtpl;lhy;
ghtk; fhjy; vd;d nra;Ak;>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Unmaiyin Uravugal Kavithai Manibharathi 3010
Paravasa Minnal..! Kavithai ts raj 1982
Thirumanam Kavithai Thainis A 2974
Kalviyin Magathuvam Kavithai Kanirajan 4307
Kalvimurai Kavithai R. Kanirajan 5151
Sogham Kavithai Kalyani Rajalingam 2349
O Penne!!! Kavithai Raavanan 2269
Kai Kai Thozhugai Kavithai ts raj 1847
Ithu Advaitham Alla Kavithai ts raj 1756
Entha Matramum Illai Kavithai R. Kanirajan 1698
Muthumai Kavithai R. Kanirajan 2707
Iniya indru Kavithai PADMA 2011
Kavithaiyaaga Aval Kavithai R. Kanirajan 1811
En Seiven ! Kavithai Digi King 1696
Anantha AthirvugaL Kavithai ts raj 2329