Thirumanam

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Thirumanam

Author : Thainis A
Added On : 7/20/2012
Viewed 3409 Times

ftpij - Poem

jpUkzk;

,U kdq;fs;
,ize;jpl kyu;e;jpLk;
jpUkzk;
Gupjypy; kyu;fs; njhLj;J
,dpa khiyfs; R+bLk;
kq;fsk;
,d;gk; Jd;gk; - vd
,dp midj;jpYk; ehk; xd;Nw
vd;W Koq;fpLk; Nks thj;jpak;
,Utu; ,q;Nf
jd;dyk; Jwe;J ,ize;J
xUtuhFk; mjprpak;
md;ghy; ,y;yk; mikj;J
ek;gpf;if tpsf;Nfw;wp
njhlq;fpLk; GJ FLk;gk;
tz;z fdTfis jhq;fp
tpupe;jpLk; ,y;tho;T vd;Wk;
ey;tho;thf jiof;fl;Lk;>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Puthusu Kannaa Puthusu Kavithai ts raj 2212
Karpanai Kavithai Tenkasi_tsunami 2616
Yaathumaagi Kavithai Dhuruvan 2560
matiyin ...panam Kavithai mathi selva 3431
Vithyaasamana Aasai - வித்தியாசமான ஆசை Kavithai Mani Meganathan 2352
Maamiyar Kodumai Kavithai Bhuvi 2126
Padippu soru podum Kavithai ramyaa_tirunelveli 4342
Vannakavithai Kavithai R. Kanirajan 3807
Malligai Kavithai cillajenny 2974
Edhu Kavithai Kavithai R. Kanirajan 2571
Neeyum Naanum Kavithai R. Kanirajan 3373
Unmai Unarga Kavithai R. Kanirajan 2274
Sumaithangi Kavithai Divya 2607
Mannil Kavithai R. Kanirajan 2287
Aval Yaar Aval Kavithai Vijay.S 2570