Thirumanam Mudintha Irumanam

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Thirumanam Mudintha Irumanam

Author : Manibharathi
Added On : 9/22/2010
Viewed 2473 Times

ftpij - Poem

jpUkzk; Kbe;j ,Ukdk;

filfhudpd; juhrpd; ,uz;L ghjpAk;
xUtUf;nfhUtu; nrhy;yp nfhz;lJ
vd;dntd;why; !!!

ePAk; ehDk; rkk;jhd;
epakhf ,Uf;Fk; tifapy;

epaha tpiy filfhudpd; juhR kl;Lk; vd;d
tpjp tpyf;fh ?

tho;tpy; ahutJ xUtu;
kl;Lk; jho;tJ epahkhf ,Uf;f KbahJ

ehd; cd;idAk; eP vd;idAk; jho tplkhl;Nlhk;

xUtu; kw;nwhtiu
cau;j;jp gpbf;Fk;tiuapy;>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
En Uyir Thozhiye Kavithai Indhumathy 3074
Kobama Illai Saabama Kavithai Shreya 2091
Unavum Udaiyum Kavithai R. Kanirajan 2134
Thathuvam Kavithai R. Kanirajan 2200
Pullaanguzhal Kavithai Panivizhum_malarvanam 2324
Kalloori Vaasalil Kavithai Kiran Nivedh 2204
Sol Kavithai R. Kanirajan 2176
Manadhil Pugunthavale Kavithai Scorpion 2511
Thozhane Thozhilali Kavithai Raman S.J. 3406
Kaathal Kavithai living4_friends 2316
Santhosham Kavithai Kodai 3256
Agam Puram Attravar Kavithai Dr.P.Madhu 2318
Yean Kavithai Laxmi 2593
Kadhal Sogam Kavithai Anu 4394
Vizhunthen Kavithai Pradeep - ECR 2163