Thirumanam Mudintha Irumanam

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Thirumanam Mudintha Irumanam

Author : Manibharathi
Added On : 9/22/2010
Viewed 2340 Times

ftpij - Poem

jpUkzk; Kbe;j ,Ukdk;

filfhudpd; juhrpd; ,uz;L ghjpAk;
xUtUf;nfhUtu; nrhy;yp nfhz;lJ
vd;dntd;why; !!!

ePAk; ehDk; rkk;jhd;
epakhf ,Uf;Fk; tifapy;

epaha tpiy filfhudpd; juhR kl;Lk; vd;d
tpjp tpyf;fh ?

tho;tpy; ahutJ xUtu;
kl;Lk; jho;tJ epahkhf ,Uf;f KbahJ

ehd; cd;idAk; eP vd;idAk; jho tplkhl;Nlhk;

xUtu; kw;nwhtiu
cau;j;jp gpbf;Fk;tiuapy;>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
mathiyin.. kannin kanavu Kavithai mathi selva 1896
Natpu Kavithai Manimaran 3183
Nilai Uyarumpozhuthu Kavithai R. Kanirajan 1938
Irudhi yaathirai Kavithai Yadhirajan Sharma 2215
Kaanamal Pona Kaadhalikku Kavithai Balaji R 1969
Manaivi Kavithai Tabu Shankar 28120
Manamirunthal Kavithai Kavikyuil 3989
Iraivanin Kaiyezhuthu Kavithai R. Kanirajan 2016
Kathal Kavithai cellisudha 2362
Ondrai Kaanborku Kavithai Dr. P. Madhu 2076
Nidharsanam Kavithai Chitra 1271
Yaroo Nee Kavithai Prasha 2000
Irandu Sinthanai Ulla Ore Jeevan Kavithai Kanirajan 2062
Anbu Kavithai Manibharathi 3335
Mathiyin putthaandu Kavithai mathi selva 1996