Thirumanam Mudintha Irumanam

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Thirumanam Mudintha Irumanam

Author : Manibharathi
Added On : 9/22/2010
Viewed 2284 Times

ftpij - Poem

jpUkzk; Kbe;j ,Ukdk;

filfhudpd; juhrpd; ,uz;L ghjpAk;
xUtUf;nfhUtu; nrhy;yp nfhz;lJ
vd;dntd;why; !!!

ePAk; ehDk; rkk;jhd;
epakhf ,Uf;Fk; tifapy;

epaha tpiy filfhudpd; juhR kl;Lk; vd;d
tpjp tpyf;fh ?

tho;tpy; ahutJ xUtu;
kl;Lk; jho;tJ epahkhf ,Uf;f KbahJ

ehd; cd;idAk; eP vd;idAk; jho tplkhl;Nlhk;

xUtu; kw;nwhtiu
cau;j;jp gpbf;Fk;tiuapy;>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Nee Neeyaga Iru Kavithai Thanippiravi 2402
Pirappu Irappu Kavithai Lalgudi Ponraj 3447
Oru Thalai Kaathal Kavithai Bhuvaneswari S 1982
Theruvorachiruvargal Kavithai R. Kanirajan 1818
Kaipesiyil Nee Pesiya Kavithai Satish 1928
Kathal Kavithai Pandy 2253
Kavithai Kavithai Maragathamuthu 2736
Sadhi Kavithai sella 2026
Anbulla Kunthavaikku Kavithai Digi King 1879
Kaadhalin Irupakkam Kavithai Shutupsachin 2164
Potti Kavithai Vimal 2197
Nichaya Kathal Kavithai Nizhal 1871
Thanthai Manam Kavithai R. Kanirajan 2693
Deepa Olithirunaalil Kavithai R. Kanirajan 2127
Vanmurai Vendaam Kavithai Thainis A 3981