Tamil Poem - Tamil Kavithai

Ozhukkam

Author : R. Kanirajan
Added On : 3/2/2011
Viewed 4803 Times

ftpij - Poem

xOf;fk;


cdJ
ciog;gpd; cauk;
cz;ikapd; cauk;
gbg;gpd; cauk;
gz;gpd; cauk;
nrhy;ypd; cauk;
nrhj;jpd; cauk;
mwptpd; cauk;
mofpd; cauk;
Gfopd; cauk;
nghUspd; cauk;
mj;jidAk;
mLj;jtUf;Fj;
njhpag;gLj;JtJ
cdJ
xOf;fj;jpd; cauk;!


xOf;fg; ghijapy;
cdJ ghjk;
gjpe;jhy;
rpfuj;ij Nehf;fp
cdJ
tho;f;if gazpf;Fk;!


cdJ
ghh;itapYk;
gof;fj;jpYk;
nrhy;ypYk;
nraypYk;
xOf;fj;ijg;
gjpT nra;jhy;
cyfj;jhh;
cs;sj;jpy;
cdJ cUtk;
gjpe;J xspUk;!


Xjg;glntz;baJ
Ntjk;!
xypf;fg;glNtz;baJ
,ir!
elj;jg;glNtz;baJ
ghlk;!
ebf;fg;glNtz;baJ
Ntlk;!
cdf;Fs;
tpijf;fg;glNtz;baJ
xOf;fk;!
>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Vilai Maadhar Kavithai Silver 1719
Devadhai Kavithai oviya.vijay (9710434373) 2337
Kavalai Kavithai R. Kanirajan 2487
Maranam Kavithai Manibharathi 2217
Love Kavithai Amarnath 2340
Kadavulin Kanakku Kavithai R. Kanirajan 1790
Kalvi Kavithai R. Kanirajan 5072
Minnal Mugam Kavithai ts raj 1919
Sumai Kavithai R. Kanirajan 1992
Naan Unakkaaga Kavithai Thanippiravi 1745
Ilaignane Kavithai BALA 1710
Maram Kavithai mr.daywalker 2939
Kavalai Agattru Kavithai Arisi Sriram 1651
Vettri Naal Kavithai Naughty 2177
Nee Ennai Maranthalum Kavithai Abirami 2290