Tamil Poem - Tamil Kavithai

Ozhukkam

Author : R. Kanirajan
Added On : 3/2/2011
Viewed 4699 Times

ftpij - Poem

xOf;fk;


cdJ
ciog;gpd; cauk;
cz;ikapd; cauk;
gbg;gpd; cauk;
gz;gpd; cauk;
nrhy;ypd; cauk;
nrhj;jpd; cauk;
mwptpd; cauk;
mofpd; cauk;
Gfopd; cauk;
nghUspd; cauk;
mj;jidAk;
mLj;jtUf;Fj;
njhpag;gLj;JtJ
cdJ
xOf;fj;jpd; cauk;!


xOf;fg; ghijapy;
cdJ ghjk;
gjpe;jhy;
rpfuj;ij Nehf;fp
cdJ
tho;f;if gazpf;Fk;!


cdJ
ghh;itapYk;
gof;fj;jpYk;
nrhy;ypYk;
nraypYk;
xOf;fj;ijg;
gjpT nra;jhy;
cyfj;jhh;
cs;sj;jpy;
cdJ cUtk;
gjpe;J xspUk;!


Xjg;glntz;baJ
Ntjk;!
xypf;fg;glNtz;baJ
,ir!
elj;jg;glNtz;baJ
ghlk;!
ebf;fg;glNtz;baJ
Ntlk;!
cdf;Fs;
tpijf;fg;glNtz;baJ
xOf;fk;!
>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Unmai Kavithai R. Kanirajan 1694
Life Kavithai Farhan Kariapper 2304
Venduthal Kavithai Ashwin Babu 1807
Avan Sonna Varthai Kavithai Kingmartine 1710
Sammadham Kavithai silent dolphy 1754
Andha Kaalam Thirumbuma Kavithai Vemburajan E. 935
Thirumana Vazhthu Kavithai R. Kanirajan 22105
Un Peyar Kavithai Ganesh Kanchi 2194
Manathai Salavai Seivom Kavithai R. Kanirajan 1662
Ethanai Maatham? Kavithai ts raj 1474
Nanayam Kavithai Tenkasi_Monkey 2174
Kathalum Kurunjeithiyum Kavithai Kovai Satheesh 1742
Kuzhanthaigal Kavithai R. Kanirajan 2198
Theerppu Kavithai R. Kanirajan 1623
Nijam Kavithai G B 2185