Tamil Poem - Tamil Kavithai

Ozhukkam

Author : R. Kanirajan
Added On : 3/2/2011
Viewed 4855 Times

ftpij - Poem

xOf;fk;


cdJ
ciog;gpd; cauk;
cz;ikapd; cauk;
gbg;gpd; cauk;
gz;gpd; cauk;
nrhy;ypd; cauk;
nrhj;jpd; cauk;
mwptpd; cauk;
mofpd; cauk;
Gfopd; cauk;
nghUspd; cauk;
mj;jidAk;
mLj;jtUf;Fj;
njhpag;gLj;JtJ
cdJ
xOf;fj;jpd; cauk;!


xOf;fg; ghijapy;
cdJ ghjk;
gjpe;jhy;
rpfuj;ij Nehf;fp
cdJ
tho;f;if gazpf;Fk;!


cdJ
ghh;itapYk;
gof;fj;jpYk;
nrhy;ypYk;
nraypYk;
xOf;fj;ijg;
gjpT nra;jhy;
cyfj;jhh;
cs;sj;jpy;
cdJ cUtk;
gjpe;J xspUk;!


Xjg;glntz;baJ
Ntjk;!
xypf;fg;glNtz;baJ
,ir!
elj;jg;glNtz;baJ
ghlk;!
ebf;fg;glNtz;baJ
Ntlk;!
cdf;Fs;
tpijf;fg;glNtz;baJ
xOf;fk;!
>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Nanbane Enathu Uyir Nanbane Kavithai Malargal 4772
Unmai Kavithai R. Kanirajan 1996
Avalam Kavithai R. Kanirajan 1727
Inaintha Paravaigal Kavithai ts raj 2233
En Kadhal Kavithai silent dolphy 1904
True Love Kavithai Malaysia girl 4617
vvvvvvvvv.. I am angry you... Kavithai ts raj 2140
Neeyum Thathuvagnaanithaan Kavithai R. Kanirajan 1638
Aasai Kavithai Soulspecter 2486
Nilaa Kavithai Ssridhevi 2411
Karuvaraiyil Nadakka Virumbukiren Kavithai Manikandan 1893
En muthal ularalgal Kavithai HItech_erumai_maadu 2123
Mazhai Kavithai Thirumalai Raj 981
Iyanthira Vazhkai Kavithai SIVASUBRAMANIAN 2455
Maayam Kavithai ts raj 1771