Pandrikaaichal

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Pandrikaaichal

Author : Silver
Added On : 8/11/2009
Viewed 2182 Times

ftpij - Poem

gd;wpahy; kl;Lk; tUtJ my;y ,f;fha;r;ry;
vdpDk; jUfpwJ kd cisr;ry;...!
gd;wpfha;r;ry; nfhbaJ my;y
ghjpf;fg; glhjtiu...
gps;isf;Fj;jhd; vj;jid Mde;jk;
fhw;why; guTfpwJ Mifahy;
gs;spapd; fhytiuaw;w tpLkiw!!
,UkNyh Jk;kNyh ,Ue;jhy; "tpyfp epy;"
,J jhapd; mwpTiu
gzj;Jf;F kjpg;G nfhLf;Fk; cyfpy;
,g;gd;wpf;fha;r;ry; kdpj capiu
kjpg;gw;wjhf;fp tpl;lNj!!!>



MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Kobama Illai Saabama Kavithai Shreya 2005
Thanimai Kavithai Easwari 4374
Aasai Kavithai Kavithalayan 2705
Mathiyum Vithiyum Kavithai R. Kanirajan 2029
Kaadhali 2 Kavithai oviya.vijay 2318
Ezhai kaathali Kavithai Tenkasi_tsunami 2372
Idhuthaan Kaathalo Kavithai GeeVee 2050
Madhi Sei Maname Kavithai Dr.P.Madhu 1932
Iraivan vs Manithan Kavithai Sathish Pondicherry 3084
Velaikaaga VIP aanein Kavithai Thanippiravi 2150
Kuzhanthai Valarpu Kavithai R. Kanirajan 5960
Nilaa Kavithai Ssridhevi 2714
Poo Magal Kavithai Austin 2649
En kadhal Kavithai Vengadesh 9105
En Kaigal Viyanthu Pogirathu Kavithai Fahath A.Majeed 1878