Tamil Poem - Tamil Kavithai

Pandrikaaichal

Author : Silver
Added On : 8/11/2009
Viewed 1591 Times

ftpij - Poem

gd;wpahy; kl;Lk; tUtJ my;y ,f;fha;r;ry;
vdpDk; jUfpwJ kd cisr;ry;...!
gd;wpfha;r;ry; nfhbaJ my;y
ghjpf;fg; glhjtiu...
gps;isf;Fj;jhd; vj;jid Mde;jk;
fhw;why; guTfpwJ Mifahy;
gs;spapd; fhytiuaw;w tpLkiw!!
,UkNyh Jk;kNyh ,Ue;jhy; "tpyfp epy;"
,J jhapd; mwpTiu
gzj;Jf;F kjpg;G nfhLf;Fk; cyfpy;
,g;gd;wpf;fha;r;ry; kdpj capiu
kjpg;gw;wjhf;fp tpl;lNj!!!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Aval ninaive Kavithai Thanippiravi 2193
Kaathal nambikkai Kavithai Nathalie 2338
Iyatkaiyaith tholaiththuvittom Kavithai M Rufinas 1683
Neeye Poruppu Kavithai R. Kanirajan 1789
Kangal Kavithai Sharatha 2789
Baaratha Kanavu Kavithai Nizhal 1941
Veedu Kavithai Dr.P.Madhu 3017
Vali Illa Vazhi Kavithai R. Kanirajan 1687
En Semippu Kavithai Saranyan 6388
Kaathal Koma Noyali Kavithai Kazhanimanithan 1669
Andha Kaalam Thirumbuma Kavithai Vemburajan E. 1009
Theriyaathu Puriyaathu Kavithai SRIHEMALATHAAA.N 1563
Ah Himsai Kavithai R. Kanirajan 1706
Yean Kavithai Laxmi 1755
Mazhai Kavithai Thirumalai Raj M 1654