Tamil Poem - Tamil Kavithai

Thillai Chidambaranar

Author : P. Madhu
Added On : 3/26/2012
Viewed 1588 Times

ftpij - Poem

Gwkfkpyhjhd; fhyNgjkpyhd; vz;zpyhd;
vy;iyapyhjhd; ve;ijgudPrd;
rpe;ijfise;Jd; jhs;gw;wp epd;wd; ahd;
vd; je;ij guNd guhguNd!
,y;iyapy;iyahYs;s guk;nghUs;
,y;yDkhk; cs;sDkhk;.
cs;sJs;sjhad;wpapUg;gd; jpy;iy ehjd;>
xd;Wkd;W ahitAkd;W my;yJkd;W vk;ngUehjd;.
xd;wpd; ahtjpd; my;yjpd; Rlnuhsp
ve;ij gue;jhs; tzq;Ffpd;NwNd!
jilapyh Rlnuhsp cjpj;njOKs;skpo;J
czu;tpYk; fdtpYk; czu;tw;w epiyapYk;
epiwtha; epd;w Jupa ehjndd;
,iwth cd;jhs; tzq;Ffpd;NwNd!
cd; epiwtpd; gadhy; kiwnghUs; fhz;gNd
kiwnghUs; fhz;fahd; kiwNahDk; MtNd.
mUs; jlhfj;jpd; jpus; czu;tNd
kiwaNd ,iwaNd cd;db ruNz!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Andho Paridhaabham ! Kavithai Digi King 1486
Karppenum neruppu Kavithai Yadhirajan Sharma 1899
Ninaivugal Kavithai Uma 2382
Idhaya Oli Kavithai Shanthi Abe 1870
Nee Paadu Kannaa Kavithai ts raj 1566
Minnal Mugam Kavithai ts raj 1795
Kaatre En Ethiri Kavithai Usha Giridhar 618
Nalla Nithirai Kavithai Silver 2167
Pagirvu Kavithai R. Kanirajan 1804
Kaadhal Manaivi Kavithai nizhal 3192
Ninaivugal Kavithai R. Kanirajan 2417
PENN Kavithai V. JEYA PRAKASH 2569
Vengadesh Kavithai Ninaivu 1622
Ennavaley !!! Kavithai Digi King 1647
Thedal Kavithai Andda 2421