Tamil Poem - Tamil Kavithai

Thillai Chidambaranar

Author : P. Madhu
Added On : 3/26/2012
Viewed 1729 Times

ftpij - Poem

Gwkfkpyhjhd; fhyNgjkpyhd; vz;zpyhd;
vy;iyapyhjhd; ve;ijgudPrd;
rpe;ijfise;Jd; jhs;gw;wp epd;wd; ahd;
vd; je;ij guNd guhguNd!
,y;iyapy;iyahYs;s guk;nghUs;
,y;yDkhk; cs;sDkhk;.
cs;sJs;sjhad;wpapUg;gd; jpy;iy ehjd;>
xd;Wkd;W ahitAkd;W my;yJkd;W vk;ngUehjd;.
xd;wpd; ahtjpd; my;yjpd; Rlnuhsp
ve;ij gue;jhs; tzq;Ffpd;NwNd!
jilapyh Rlnuhsp cjpj;njOKs;skpo;J
czu;tpYk; fdtpYk; czu;tw;w epiyapYk;
epiwtha; epd;w Jupa ehjndd;
,iwth cd;jhs; tzq;Ffpd;NwNd!
cd; epiwtpd; gadhy; kiwnghUs; fhz;gNd
kiwnghUs; fhz;fahd; kiwNahDk; MtNd.
mUs; jlhfj;jpd; jpus; czu;tNd
kiwaNd ,iwaNd cd;db ruNz!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Varam Kavithai PADMA 2041
Namathu Muthal Deivam Kavithai R. Kanirajan 1926
unakkaha............ Kavithai madesh 1595
ARUVADAI Kavithai N.A.UMA MAHESWARI 2222
Thathuvam Kavithai R. Kanirajan 2049
mathiyin nalla nambikkai Kavithai mathi selva 2993
Gnanam Valara Kavithai R. Kanirajan 1681
Saarathi Kavithai Deeparaja 1955
Mounam Kavithai Mrs.Bharathy 1963
Nee Neeyaga Iru Kavithai Thanippiravi 2115
Thendrale Bathil Sol Kavithai R. Kanirajan 1882
Ammaavukkaaka Oru Thottil Kavithai Kingmartine 1922
Muthumai Kavithai R. Kanirajan 2593
Pongal Vazhthu Kavithai R. Kanirajan 6060
Keladi Kanmani Kavithai Kvg 1767