Tamil Poem - Tamil Kavithai

Thillai Chidambaranar

Author : P. Madhu
Added On : 3/26/2012
Viewed 1650 Times

ftpij - Poem

Gwkfkpyhjhd; fhyNgjkpyhd; vz;zpyhd;
vy;iyapyhjhd; ve;ijgudPrd;
rpe;ijfise;Jd; jhs;gw;wp epd;wd; ahd;
vd; je;ij guNd guhguNd!
,y;iyapy;iyahYs;s guk;nghUs;
,y;yDkhk; cs;sDkhk;.
cs;sJs;sjhad;wpapUg;gd; jpy;iy ehjd;>
xd;Wkd;W ahitAkd;W my;yJkd;W vk;ngUehjd;.
xd;wpd; ahtjpd; my;yjpd; Rlnuhsp
ve;ij gue;jhs; tzq;Ffpd;NwNd!
jilapyh Rlnuhsp cjpj;njOKs;skpo;J
czu;tpYk; fdtpYk; czu;tw;w epiyapYk;
epiwtha; epd;w Jupa ehjndd;
,iwth cd;jhs; tzq;Ffpd;NwNd!
cd; epiwtpd; gadhy; kiwnghUs; fhz;gNd
kiwnghUs; fhz;fahd; kiwNahDk; MtNd.
mUs; jlhfj;jpd; jpus; czu;tNd
kiwaNd ,iwaNd cd;db ruNz!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Baaratha Kanavu Kavithai Nizhal 1882
PIRIVU Kavithai Bagavathy 2360
Birthday Greetings Kavithai R. Kanirajan 3353
Entha Matramum Illai Kavithai R. Kanirajan 1545
Suyanalam Kavithai Deeparaja 2869
Kaathalarkalin Ulagam Kavithai Shadow1ly 1634
Anbu Thaai Kavithai Silver 2661
Kanavukkum Ninaivukkum Potti Kavithai Jehanki 1724
Idhayavasal Kavithai R. Kanirajan 1636
Padaiyal (haha receipe) Kavithai ts raj 1513
Maayaii Kavithai Padma 1831
Mazhai Mutham Kavithai ts raj 3395
Oru Thalai Kathal Kavithai Nilavan 3962
Muthal Paarvai Kavithai Lakshmi 2626
Engeyo Kettathu Kavithai R. Kanirajan 2503