Thillai Chidambaranar

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Thillai Chidambaranar

Author : P. Madhu
Added On : 3/26/2012
Viewed 2063 Times

ftpij - Poem

Gwkfkpyhjhd; fhyNgjkpyhd; vz;zpyhd;
vy;iyapyhjhd; ve;ijgudPrd;
rpe;ijfise;Jd; jhs;gw;wp epd;wd; ahd;
vd; je;ij guNd guhguNd!
,y;iyapy;iyahYs;s guk;nghUs;
,y;yDkhk; cs;sDkhk;.
cs;sJs;sjhad;wpapUg;gd; jpy;iy ehjd;>
xd;Wkd;W ahitAkd;W my;yJkd;W vk;ngUehjd;.
xd;wpd; ahtjpd; my;yjpd; Rlnuhsp
ve;ij gue;jhs; tzq;Ffpd;NwNd!
jilapyh Rlnuhsp cjpj;njOKs;skpo;J
czu;tpYk; fdtpYk; czu;tw;w epiyapYk;
epiwtha; epd;w Jupa ehjndd;
,iwth cd;jhs; tzq;Ffpd;NwNd!
cd; epiwtpd; gadhy; kiwnghUs; fhz;gNd
kiwnghUs; fhz;fahd; kiwNahDk; MtNd.
mUs; jlhfj;jpd; jpus; czu;tNd
kiwaNd ,iwaNd cd;db ruNz!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Manaivi Kavithai Tabu Shankar 27920
Iniya indru Kavithai PADMA 2145
Kuruvikoodu Kavithai Fahath A.Majeed 1938
Konjam Yosiyungal Kavithai R. Kanirajan 1892
En Kadhal Kavithai silent dolphy 2076
Thathuvam Kavithai R. Kanirajan 2302
Kaditham Kavithai R. Kanirajan 2213
Kaatru Kavithai Madan 5817
Nee Attra Verumai Kavithai Ramesh Padmanaban 2283
Kaathal Vazhkai Inimaiyaga Amaiya - காதல் வாழ்கை இனிமையாக அமைய Kavithai Mani Meganathan 1467
Idhaya thirudan Kavithai Jennu kharthi 2596
Kaathal Ottam.. Kavithai ts raj 1879
Kaadhal Kavithai Soulz 2176
Manathin Toodippu Kavithai vivek_pmo 1950
Aasaiyil Or Kaditham Kavithai Hi_Tech_Erumai_Maadu 3655