Tamil Poem - Tamil Kavithai

Thendrale Bathil Sol

Author : R. Kanirajan
Added On : 6/24/2011
Viewed 1828 Times

ftpij - Poem

njd;wNy gjpy; nrhy;....!


njd;wNy ,sk; njd;wNy!
G+kpad;idapd;
GOf;fj;ijj; jPh;j;Jitf;f
ntz;rhkukha;
"fhw;Wmd;id"
cd;id
topaDg;gpitj;jhsh?

njd;wNy ,irj; njd;wNy!
kiyfidAk
kuq;fisAk
khdpl ,dq;fisAk;
jOtpj;jhyhl;l
",aw;if md;id"
cd;id
,irghl mDg;gpitj;jhsh?

njd;wNy ehNlhbj njd;wNy!
kuj;jpd; mirtpyh
kyh;r;nrbapd; mirtpyh
G+tpd; mirtpyh
G+itahpd; mirtpyh
flypd; eLtpyh
fhZah; kiyapd; Kfl;byh
cdJ
gpwg;gplk; vJNth?

njd;wNy tPRk; njd;wNy!
G+tpd; thrkh
G+itah; ,jo;j;Njdh
kyh; cjph;f;Fk; kfue;jkh
kz;zpy; xypf;Fk; fhzkh
fhjyhfs;; kdk; cjph;j;j
kfpo;r;rpr; nra;jpah
eP
Rke;J nry;tJ vJNth?>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Kadhal Kavithai Corus 1859
Yaar Pagaivan Kavithai R. Kanirajan 1540
Iravu Nilavu Kavithai Nila thozhi 3897
Munne Pinne Kavithai ts raj 1592
Kaadhal Manaivi Kavithai nizhal 3274
Aval Paarvai Thantha Saabam Kavithai Kingmartine 1616
Potti Kavithai Vimal 1810
Ninaivugal Kavithai Uma 2483
Alukku Kavithai Karu 2147
Veveru Thisaigalil Kavithai Piranesam 1578
Kadhal Kavithai karthikeyan 1957
Mosamana Oppantham Kavithai R. Kanirajan 1843
Maanavakkuzhaindhagale Kavithai R. Kanirajan 1699
Idaivelai Kavithai Fahath A.Majeed 1651
Rakshabanthan Kavithai ts raj 1698