Thendrale Bathil Sol

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Thendrale Bathil Sol

Author : R. Kanirajan
Added On : 6/24/2011
Viewed 2152 Times

ftpij - Poem

njd;wNy gjpy; nrhy;....!


njd;wNy ,sk; njd;wNy!
G+kpad;idapd;
GOf;fj;ijj; jPh;j;Jitf;f
ntz;rhkukha;
"fhw;Wmd;id"
cd;id
topaDg;gpitj;jhsh?

njd;wNy ,irj; njd;wNy!
kiyfidAk
kuq;fisAk
khdpl ,dq;fisAk;
jOtpj;jhyhl;l
",aw;if md;id"
cd;id
,irghl mDg;gpitj;jhsh?

njd;wNy ehNlhbj njd;wNy!
kuj;jpd; mirtpyh
kyh;r;nrbapd; mirtpyh
G+tpd; mirtpyh
G+itahpd; mirtpyh
flypd; eLtpyh
fhZah; kiyapd; Kfl;byh
cdJ
gpwg;gplk; vJNth?

njd;wNy tPRk; njd;wNy!
G+tpd; thrkh
G+itah; ,jo;j;Njdh
kyh; cjph;f;Fk; kfue;jkh
kz;zpy; xypf;Fk; fhzkh
fhjyhfs;; kdk; cjph;j;j
kfpo;r;rpr; nra;jpah
eP
Rke;J nry;tJ vJNth?>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Nila Kavithai Deeparaaja 2752
Beram Kavithai ts raj 2095
Kaipesiyil Nee Pesiya Kavithai Satish 1955
Neeyindri Naan Kavithai Vijaynimi 2009
Thaai Paasam Kavithai cute_devil 4033
Agam Thee Kavithai Manibharathi 1982
Enna Seiya Mana Nilaiyai Kavithai GeeVee 1867
Enge Selvathu Kavithai mr.daywalker 1990
Ninaivil Thudikkum Iruthayam!!! Kavithai Dj.vinkut 2286
Love Kavithai Sashi 2927
Mathiyin kaathalan maatram Kavithai mathi selva 1781
Kanimozhi Kavithai Kanimozhi 3754
Urakkam Tholaipoom Kavithai THIRABA sathish 2081
Bachelor Kavithai Karmegakannan 2105
Sinthikka Thodangivittargal Kavithai R. Kanirajan 1882