Tamil Poem - Tamil Kavithai

En Kaigal Viyanthu Pogirathu

Author : Fahath A.Majeed
Added On : 5/17/2010
Viewed 1569 Times

ftpij - Poem

tpbaypd; rhj;jpakw;w
tpag;Gfs; - mg;G+kpapy;
tpae;J ghu;f;Fk; - Myku
tpOJfs;

jz;zPu;f;Flk; xd;Wld;
Mw;Nwhukha; xUj;jp
jtpg;NghL jz;zPiu
jj;njLj;J Fbj;jhs;
MW mtis - tpae;J ghu;j;jJ

itf;Nfhyhy; fl;lg;gl;l
itafk; xd;W
itj;jhg;Nghy -
mf;fhiyapy;
mWtil nra;j tay;fs;.......
mt;tay;fis thdk;
tpae;J ghu;j;jJ

fhLfSk; NkLfSk;
fhdhd; FUtpfSk; $l
ftpij vOj itf;fpwJ
vOJk; NghJ - vd; iffs;
tpae;J NghfpwJ>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Kathal (Vibaram) Purinthukonden Kavithai R. Kanirajan 1595
Urakkam Kavithai Supriya 1811
Inikattum.. kanavugal Kavithai ts raj 1691
Deepavali Kavithai Silver 3620
Natpu Kavithai ts raj 4616
Kulir Benchugal Kavithai Ramesh Padmanaban 1705
Kavalai Agattru Kavithai Arisi Sriram 1639
Nizhal Kavithai sarayu 2096
mathiyin vanna kathal Kavithai mathi selva 1721
Manathin Toodippu Kavithai vivek_pmo 1719
Mannil Kavithai R. Kanirajan 1755
Muthamm Kavithai Ashwin Babu 2114
Pirappu Kavithai Kvg 2105
Kaliyil Ravanan Kavithai Dhravidan 2429
Alayin Paridhabam Kavithai Saranyan 1925