Tamil Poem - Tamil Kavithai

En Kaigal Viyanthu Pogirathu

Author : Fahath A.Majeed
Added On : 5/17/2010
Viewed 1492 Times

ftpij - Poem

tpbaypd; rhj;jpakw;w
tpag;Gfs; - mg;G+kpapy;
tpae;J ghu;f;Fk; - Myku
tpOJfs;

jz;zPu;f;Flk; xd;Wld;
Mw;Nwhukha; xUj;jp
jtpg;NghL jz;zPiu
jj;njLj;J Fbj;jhs;
MW mtis - tpae;J ghu;j;jJ

itf;Nfhyhy; fl;lg;gl;l
itafk; xd;W
itj;jhg;Nghy -
mf;fhiyapy;
mWtil nra;j tay;fs;.......
mt;tay;fis thdk;
tpae;J ghu;j;jJ

fhLfSk; NkLfSk;
fhdhd; FUtpfSk; $l
ftpij vOj itf;fpwJ
vOJk; NghJ - vd; iffs;
tpae;J NghfpwJ>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Irandu Sinthanai Ulla Ore Jeevan Kavithai Kanirajan 1699
Muthal Paarvai Kavithai Lakshmi 2550
Penn Viduthalaiyin Vibareetham Kavithai Manibharathi 2284
Thunive Thunai Kavithai Nikajo 2099
PesungalEn Nanbargale.. Kavithai ts raj 1552
Marakka Theriyavillai Kavithai DS Kuttyma 2293
Ethu Arputham Kavithai Kuthub 1938
veLLi muLaikkum Kavithai ts raj 1460
Sattam Kavithai R. Kanirajan 2060
Hahaa.. (erumai..! arumai..! ) Kavithai ts raj 2078
Kanimozhi Kavithai Kanimozhi 3397
Vadukkal Kavithai Villianur Raja Karunakaran 1759
Naai Kutti Kavithai ts raj 3121
Atheppadi Valluvare Kavithai ts raj 1563
Maraththai Mattum Nadu Kavithai R. Kanirajan 1489