Tamil Poem - Tamil Kavithai

Pennu Unakkul

Author : R. Kanirajan
Added On : 10/10/2010
Viewed 1776 Times

ftpij - Poem

ngz;Nz cdf;Fs;.........


ngz;Nz cdf;Fs;....
nghWikg;
G+kpAk; cz;L!
nghq;fpnaOk;
vhpkiyAk; cz;L!


nkd;ikahd
ngz;ikAk; cz;L!
ngz;ikiaf; fhf;Fk;
Mz;ikAk; cz;L!


nfhz;ltidf;
nfhz;lhLk; FzKk; cz;L!
nfhbatidj;
Jz;lhLk; JzpTk; cz;L!


Mfhak; ghh;j;J njhOfpd;w
Md;kPfKk; cz;L!
Mzhjpf;fj;ij vjph;f;fpd;w
MNtrKk; cz;L!


kyh;e;j fhjy;
kzk; tPRtJk; cz;L!
cyh;e;j fhjy; Cikaha;
cwq;FtJk; cz;L!


ghY}l;b gps;is tsh;f;Fk;
ghrKk; cz;L
ghrkfid
Njrk; fhf;f NghUf;F mDg;Gk;
NjrNerKk; cz;L!


fUitr; Rke;J
Foe;ij ngWk;
jha;ikAk; cz;L!
tWikiar; Rke;J
tho;e;J fhl;Lk;
typikAk; cz;L!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Un Ninaivugal Kavithai Vijaynimi 1997
Unmai Kavithai R. Kanirajan 1955
Vinmeenkal Kavithai Nathalie 1931
Naan Solvathu Unmaiyanathu Kavithai Kaniarajan 1744
Meiyennum Poi - மெய்யெனும் பொய் Kavithai GeeVee 1442
Amma Kavithai Jasal 1357
Thirudan Kavithai Mitran 1024
Namathu Muthal Deivam Kavithai R. Kanirajan 1894
Vettri Paathayai Mudivu Seithu Vidu Kavithai R. Kanirajan 1983
Azhagu Kavithai R. Kanirajan 2983
Vadukkal Kavithai Villianur Raja Karunakaran 1855
Keladi Kanmani Kavithai Kvg 1734
Radham Kavithai Saranyan 1908
Thozhane Thozhilali Kavithai Raman S.J. 2894
Anaithum Sollumadi Un Azhagai Kavithai Kingmartine 1604