Nidharsanam

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Nidharsanam

Author : Chitra
Added On : 3/11/2016
Viewed 1435 Times

ftpij - Poem

epju;rdk;

epiwahj kdf;Fopia
epiwj;Jf;nfhs;sh
epj;jk;
epj;jpiuapd;wp
epj;jk; epj;jk;
ePz;l tho;f;ifghijapy;
neLJ}ug;gadk;…. – ,e;j
epiyapy;yh tho;tpy; …..
epiwe;jJNghJk; vd
epUj;jpf;nfhs;sh
NeuKk; ,y;iy
epiyf;nfhs;Sk;
epidg;Gk; ,y;iy
epoyhd rpy
epidTfshy;
epiwj;Jnfhs;Sk; kdNk
eP epue;jukhf
epkjpf;nfhs;tJ
epju;rd tho;tpy;
elf;Fkh ?
elj;jpf;nfhs;s
ey;yhrp toq;F
eluh[h……………
- rpj;J>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Thandanai.............! Kavithai Saranyan 2170
mathiyin .kavithaiyin karu . Kavithai mathi selva 1959
Maranam Kavithai Manibharathi 3135
Kobama Illai Saabama Kavithai Shreya 2148
Thanthai Aiya Kavithai Manibharathi 2984
Kannaamoochi Kavithai ts raj 2119
Ulagam Kavithai R. Kanirajan 3451
Pennu Unakkul Kavithai R. Kanirajan 2230
Kaatre En Ethiri Kavithai Usha Giridhar 1297
Thathuvam Kavithai R. Kanirajan 2775
Birthday Greetings Kavithai R. Kanirajan 3916
Vadukkal Kavithai Villianur Raja Karunakaran 2341
Devathai Kavithai Arun 3429
Kavithaiyin Mahimai Kavithai Hitech_erumai_maadu 2257
Kanneer Thuli Kavithai santhu2208@gmail 3523