Nidharsanam

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Nidharsanam

Author : Chitra
Added On : 3/11/2016
Viewed 923 Times

ftpij - Poem

epju;rdk;

epiwahj kdf;Fopia
epiwj;Jf;nfhs;sh
epj;jk;
epj;jpiuapd;wp
epj;jk; epj;jk;
ePz;l tho;f;ifghijapy;
neLJ}ug;gadk;…. – ,e;j
epiyapy;yh tho;tpy; …..
epiwe;jJNghJk; vd
epUj;jpf;nfhs;sh
NeuKk; ,y;iy
epiyf;nfhs;Sk;
epidg;Gk; ,y;iy
epoyhd rpy
epidTfshy;
epiwj;Jnfhs;Sk; kdNk
eP epue;jukhf
epkjpf;nfhs;tJ
epju;rd tho;tpy;
elf;Fkh ?
elj;jpf;nfhs;s
ey;yhrp toq;F
eluh[h……………
- rpj;J>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Ezhuthukal Kavithai Preetha 3261
mathiyin ponkal Kavithai mathi selva 1682
Un Parvaiyin Yekkam Kavithai Kingmartine 2095
Idhaya thirudan Kavithai Jennu kharthi 2324
Oorarintha Unmai Kavithai Kanirajan 1677
bOghi Kavithai ts raj 1780
Pookal Kavithai Sathish 3634
mathiyin pulampeyar nilai Kavithai mathi selva 1861
Naan Virumbum Thookam.... Kavithai Saranyan 2434
Anbulla Gandhi Kavithai Thangamariyappan 5645
Nanggai Enum Naagam Kavithai Raavanan 1582
Computer kathal Kavithai Soora_kottai_singa_kutty 2779
Manam Thuninthuvittal Kavithai R. Kanirajan 1700
Viralgal Kavithai Raji Kannan 3075
Pathil Vandhathu Kavithai Kazhanimanithan 1638