Tamil Poem - Tamil Kavithai

Poli Saamiyarhal

Author : silver
Added On : 3/14/2010
Viewed 1626 Times

ftpij - Poem

Mrhghrq;fis Jwf;f Ntz;Lk; vd;W
CUf;Fr; nrhy;yp

Mghrq;fis jdf;Fs; itj;jpUf;Fk;
Nghypr; rhkpahu;fs;

gj;J tUlj;jpw;f;F Kd; xUtu;
,uz;lhapuj;J gj;jpy; kw;nwhUtu;

fhtpf;F ,Uf;Fk; kjpg;G rpy rkaj;jpy;
fl;ba fztDf;F $l ,Ug;gjpy;iy

vkhWk; kf;fs; ,Uf;Fk; tiu
thapypUe;J ypq;fk; kl;Lky;y
rpy Nghyp rhkpahu;fs;
>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Mazhai Kavithai Sasi 2433
Uyarthyaaga Mangai Kavithai R. Kanirajan 2399
Ah Himsai Kavithai R. Kanirajan 1679
Natpu Kavithai Renu 2460
Kavijnan Aakivittaye!! Kavithai UK 1604
Pennin Kaathal Manathu Kavithai Thanippiravi 2152
Lanjam Kavithai Beggyyy 2898
Paravasa Minnal..! Kavithai ts raj 1875
Vizhunthen Kavithai Pradeep - ECR 1696
Thedal Kavithai R. Kanirajan 1920
Oru Sol Kavithai Scorpion 2230
Vergalukku Viyarvai Kavithai Alwyn Ebinezer 1748
Unmaithaane Kavithai R. Kanirajan 1695
mathiyin vibareetha kathal Kavithai mathi selva 1566
Yaen Kavithai R. Kanirajan 1683