Tamil Poem - Tamil Kavithai

Valigal

Author : Usha Giridhar
Added On : 3/10/2016
Viewed 831 Times

ftpij - Poem

typ ,y;yhNjhu; cz;Nlh cyfpy;?
typf;F vjpu;nfhs;Sk; tpjk; jhd; vj;jid?
gug;u`;kkha; kTdpahf rpyu;
Qhdpahd fijAk; cz;L.
Nghijapy; rpf;fp jlk; khwp jLkhWk; rpyu;.
mOJ Gyk;gp GuSk; kdpjUKz;L.
rpf;fp top Gupahky; jd;id mopj;jtDk;
cz;L.
kaf;f kUe;Njh typ epthuzpNah
fz Neu cly; typfSf;F kUe;J.
tpop topNa ePu; tope;jhYk;
,jak; jhsh typ vd;whYk;
Jilj;J typf;F Gd;rpupg;Gld;
gpupahtpil FLj;J rkhspf;Fk;
kdtypik jhd; rpwe;j kUe;J
nrhy;y njupahj kd typf;F. >Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Un Varugai Kavithai vivek_pmo 2028
Ondrai Kaanborku Kavithai Dr. P. Madhu 1718
amma Kavithai R.Neelakandan 2773
Thathuvam Kavithai R. Kanirajan 1976
Kuruvikoodu Kavithai Fahath A.Majeed 1649
Uyire Piriyaade.... Kavithai Abirami 1877
Neeyindri Naan Kavithai Vijaynimi 1687
Nee Irunthirunthal...... Kavithai saranyan 1757
Pasi Kavithai Kumbakarnann 1949
Thedal Kavithai R. Kanirajan 1897
Indredhai tharuvaai Kavithai Vengadesh 1566
Pennin Azhagu Kavithai R. Kanirajan 4683
Muthal iravu Kavithai NASAR-AMT 5741
Bothaiyin Paathaiyil Kavithai R. Kanirajan 1617
Kaathalithu Paar Kavithai NASAR-AMT 2209