Tamil Poem - Tamil Kavithai

Valigal

Author : Usha Giridhar
Added On : 3/10/2016
Viewed 894 Times

ftpij - Poem

typ ,y;yhNjhu; cz;Nlh cyfpy;?
typf;F vjpu;nfhs;Sk; tpjk; jhd; vj;jid?
gug;u`;kkha; kTdpahf rpyu;
Qhdpahd fijAk; cz;L.
Nghijapy; rpf;fp jlk; khwp jLkhWk; rpyu;.
mOJ Gyk;gp GuSk; kdpjUKz;L.
rpf;fp top Gupahky; jd;id mopj;jtDk;
cz;L.
kaf;f kUe;Njh typ epthuzpNah
fz Neu cly; typfSf;F kUe;J.
tpop topNa ePu; tope;jhYk;
,jak; jhsh typ vd;whYk;
Jilj;J typf;F Gd;rpupg;Gld;
gpupahtpil FLj;J rkhspf;Fk;
kdtypik jhd; rpwe;j kUe;J
nrhy;y njupahj kd typf;F. >Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Pugazh Kavithai R. Kanirajan 2147
mathiyin .. oomaiyaanen Kavithai mathi selva 1526
Anaithum Sollumadi Un Azhagai Kavithai Kingmartine 1607
Nijam Kavithai R. Kanirajan 1951
Iruvarukkum Inimaiyanathu Kavithai Fahath A.Majeed 1620
Palan Kavithai R. Kanirajan 1760
Thathuvam Kavithai R. Kanirajan 2061
Waiting To Propose Kavithai rajagopalan 1100
Panbin Sigaram... Kavithai Shanthi Abe 2468
Thandanai.............! Kavithai Saranyan 1677
Thathuvam Kavithai R. Kanirajan 1800
Manam Thuninthuvittal Kavithai R. Kanirajan 1659
Kavalai Kavithai R. Kanirajan 2158
Nirvaanam Kavithai ts raj 1863
Enakku chirragu mulaithaal Kavithai Ammu 1797