Tamil Poem - Tamil Kavithai

Valigal

Author : Usha Giridhar
Added On : 3/10/2016
Viewed 781 Times

ftpij - Poem

typ ,y;yhNjhu; cz;Nlh cyfpy;?
typf;F vjpu;nfhs;Sk; tpjk; jhd; vj;jid?
gug;u`;kkha; kTdpahf rpyu;
Qhdpahd fijAk; cz;L.
Nghijapy; rpf;fp jlk; khwp jLkhWk; rpyu;.
mOJ Gyk;gp GuSk; kdpjUKz;L.
rpf;fp top Gupahky; jd;id mopj;jtDk;
cz;L.
kaf;f kUe;Njh typ epthuzpNah
fz Neu cly; typfSf;F kUe;J.
tpop topNa ePu; tope;jhYk;
,jak; jhsh typ vd;whYk;
Jilj;J typf;F Gd;rpupg;Gld;
gpupahtpil FLj;J rkhspf;Fk;
kdtypik jhd; rpwe;j kUe;J
nrhy;y njupahj kd typf;F. >Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Karuvaraiyil Nadakka Virumbukiren Kavithai Manikandan 1762
Beram Kavithai ts raj 1717
Kaadhal Kaditham Kavithai Thanippiravi 1766
Aathangam Kavithai R. Kanirajan 1699
Kuruvikoodu Kavithai Fahath A.Majeed 1608
Ariyavandiyathu Kavithai R. Kanirajan 1547
Nalla Nithirai Kavithai Silver 2191
Mozhi Kavithai Easwari 2498
Thookkam Kavithai Naughty 2009
Vettrumaiyil Ottrumai - வேற்றுமையில் ஒற்றுமை Kavithai Karuna 1848
Thaen Kavithai Victor Hugo (Translation-Manimaran) 1906
Thavanai vazhkai Kavithai NASAR-AMT 2687
Kallaraip Poonga Kavithai ts raj 1785
Therthal Kaala Sinthanai Kavithai R. Kanirajan 2304
Thopil Kodi Paasangal Kavithai MadTricks 1632