Tamil Poem - Tamil Kavithai

Valigal

Author : Usha Giridhar
Added On : 3/10/2016
Viewed 706 Times

ftpij - Poem

typ ,y;yhNjhu; cz;Nlh cyfpy;?
typf;F vjpu;nfhs;Sk; tpjk; jhd; vj;jid?
gug;u`;kkha; kTdpahf rpyu;
Qhdpahd fijAk; cz;L.
Nghijapy; rpf;fp jlk; khwp jLkhWk; rpyu;.
mOJ Gyk;gp GuSk; kdpjUKz;L.
rpf;fp top Gupahky; jd;id mopj;jtDk;
cz;L.
kaf;f kUe;Njh typ epthuzpNah
fz Neu cly; typfSf;F kUe;J.
tpop topNa ePu; tope;jhYk;
,jak; jhsh typ vd;whYk;
Jilj;J typf;F Gd;rpupg;Gld;
gpupahtpil FLj;J rkhspf;Fk;
kdtypik jhd; rpwe;j kUe;J
nrhy;y njupahj kd typf;F. >Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

The King Kavithai R. Kanirajan 1708
Azhagu Kavithai R. Kanirajan 2805
Iravum Pagalum Kavithai R. Kanirajan 1664
Deivame Kavithai ts raj 1616
Thaagam Thaniyattum Kavithai Thainis A 1920
Puruvam Kavithai ts raj 1714
Kadhal Sogam Kavithai Anu 3502
Pennin Perumai..... Kavithai mr.musicc 4893
Oru Naal Kavithai Sathish 1657
Manithanin Kural Kavithai Ashokkumar 1556
Neeyum Naanum Onnu Kavithai R.Shathiswaran 2161
Pongal Vazhthu Kavithai R. Kanirajan 5886
Positive Thinking Kavithai R. Kanirajan 3587
Vithi Kavithai Kavi 1808
Kaayam Kavithai GeeVee 1402