Tamil Poem - Tamil Kavithai

Kavithai Kuzhanthai

Author : ts raj
Added On : 9/20/2009
Viewed 8334 Times

ftpij - Poem

fUf; nfhz;lJ

cUf; nfhs;Sk; tiug;

Nghw;wpg; ghJfhj;J..

tsu;tij cz;u;e;J

cUfp..

mJthfNt Mfp..

cijg;gij urpj;J..

epide;J epide;J

kfpo;e;J.. kyu;e;J..

gl;l f\;lk; vy;yhk; gwe;J Nghf..

mstpy;yhj Mde;jj;Jld;..gpwe;j ftpijf; Foe;ij

rpupf;fg; ghu;f;Fk; ftpQDk;

jha; jhd;..!ftpij gpwf;Fk; fzj;ijAk; tpl..

ftpij mrj;jy;

vd;W nrhd;d fzj;jpw;F

kfpo;r;rp mjpfk; jhd;..!"<d;w nghOjpw; ngupJtf;Fk; jd; gilg;ig

mw;Gjk; vdf; Nfl;l gilg;ghsp.."
>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Manaivi Kavithai R. Kanirajan 2278
Manasu Kavithai R. Kanirajan 2705
Mudivurai Kavithai R. Kanirajan 1816
Aaru Kavithai R. Kanirajan 3371
UNMAI Kavithai Ponnarasan Thangarajan 1988
Swasam Kavithai Rajeswari. V 2058
Siriya Matram Kavithai Baskaran 1824
Salanam Kavithai Vinothkumar Pasupathi 2135
Kanmaniyae pesu Kavithai Kumbakarnann 2051
Amma Kavithai Neelakandan 5983
Thunbam Kavithai Sashi 4678
Power Cut Kavithai Thanippiravi 2386
Kanavu Kavithai KRISH 1878
Unmai Unarga Kavithai R. Kanirajan 1580
Godfather Kavithai Nathalie 2245