Kavithai Kuzhanthai

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Kavithai Kuzhanthai

Author : ts raj
Added On : 9/20/2009
Viewed 8849 Times

ftpij - Poem

fUf; nfhz;lJ

cUf; nfhs;Sk; tiug;

Nghw;wpg; ghJfhj;J..

tsu;tij cz;u;e;J

cUfp..

mJthfNt Mfp..

cijg;gij urpj;J..

epide;J epide;J

kfpo;e;J.. kyu;e;J..

gl;l f\;lk; vy;yhk; gwe;J Nghf..

mstpy;yhj Mde;jj;Jld;..gpwe;j ftpijf; Foe;ij

rpupf;fg; ghu;f;Fk; ftpQDk;

jha; jhd;..!ftpij gpwf;Fk; fzj;ijAk; tpl..

ftpij mrj;jy;

vd;W nrhd;d fzj;jpw;F

kfpo;r;rp mjpfk; jhd;..!"<d;w nghOjpw; ngupJtf;Fk; jd; gilg;ig

mw;Gjk; vdf; Nfl;l gilg;ghsp.."
>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Penn Kodumai Adhu Van Kodumai Kavithai GeeVee 7243
Hiqoo Kavithai tharanimohan 2748
munna Kavithai mubeen begum 2467
Sattam Kavithai R. Kanirajan 2976
Madham Piditha Madham Kavithai Silver 2280
Vayakatil oru uzhavan Kavithai Tricks 3771
Pirappu Kavithai Kvg 2593
Ninaivugal Kavithai Easwari 2570
Uzhaithu Vaazha Ullathai Theetu Kavithai R. Kanirajan 2409
Yaar Periyavar Kavithai ts raj 2198
Unnai Nesi Kavithai vivek_pmo 2373
Veandaam Endrume Veandaam Kavithai R. Kanirajan 2100
Kaathiruppu Kavithai Yociya.A 2422
Puthu Puthu arthangal Kavithai Pradeep kannan 2520
Kuruvikoodu Kavithai Fahath A.Majeed 2172