Tamil Poem - Tamil Kavithai

Kavithai Kuzhanthai

Author : ts raj
Added On : 9/20/2009
Viewed 8287 Times

ftpij - Poem

fUf; nfhz;lJ

cUf; nfhs;Sk; tiug;

Nghw;wpg; ghJfhj;J..

tsu;tij cz;u;e;J

cUfp..

mJthfNt Mfp..

cijg;gij urpj;J..

epide;J epide;J

kfpo;e;J.. kyu;e;J..

gl;l f\;lk; vy;yhk; gwe;J Nghf..

mstpy;yhj Mde;jj;Jld;..gpwe;j ftpijf; Foe;ij

rpupf;fg; ghu;f;Fk; ftpQDk;

jha; jhd;..!ftpij gpwf;Fk; fzj;ijAk; tpl..

ftpij mrj;jy;

vd;W nrhd;d fzj;jpw;F

kfpo;r;rp mjpfk; jhd;..!"<d;w nghOjpw; ngupJtf;Fk; jd; gilg;ig

mw;Gjk; vdf; Nfl;l gilg;ghsp.."
>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

It is my Feelings Kavithai Kingmartine 1911
Vaazhnthu Paarungal Kavithai Usha Giridhar 660
Pakkathil Nadanthuva Kavithai R. Kanirajan 1584
Maamiyar Kodumai Kavithai Bhuvi 1584
Naatu Nadappu Kavithai R. Kanirajan 2271
Godfather Kavithai Nathalie 2182
Vaazhkai Kavithai Usha Giridhar 742
Kotti Kidakuthu Arabiyaavil Kavithai NASAR-AMT 5146
Kalvi Kavithai Naughty 11442
Puruvam Kavithai ts raj 1841
Kannamoochi Kavithai I3aa_I3aa 1610
Pirivinai Kavithai Vidhya Devi 1920
Anbu Kavithai Hawwa 3203
Kanavan Kavithai R. Kanirajan 2572
mathiyin marathi Kavithai mathi selva 1930