Tamil Poem - Tamil Kavithai

Kavithai Kuzhanthai

Author : ts raj
Added On : 9/20/2009
Viewed 8094 Times

ftpij - Poem

fUf; nfhz;lJ

cUf; nfhs;Sk; tiug;

Nghw;wpg; ghJfhj;J..

tsu;tij cz;u;e;J

cUfp..

mJthfNt Mfp..

cijg;gij urpj;J..

epide;J epide;J

kfpo;e;J.. kyu;e;J..

gl;l f\;lk; vy;yhk; gwe;J Nghf..

mstpy;yhj Mde;jj;Jld;..gpwe;j ftpijf; Foe;ij

rpupf;fg; ghu;f;Fk; ftpQDk;

jha; jhd;..!ftpij gpwf;Fk; fzj;ijAk; tpl..

ftpij mrj;jy;

vd;W nrhd;d fzj;jpw;F

kfpo;r;rp mjpfk; jhd;..!"<d;w nghOjpw; ngupJtf;Fk; jd; gilg;ig

mw;Gjk; vdf; Nfl;l gilg;ghsp.."
>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

nilavu pen Kavithai ts raj 2013
Tharkolai Kavithai Mr. Daywalker 2229
paattu Kavithai ts raj 1450
Aasiriyargalukku Kavithai R. Kanirajan 1716
Puruvam Kavithai ts raj 1662
Semippu Kavithai Padma 2162
mathiyin.. en manam Kavithai mathi selva 1335
Aasai Kavithai Baskaran 1916
Swaasamaai Kalandavane Kavithai Kvg 1465
Ennul Nee.................. Kavithai saranyan 1595
It is my Feelings Kavithai Kingmartine 1734
Ellam Etharkaaga Kavithai Nathalie 1880
Thanthayar Dhinam Kavithai P.A.Boopathi 2836
Thozhiye Nee Vara Kavithai Divya Darshini 1873
Puthu Varuda Theermanam Kavithai R. Kanirajan 3078