Karpanai Vasapadum

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Karpanai Vasapadum

Author : Thainis A
Added On : 7/20/2012
Viewed 2335 Times

ftpij - Poem

xt;nthU kdpjUs;Sk;
gy Nfhb fUf;nfhz;l
fw;gidfs; cz;L
mit fdTfsha;
gy ehl;fs; cwf;fj;jpy;
te;J ek;NkhL tho;tJk; cz;L

mg;gg;NghJ Mirfsha;
rpwfbj;J fdT cyfpy;
ehk; rpyhfpg;gJk; cz;L
edTfsha; rpy epiwNtWk;NghJ
czu;r;rp nghq;fpl
cs;sk; G+upg;gJk; cz;L

fw;gid tsk; ,Ue;jhy;
mJ eynkd ,Ue;jhy;
fdT cyfk; fiye;J
edT cyfpw;F Kide;jhy;
,yf;F vJntd ,Ue;jhYk;
mJ ek; trg;gLk;>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Kannadi Kavithai R. Kanirajan 2282
Kathalum Kurunjeithiyum Kavithai Kovai Satheesh 2226
Thaai Naadu Thirumba Vendukiren Kavithai Malargal 3369
Kanneer Thuli Kavithai santhu2208@gmail 3189
Selva Nayagi Kavithai Selva Nayagi 1969
Life Kavithai Corus 8205
KAVITHAIGAL Kavithai KRISH_2 2392
Vali Kavithai R. Kanirajan 2416
Iraivanin Kaiyezhuthu Kavithai R. Kanirajan 1983
Vetkam Kavithai Yadhirajan Sharma 3081
Illathil Inbam Kaanbom Kavithai R. Kanirajan 3292
Uru Kavithai Dr.P.Madhu 2263
Ulaga Amaithi Kavithai Karmegakannan 3562
Ennavaley !!! Kavithai Digi King 2039
Ethanai Maatham? Kavithai ts raj 1797