Karpanai Vasapadum

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Karpanai Vasapadum

Author : Thainis A
Added On : 7/20/2012
Viewed 2569 Times

ftpij - Poem

xt;nthU kdpjUs;Sk;
gy Nfhb fUf;nfhz;l
fw;gidfs; cz;L
mit fdTfsha;
gy ehl;fs; cwf;fj;jpy;
te;J ek;NkhL tho;tJk; cz;L

mg;gg;NghJ Mirfsha;
rpwfbj;J fdT cyfpy;
ehk; rpyhfpg;gJk; cz;L
edTfsha; rpy epiwNtWk;NghJ
czu;r;rp nghq;fpl
cs;sk; G+upg;gJk; cz;L

fw;gid tsk; ,Ue;jhy;
mJ eynkd ,Ue;jhy;
fdT cyfk; fiye;J
edT cyfpw;F Kide;jhy;
,yf;F vJntd ,Ue;jhYk;
mJ ek; trg;gLk;>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Avalam Kavithai R. Kanirajan 2536
Kaakai Siraganile Kavithai GeeVee 2174
Nijam Kavithai R. Kanirajan 2799
Vizhunthen Kavithai Pradeep - ECR 2284
Therthal Kavithai Thainis A 2784
Mr M Rufina Avarhalukku Kavithai Silver 2235
Aalayam Kavithai ts raj 2941
Thedal Kavithai Andda 3283
Nee Attra Verumai Kavithai Ramesh Padmanaban 2667
Natppu Kavithai Anitha 4587
Nizhal Kavithai sarayu 2948
Nirantharam Kavithai Kazhanimainthan 2824
Naam Sandhitha Naatkal Kavithai LIVING_4FRIENDS 3060
Manitha Iyalbu Kavithai R. Kanirajan 2442
Aeroplane era aasai Kavithai Silver 2410