Karpanai Vasapadum

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Karpanai Vasapadum

Author : Thainis A
Added On : 7/20/2012
Viewed 2241 Times

ftpij - Poem

xt;nthU kdpjUs;Sk;
gy Nfhb fUf;nfhz;l
fw;gidfs; cz;L
mit fdTfsha;
gy ehl;fs; cwf;fj;jpy;
te;J ek;NkhL tho;tJk; cz;L

mg;gg;NghJ Mirfsha;
rpwfbj;J fdT cyfpy;
ehk; rpyhfpg;gJk; cz;L
edTfsha; rpy epiwNtWk;NghJ
czu;r;rp nghq;fpl
cs;sk; G+upg;gJk; cz;L

fw;gid tsk; ,Ue;jhy;
mJ eynkd ,Ue;jhy;
fdT cyfk; fiye;J
edT cyfpw;F Kide;jhy;
,yf;F vJntd ,Ue;jhYk;
mJ ek; trg;gLk;>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Kaathalithu Paar Kavithai NASAR-AMT 2450
Kathal Kavithai cellisudha 2583
mathiyin vanna kathal Kavithai mathi selva 1910
Kanavukkum Ninaivukkum Potti Kavithai Jehanki 1953
Siragugal Kavithai Supriya 3196
Kathaliyei Kavithai HI_TECH_ERUMAAI_MAADU 2138
Indhira Maranam Kavithai Andda-Arul 2208
Kelvi Gandhi Thaathavidam Kavithai ts raj 2762
KK Kavithai Yaroo 2047
Aiye Kavithai ts raj 2144
Smile Kavithai David 3502
Manitham Enge Kavithai Vinoth Kumar R 1488
Kaadhalin Irupakkam Kavithai Shutupsachin 2079
Nan Namaga Aanathinal Kavithai Valarmathi 1310
Kaathal Kavithai living4_friends 2058