Karpanai Vasapadum

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Karpanai Vasapadum

Author : Thainis A
Added On : 7/20/2012
Viewed 2424 Times

ftpij - Poem

xt;nthU kdpjUs;Sk;
gy Nfhb fUf;nfhz;l
fw;gidfs; cz;L
mit fdTfsha;
gy ehl;fs; cwf;fj;jpy;
te;J ek;NkhL tho;tJk; cz;L

mg;gg;NghJ Mirfsha;
rpwfbj;J fdT cyfpy;
ehk; rpyhfpg;gJk; cz;L
edTfsha; rpy epiwNtWk;NghJ
czu;r;rp nghq;fpl
cs;sk; G+upg;gJk; cz;L

fw;gid tsk; ,Ue;jhy;
mJ eynkd ,Ue;jhy;
fdT cyfk; fiye;J
edT cyfpw;F Kide;jhy;
,yf;F vJntd ,Ue;jhYk;
mJ ek; trg;gLk;>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Kaathal Kavithai Kazhanimanithan 2537
Yaathumaagi Kavithai Dhuruvan 2346
Ondrum Irandum Panmaiyum Inmaiyum Kavithai Dr.P.Madhu 2365
Sembaruthi Kavithai ts raj 2365
Tamilan Kavithai Tamildasan 3298
Verumai Kavithai ts raj 2161
Mounam Kavithai Vimal 2288
Panbu Nalangal Kavithai Atri 3489
Punithamana Kaadhal Kavithai Samuel Selvadurai 2657
O Penne!!! Kavithai Raavanan 2603
Paambu Kavithai ts raj 2766
Mazhai Kavithai Thirumalai Raj 1334
mathiyin kavithai thaakam Kavithai mathi selva 2512
Aasiriyargalukku Kavithai R. Kanirajan 2262
En kadhal Kavithai Vengadesh 9121