Karpanai Vasapadum

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Karpanai Vasapadum

Author : Thainis A
Added On : 7/20/2012
Viewed 2517 Times

ftpij - Poem

xt;nthU kdpjUs;Sk;
gy Nfhb fUf;nfhz;l
fw;gidfs; cz;L
mit fdTfsha;
gy ehl;fs; cwf;fj;jpy;
te;J ek;NkhL tho;tJk; cz;L

mg;gg;NghJ Mirfsha;
rpwfbj;J fdT cyfpy;
ehk; rpyhfpg;gJk; cz;L
edTfsha; rpy epiwNtWk;NghJ
czu;r;rp nghq;fpl
cs;sk; G+upg;gJk; cz;L

fw;gid tsk; ,Ue;jhy;
mJ eynkd ,Ue;jhy;
fdT cyfk; fiye;J
edT cyfpw;F Kide;jhy;
,yf;F vJntd ,Ue;jhYk;
mJ ek; trg;gLk;>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Muran Kavithai R. Kanirajan 2584
Kozhaithanam Kavithai R. Kanirajan 2226
Kaathal vairas Kavithai Tenkasi_tsunami 2532
Thirudan Kavithai Mitran 1790
Kaathal Koma Noyali Kavithai Kazhanimanithan 2167
Verumai Kavithai ts raj 2255
Vivaramilla Jeevan Kavithai R. Kanirajan 2203
Realisation Kavithai Sony Jeyaseelan 2387
Unakkul Kavithai R. Kanirajan 2582
Pirantha Naal Kaanum Kavithai R. Kanirajan 3947
Thedal Kavithai Bhuvaneswari S 2177
En Seiven ! Kavithai Digi King 2057
Unakaaga Innum Kavithai Fahath A.Majeed 2055
Alagu Rojave Kavithai Scorpion 3273
Kelvi Kavithai R. Kanirajan 2639