Kamala-Haa-San

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Kamala-Haa-San

Author : Manibharathi
Added On : 1/1/2011
Viewed 2251 Times

ftpij - Poem

fky`h]d;

,td; jkpo; NgRtJ jdp Rit jhd;...rpy rkak; Gupahj
Gjpu;.

gr;ir jkpod; ,td;...,tdpd; mlahsk; jkpo; kl;Lk jhd;..
G+Z}y; ,y;iy !!!!

,tDf;F gpbf;fhJ mf;u`hu gpjw;wy;fs;....kw;wtu;fSf;F
rtuk; nra;jJk; cz;L.

lu;gd; fl;lhj ghujp....rpy rkak; kPir jtpu;f;Fk; ghujp

ftp ,td;... = muq;f ehafidAk; tk;gse;jtd;.

ngupahupd; gps;is --- fl;rpAk; ,y;iy --- nfhbAk; ,y;iy....>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Pagirvu Kavithai R. Kanirajan 2728
Anbulla Gandhi Kavithai Thangamariyappan 6146
Kaathalithu Paar Kavithai NASAR-AMT 2747
Nee Attra Verumai Kavithai Ramesh Padmanaban 2630
Vali Kavithai Manibharathi 2743
Ah Himsai Kavithai R. Kanirajan 2141
Puthu Puthu arthangal Kavithai Pradeep kannan 2520
mathiyin pulampeyar nilai Kavithai mathi selva 2364
Anbee Antha Oru Nimitam Kavithai Tenkasi_Monkey 2877
My Death Kavithai Sony Jeyaseelan 6331
Kanavukkum Ninaivukkum Potti Kavithai Jehanki 2298
Vaakalikkum Tharunam Kavithai R. Kanirajan 2176
Valii Kavithai PADMA 2361
Thavikkiren Kavithai Malar 5555
Kaathal Vali Kavithai Jehanki 2699