Kamala-Haa-San

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Kamala-Haa-San

Author : Manibharathi
Added On : 1/1/2011
Viewed 1940 Times

ftpij - Poem

fky`h]d;

,td; jkpo; NgRtJ jdp Rit jhd;...rpy rkak; Gupahj
Gjpu;.

gr;ir jkpod; ,td;...,tdpd; mlahsk; jkpo; kl;Lk jhd;..
G+Z}y; ,y;iy !!!!

,tDf;F gpbf;fhJ mf;u`hu gpjw;wy;fs;....kw;wtu;fSf;F
rtuk; nra;jJk; cz;L.

lu;gd; fl;lhj ghujp....rpy rkak; kPir jtpu;f;Fk; ghujp

ftp ,td;... = muq;f ehafidAk; tk;gse;jtd;.

ngupahupd; gps;is --- fl;rpAk; ,y;iy --- nfhbAk; ,y;iy....>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Ragasiya Madal - ரகசிய மடல் Kavithai karthika AK 1452
Marakka Theriyavillai Kavithai DS Kuttyma 3107
Rakshabanthan Kavithai ts raj 1860
Vedikkai Kavithai R. Kanirajan 1914
Paravasa Minnal..! Kavithai ts raj 2040
amma Kavithai vijay 4431
Avalam Kavithai R. Kanirajan 1874
Thanthai Kavithai Charan 3290
Mathiyin putthaandu Kavithai mathi selva 1855
Kangalin Kaadu Kavithai Ruthra 2800
Kalloori Pirivu Kavithai oviya.vijay 7705
Anantha AthirvugaL Kavithai ts raj 2395
Vali Kavithai R. Kanirajan 3118
Kuzhandhaiyin Madal From SriLanka Tamil Camp Kavithai Digi King 2005
Vannakavithai Kavithai R. Kanirajan 3462