Tamil Poem - Tamil Kavithai

Kaadhal Soham

Author : Silver
Added On : 9/16/2009
Viewed 2424 Times

ftpij - Poem

Gayha; te;jha;... gdpaha; cUfpNdd;
Nkfkha; kiwe;jha;... Foe;ijaha; mOfpNwd;!

fz;zPUk; ftpijAkha; ehd;
fztNdhL eP...

fhjy; te;jjhy; ftiy te;jjh
ftiy tuNt fhjy; nra;jhah?

Kjy; fhjYk; eP
KOjha; fhjiy Kbj;jtSk; eP!!

,d;W khw;whd; kidtpaha; ,Uf;fpwha;
cd;id epidj;J vd; fhjiy
khrhf;fpf; nfhs;s tpUg;gkpy;iy

fhyk; ek; ifapy; vd;W fhjypj;Njhk;
,d;Nwh fhyj;jpd; ifapy; ehk;

fyf;fk; Ntz;lhk; ftiyAk; Ntz;lhk;
fztid kl;Lk; epidj;J fz;zpakhf tho;

,e;j ftpijNahL
vd; fhjiyAk; Kbj;Jf; nfhs;fpNwd;!!!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Mr M Rufina Avarhalukku Kavithai Silver 1484
Kalloori Vaasalil Kavithai Kiran Nivedh 1702
Thervukkalamithu Kavithai R. Kanirajan 1664
Thayee Un Kavithai Sajitharan 1655
mai..mai.. thai.. thai.. Kavithai ts raj 2015
Neeyum Naanum Onnu Kavithai R.Shathiswaran 2247
NATPUDAN NAAN Kavithai THIRABA sathish 2642
Ithaya Thozhiye!!! Kavithai shutupsachin 1643
Meiyennum Poi - மெய்யெனும் பொய் Kavithai GeeVee 1275
To kvg and digi Kavithai ts raj 1621
Kaadhal(Nilai) Munnarivuppu Kavithai Kazhanimainthan 1435
Ezhai kaathali Kavithai Tenkasi_tsunami 1963
mathiyin marathi Kavithai mathi selva 1895
Vaazhkai thunai Kavithai Nathalie 2263
En Anbey Kavithai Nivi 2689