Tamil Poem - Tamil Kavithai

Uzhaikkum Varkam

Author : R. Kanirajan
Added On : 11/9/2010
Viewed 1624 Times

ftpij - Poem

ciof;Fk; th;f;fk;


trjp gilj;Njhh;
tho;f;ifg; gl;lk;
itafj;jpy cau
ehSk; E}yha;
eype;J epw;Fk;;
th;f;fk;!

gzk; gilj;jth;
gfl;lha; tho
fy;iy cilj;J
fl;llk; gilj;J
xl;lil mile;j
Xiy tPl;by;
xLq;fpf; fplf;Fk;
th;f;fk;!

cz;LnfhOg;Nghh;
jpz;W kfpo
czT gilj;Jj; jpdKk;
jd;
FLk;gj;jpw;F
czT NjLk;
th;f;fk;!

%r;irg; gpbj;J
KJif tisj;J
%ilfs; J}f;fp jdJ tho;tpd;
tWikr; Rik jhshJ
rKjhaj;jpd;
Nfs;tpf; Fwpaha;;
tpsq;Fk;
th;f;fk;!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Un Varugai Kavithai vivek_pmo 1942
Kaadhalin Irupakkam Kavithai Shutupsachin 1799
Mudhal Thaai Kavithai mr.daywalker 1807
Pennin Azhagu Kavithai R. Kanirajan 4514
Ethu Kaaranam? Kavithai R. Kanirajan 1518
Pirivu ubsara vila.! Kavithai Uma Thaya 4024
Amma Anbu Kavithai Thangamariyappan 3518
Ithu Enna Nyayam Kavithai Wilson 1580
AMMA Kavithai S.R.Paramesh 3475
Kalpana Chawlaa Kavithai Nathalie 1593
Aasai Kavithai Soulspecter 2308
Konjam Yosiyungal Kavithai R. Kanirajan 1561
Amma Kavithai Kvg 12606
Anaithum Sollumadi Un Azhagai Kavithai Kingmartine 1511
Iyalbu Kavithai Manibharathi 1796