Uzhaikkum Varkam

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Uzhaikkum Varkam

Author : R. Kanirajan
Added On : 11/9/2010
Viewed 2174 Times

ftpij - Poem

ciof;Fk; th;f;fk;


trjp gilj;Njhh;
tho;f;ifg; gl;lk;
itafj;jpy cau
ehSk; E}yha;
eype;J epw;Fk;;
th;f;fk;!

gzk; gilj;jth;
gfl;lha; tho
fy;iy cilj;J
fl;llk; gilj;J
xl;lil mile;j
Xiy tPl;by;
xLq;fpf; fplf;Fk;
th;f;fk;!

cz;LnfhOg;Nghh;
jpz;W kfpo
czT gilj;Jj; jpdKk;
jd;
FLk;gj;jpw;F
czT NjLk;
th;f;fk;!

%r;irg; gpbj;J
KJif tisj;J
%ilfs; J}f;fp jdJ tho;tpd;
tWikr; Rik jhshJ
rKjhaj;jpd;
Nfs;tpf; Fwpaha;;
tpsq;Fk;
th;f;fk;!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Computer kathal Kavithai Soora_kottai_singa_kutty 3445
Sollivitaal - It is my feelings Kavithai Kingmartine 2029
Thaai.! Kavithai M Rufinas 2396
Amman chapparam Kavithai Ramyaa_tirunelveli 3814
Sivasithar Kavithai P. Madhu 2018
Ragasiya Madal - ரகசிய மடல் Kavithai karthika AK 1833
Kadhal Kavithai Corus 2515
Maunam Kavithai Saranyan 2695
Kaathal Ethiri Kavithai Kvg 2302
Thanga Koottu Kilikal Kavithai Nikajo 2285
Un Parvaiyin Yekkam Kavithai Kingmartine 2501
Thillai Chidambaranar Kavithai P. Madhu 2326
Panjena Parantha Pasi Kavithai Anandaraman 2098
Aval Kavithai I3aa_I3aa 2559
mathiyin visitthira kathal Kavithai mathi selva 2025