Tamil Poem - Tamil Kavithai

Uzhaikkum Varkam

Author : R. Kanirajan
Added On : 11/9/2010
Viewed 1672 Times

ftpij - Poem

ciof;Fk; th;f;fk;


trjp gilj;Njhh;
tho;f;ifg; gl;lk;
itafj;jpy cau
ehSk; E}yha;
eype;J epw;Fk;;
th;f;fk;!

gzk; gilj;jth;
gfl;lha; tho
fy;iy cilj;J
fl;llk; gilj;J
xl;lil mile;j
Xiy tPl;by;
xLq;fpf; fplf;Fk;
th;f;fk;!

cz;LnfhOg;Nghh;
jpz;W kfpo
czT gilj;Jj; jpdKk;
jd;
FLk;gj;jpw;F
czT NjLk;
th;f;fk;!

%r;irg; gpbj;J
KJif tisj;J
%ilfs; J}f;fp jdJ tho;tpd;
tWikr; Rik jhshJ
rKjhaj;jpd;
Nfs;tpf; Fwpaha;;
tpsq;Fk;
th;f;fk;!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Vayakatil oru uzhavan Kavithai Tricks 3083
matiyin ...panam Kavithai mathi selva 2865
Konjam Yosiyungal Kavithai R. Kanirajan 1595
Natpu Pollathathu Kavithai Sakthi 2170
Kannaamoochi Kavithai ts raj 1585
Kadhalaal Kavithai Kavithai Ranjitha 3733
Iruvaraiyum Mara Kavithai Srivaishna 1574
kaadhal sontham Kavithai Rajeswari. V 1891
Pirivu ubsara vila.! Kavithai Uma Thaya 4080
Bayam Kavithai R. Kanirajan 2031
Muthamm Kavithai Ashwin Babu 2046
Naan Nandri Solven Kavithai R. Kanirajan 2422
Devathai Kavithai Arun 2757
mathiyin nalla nambikkai Kavithai mathi selva 2905
Korikkai Kavithai R. Kanirajan 1688