Tamil Poem - Tamil Kavithai

To kvg and digi

Author : ts raj
Added On : 12/14/2009
Viewed 1664 Times

ftpij - Poem

(Nf tp [p-f;F)
jiaf; fhl;L
Fe;jitiaf; fhl;L
ghbapUe;jtu; b[p fpq;

,d;W ghLfpwhu;
jiyJhf;fp
epyhg;ngz;zpd; fz;zh%r;rp

ed;W jhNd
khw;wk;
fhw;wpy; tUk; fPjk;

(b[pf;F)
tprhupj;Njd; tpil njupe;jJ
milgl;L jhdpUf;fpwhuhk;
Nf tp [p

b];nyf;]pah Nghy;
uh[hit $[h vd;wiof;Fk;
];ngy;Nyh kp];Nlf;fpah Nkdpahtpy;

,Ue;Jk; rpukg;gl;L
,Njh
milj;Jtpl;Nld;

336 ghl;bd; Nfhl;ilf;Fs; tPw;wpUf;Fk;
ypupf;]; uhzp Nf tp [p-ia
ftpijf; $z;Lf;Fs;
>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Chat Thirukkural Kavithai Nikajo 2609
Vannakavithai Kavithai R. Kanirajan 3283
Mazhai Kavithai Silver 9396
Aayul Kavithai Swasthika 2677
DHAVANI THAVARUGAL Kavithai Soulspecter 2280
Theriyavillai Kavithai Pradeep kannan 1744
Vegamai Oru Kaathal Kavithai madtricks 1685
Nalla Nithirai Kavithai Silver 2255
Sunday Kavithai vettiarattai bala 1716
Oooohhhhhhhh Ramaaaaaa Kavithai Andda 1887
Sirai Vaipom.... Kavithai Amirtha 1746
Uzhaippali Kavithai Thanippiravi 2638
Kaadhal Kavithai Kavithai Wilson 1938
Kadhal Kavithai Supriya 1802
Vaarthai Maarum Vaazhkai Kavithai Veera 3320