To kvg and digi

Tamil Poem - Tamil Kavithai

To kvg and digi

Author : ts raj
Added On : 12/14/2009
Viewed 2082 Times

ftpij - Poem

(Nf tp [p-f;F)
jiaf; fhl;L
Fe;jitiaf; fhl;L
ghbapUe;jtu; b[p fpq;

,d;W ghLfpwhu;
jiyJhf;fp
epyhg;ngz;zpd; fz;zh%r;rp

ed;W jhNd
khw;wk;
fhw;wpy; tUk; fPjk;

(b[pf;F)
tprhupj;Njd; tpil njupe;jJ
milgl;L jhdpUf;fpwhuhk;
Nf tp [p

b];nyf;]pah Nghy;
uh[hit $[h vd;wiof;Fk;
];ngy;Nyh kp];Nlf;fpah Nkdpahtpy;

,Ue;Jk; rpukg;gl;L
,Njh
milj;Jtpl;Nld;

336 ghl;bd; Nfhl;ilf;Fs; tPw;wpUf;Fk;
ypupf;]; uhzp Nf tp [p-ia
ftpijf; $z;Lf;Fs;
>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Thookam Kavithai Shyamala Ruban 2267
Pillai Kavithai Neelam 2235
Yaar Periyavar Kavithai ts raj 1966
KAVITHAIGAL Kavithai KRISH_2 2371
Kaadhal Aruvadai Kavithai Kazhanimainthan 2173
Poove Penn Poove Kavithai Karthika AK 1877
2010 Kavithai ts raj 2374
Anaithum Sollumadi Un Azhagai Kavithai Kingmartine 1818
Kavvum Manam Kavithai Dr. P.Madhu 1873
Vayathaana Pertrorin Vali Kavithai R. Kanirajan 1923
Kanmaniyae pesu Kavithai Kumbakarnann 2342
Kan Dhaanam Kavithai Deeparaja 2567
Iruvarukkum Inimaiyanathu Kavithai Fahath A.Majeed 1884
Kaadhal Kavithai Francis 2321
Mugasthuthi Kavithai R. Kanirajan 2038