Tamil Poem - Tamil Kavithai

Thiruttukaara Kalli

Author : Kavithalayan
Added On : 6/2/2011
Viewed 1621 Times

ftpij - Poem

cd; Xu tpopahy; vd; czHTfis jpUbdha;.
cd; nksdg; Gd;difahy; vd; czHr;rpfis
jpUbdha;.
cd; koiyg; Ngr;rpdhy; vd; ,jaj;ij jpUbdha;.
Va; jpUl;Lf;fhu fs;sp eP kl;Lk;
vy;yhtw;iwAk; jpUbdha;
Mdhy; ehd; jpUl epidj;jhNyh eP ,Uk;Gf;
fk;gpapl;l Ntypf;Fs;
xspe;Jnfhs;fpwhNa. ,J epahakh?
guthapy;iy cd;idAk; xU ehs; jpULNtd; cd;
mDkjpNahL.
mJ tiu fhj;jpUg;Ngd; cd; fhy;fspd;
ryq;if xypf;fhf.>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Annan thanggai Kavithai Nathalie 4142
Kaathali Kavithai Thanippiravi 1752
Swasam Kavithai kumaran 1917
Nambikkai Kavithai Nathalie 4746
Un Ninaivugal Kavithai Vijaynimi 2026
Kaathal Seitha Athisayam Kavithai Divya 1007
Avalam Kavithai R. Kanirajan 1708
Korikkai Kavithai R. Kanirajan 1794
Kaathali (Thozhi) Kavithai Manibharathi 2622
Archanai Kavithai Balameena 1603
Ilakkanam Kavithai R. Kanirajan 2584
Mudhal Thaai Kavithai mr.daywalker 1936
Waiting To Propose Kavithai rajagopalan 1156
Vendukol Kavithai R. Kanirajan 1606
Ethaartham Kavithai R. Kanirajan 1671