Thiruttukaara Kalli

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Thiruttukaara Kalli

Author : Kavithalayan
Added On : 6/2/2011
Viewed 2078 Times

ftpij - Poem

cd; Xu tpopahy; vd; czHTfis jpUbdha;.
cd; nksdg; Gd;difahy; vd; czHr;rpfis
jpUbdha;.
cd; koiyg; Ngr;rpdhy; vd; ,jaj;ij jpUbdha;.
Va; jpUl;Lf;fhu fs;sp eP kl;Lk;
vy;yhtw;iwAk; jpUbdha;
Mdhy; ehd; jpUl epidj;jhNyh eP ,Uk;Gf;
fk;gpapl;l Ntypf;Fs;
xspe;Jnfhs;fpwhNa. ,J epahakh?
guthapy;iy cd;idAk; xU ehs; jpULNtd; cd;
mDkjpNahL.
mJ tiu fhj;jpUg;Ngd; cd; fhy;fspd;
ryq;if xypf;fhf.>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Minnal Mugam Kavithai ts raj 2758
Kathalin Arikuri Kavithai R. Kanirajan 2912
perithinum perithu kEL Kavithai ts raj 3738
Haikoo myarchigal-3 Kavithai sendhu 2336
Urugaruporularul Kavithai Dr. P. Madhu 2220
Vaazhkai Kavithai Usha Giridhar 1287
Pasi Kavithai Silver 3429
Eelathin Aruvadai Naal Kavithai Alwyn Ebenezer 2508
Kaakkai Kavithai SURYA 2558
Parasparam Kavithai R. Kanirajan 2461
Vazhthukiren Kavithai R. Kanirajan 2204
Thabaal Thalaigal Kavithai Thanippiravi 2016
Enakku chirragu mulaithaal Kavithai Ammu 2286
Suyam Kavithai Manibharathi 2267
Thervu Kavithai R. Kanirajan 2508