Thamizar Thirunaal

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Thamizar Thirunaal

Author : ts raj
Added On : 1/19/2010
Viewed 2205 Times

ftpij - Poem

nghq;FJ nghq;FJ nghq;fy;..!

tpwF mLg;ngupf;f ..
ghidapNy ciy Fjpj;jhl..
nghq;FJ nghq;FJ nghq;fy;..!

nghq;fNyh.. nghq;fy;..!

epiwa ,Uf;fpwJ ..
midtUf;Fk; jUtjw;F ..
ed;wp ed;wp..!

rf;jp nfhLj;jha; eP..
Ntu;it fhl;bNdd; ehd;..
ed;wp fjpNu..!

Vu; gpbj;Njd; ehd;..
coT Xl;bdha; eP..
ed;wp fhisNa..!

tptrhak; nra;Njd; ehd; ..
jdp Nerk; je;jha; eP..
ed;wp kz;Nz..!

mse;J fhl;bdPu; ePu;..
mre;J epd;whu; cyfj;jhu;..
ed;wp ts;StNu..!

nghq;FJ nghq;FJ ed;wp..!

cz;ik cau;T nrhy;y..
neQ;rk; nefpo;e;jhl..
nghq;FJ.. nghq;FJ.. ed;wp..!

ed;wpNah .. ed;wp..!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Punitham Kaanalam Kavithai R. Kanirajan 2394
Kaadhal Kavithai Kazhanimainthan 2431
NILAAA Kavithai supriya 2373
Devathai Kavithai Arun 3354
Illaamai Kavithai Manibharathi 2064
Pitchai Kavithai Corus 2250
Mudhal Thaai Kavithai mr.daywalker 2312
Aathangam Kavithai R. Kanirajan 2297
Unmaiyaana Natpu Kavithai R. Kanirajan 3156
mathiyin kavithai Kavithai mathi selva 2159
Guruvai Vananguvom Kavithai R. Kanirajan 1982
A aa e ee Kavithai Shanthi Abe 5144
The King Kavithai R. Kanirajan 2647
mathiyin kathal payanam Kavithai mathi selva 2292
Unmai Kavithai R. Kanirajan 2142