Tamil Poem - Tamil Kavithai

Thamizar Thirunaal

Author : ts raj
Added On : 1/19/2010
Viewed 1701 Times

ftpij - Poem

nghq;FJ nghq;FJ nghq;fy;..!

tpwF mLg;ngupf;f ..
ghidapNy ciy Fjpj;jhl..
nghq;FJ nghq;FJ nghq;fy;..!

nghq;fNyh.. nghq;fy;..!

epiwa ,Uf;fpwJ ..
midtUf;Fk; jUtjw;F ..
ed;wp ed;wp..!

rf;jp nfhLj;jha; eP..
Ntu;it fhl;bNdd; ehd;..
ed;wp fjpNu..!

Vu; gpbj;Njd; ehd;..
coT Xl;bdha; eP..
ed;wp fhisNa..!

tptrhak; nra;Njd; ehd; ..
jdp Nerk; je;jha; eP..
ed;wp kz;Nz..!

mse;J fhl;bdPu; ePu;..
mre;J epd;whu; cyfj;jhu;..
ed;wp ts;StNu..!

nghq;FJ nghq;FJ ed;wp..!

cz;ik cau;T nrhy;y..
neQ;rk; nefpo;e;jhl..
nghq;FJ.. nghq;FJ.. ed;wp..!

ed;wpNah .. ed;wp..!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Varuga Kavithai Vettarattai 1898
Thervu Kavithai R. Kanirajan 1921
Iyarkai Kavithai Indumathi Thangarasu 8085
Iniya indru Kavithai PADMA 1870
Inam Puriyatha Sandhosham Kavithai Usha Giridhar 1134
Natpu Kavithai Manimaran 2844
Manitha Iyalbu Kavithai R. Kanirajan 1504
Yaathumaagi Kavithai Dhuruvan 1707
Brammana Sivan Kavithai Vimal 2067
Kavalai Kavithai R. Kanirajan 2424
Idhayachirai Kavithai Bhuvi 1533
Ninaivil Thudikkum Iruthayam!!! Kavithai Dj.vinkut 1936
Yemaali Kavithai mr.musicc 2122
Mahale Nee Vazha Kavithai Kuthub 1660
Naan Solvathu Unmaiyanathu Kavithai Kaniarajan 1701