Thamizar Thirunaal

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Thamizar Thirunaal

Author : ts raj
Added On : 1/19/2010
Viewed 2296 Times

ftpij - Poem

nghq;FJ nghq;FJ nghq;fy;..!

tpwF mLg;ngupf;f ..
ghidapNy ciy Fjpj;jhl..
nghq;FJ nghq;FJ nghq;fy;..!

nghq;fNyh.. nghq;fy;..!

epiwa ,Uf;fpwJ ..
midtUf;Fk; jUtjw;F ..
ed;wp ed;wp..!

rf;jp nfhLj;jha; eP..
Ntu;it fhl;bNdd; ehd;..
ed;wp fjpNu..!

Vu; gpbj;Njd; ehd;..
coT Xl;bdha; eP..
ed;wp fhisNa..!

tptrhak; nra;Njd; ehd; ..
jdp Nerk; je;jha; eP..
ed;wp kz;Nz..!

mse;J fhl;bdPu; ePu;..
mre;J epd;whu; cyfj;jhu;..
ed;wp ts;StNu..!

nghq;FJ nghq;FJ ed;wp..!

cz;ik cau;T nrhy;y..
neQ;rk; nefpo;e;jhl..
nghq;FJ.. nghq;FJ.. ed;wp..!

ed;wpNah .. ed;wp..!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Yaen Kavithai R. Kanirajan 2780
En Manasupadi Nadappen Kavithai R. Kanirajan 2197
Kadhal vali Kavithai Valzhai Vendhan 5350
Oorarintha Unmai Kavithai Kanirajan 2113
Oodal Kavithai ts raj 4029
Engeyo Kettathu Kavithai R. Kanirajan 3078
kadhal Kavithai Corus 2262
mathiyin ponkal Kavithai mathi selva 2235
Perundhu Jannal Kavithai Silver 2538
Valigal Kavithai Usha Giridhar 1451
Ennai Thurathivitta Naasa Vedichatham Kavithai Fahath A.Majeed 2108
Aathangam Kavithai R. Kanirajan 2383
Nila Kavithai Nandhini.R 3620
Enakul oruvan Kavithai Preetha 2248
Nila Kavithai Deeparaaja 3027